sobota, Styczeń 19, 2019
Aktualności

Aktualności

701
W dniu 10 marca 2016 r. w siedzibie Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja...

612
W dniach 1 i 2 grudnia 2015 r. w godz. 11.00 – 16.00 w auli im. prof. Antoniego Kleszczyckiego w gmachu Prokuratury Generalnej (Warszawa,...

975
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Rzecznika Praw Obywatelskich, że w projekcie budżetu na 2016 r. zostały zaplanowane wydatki na zwiększenie poziomu wynagrodzeń dla kuratorów zawodowych o...

815
W dniu 26.11.2015r. w Słupsku ma miejsce konferencja naukowa dedykowana zjawisku przemocy w rodzinie. Organizatorom udało się zgromadzić znakomite grono ekspertów. W wydarzeniu bierze...

649
Z wielką satysfakcją informujemy , że Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał cztery medale kuratorom sądowym, którzy zasłużyli się ochronie praw człowieka. Odznaka honorowa Rzecznika Praw...

700
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem byłoby umieszczenie dozoru elektronicznego w katalogu kar samoistnych, tak...

911
"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zawiercie” – to tytuł konferencji, która odbyła się 18 listopada 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Konferencja...

628
20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Sejm RP ustanowił go w ubiegłym roku - w 25. rocznicę uchwalenia...

909
Z upoważnienia przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów pana Henryka Pawlaczyka zamieszczamy stanowisko Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie możliwości prawnych zlecania kuratorom...

766
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu adresowanym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zwrócił uwagę na niską skuteczność prowadzonych postępowań na podstawie art. 598 i...