Tendencje zmian w obciążeniu pracą kuratorów sądowych

Tendencje zmian w obciążeniu pracą kuratorów sądowych

Na prośbę Przewodniczącego KRK prezentujemy kompleksowe opracowanie porównawcze na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych opracowane przez Komisję Monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami Krajowej Rady Kuratorów.
Prezentowany materiał pokazuje tendencje zmian w zakresie spraw rejestrowanych w formularzach statystycznych MS-40. Jest to analiza porównawcza danych uzyskanych za 31.12.2019r. do danych za roku 2018.