Trybunał Konstytucyjny odroczył posiedzenie w sprawie ustawy o kuratorach sądowych

Trybunał Konstytucyjny odroczył posiedzenie w sprawie ustawy o kuratorach sądowych

25 października 2016 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.W związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 29 listopada 2016 r. godz. 13:00.

Przewodniczącym składu orzekającego jest wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą jest sędzia TK Julia Przyłębska.