sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Trybunał Konstytucyjny"

Trybunał Konstytucyjny

2416
W dniu 28 II 2017r. godz.: 9.00 Trybunał Konstytucyjny ma rozpoznać wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Julia Przyłębska, która będzie także sędzią-sprawozdawcą.

Jest to już trzeci termin na rozpoznanie wniosku Prezydenta RP. 25 X 2016r. w związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 29 listopada 2016 r. Tego dnia rozprawa również nie odbyła się z powodu niedyspozycji zdrowotnej sędzi sprawozdawcy.

 

 

25 października 2016 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.W związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 29 listopada 2016 r. godz. 13:00.

Przewodniczącym składu orzekającego jest wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą jest sędzia TK Julia Przyłębska.

2785

W dniu 25 X 2016 godz.: 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska.

więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://kurator.webd.pl/2016/09/19/trybunal-konstytucyjny-zajmie-sie-ustawa-o-zmianie-ustawy-o-kuratorach-sadowych/

2145

Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP. Pisaliśmy o tym w sierpniu 2015 r. (tutaj). Na stronie Trybunału właśnie ukazało się stanowisko Prokuratora Generalnego, który ocenił, iż przedmiotowa ustawa:
– jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
– jest zgodna z art. 121 ust. 3 Konstytucji RP .

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

2133

27 sierpnia 2015 roku Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

W uzasadnieniu wniosku prezydent wskazał, iż analiza przebiegu procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich do przedmiotowej ustawy, wzbudziła poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

Mając na uwadze tak doniosłe wartości jak zaufanie obywatela do państwa oraz stanowionego przez nie prawa, a także obowiązek współdziałania Sejmu i Senatu w realizacji funkcji ustawodawczej, niezbędne jest, by prawo było uchwalane w procedurze nie pozostawiającej żadnych wątpliwości” – napisał we wniosku prezydent.

źródło: www.prezydent.pl

O tej sprawie można też przeczytać w artykule Patryka Słowika pt. „Posłowie przegłosowali ustawę przez pomyłkę. Prezydent kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego” zamieszczonym w dniu 01.09.2015r. w serwisie gazetaprawna.pl