czwartek, 25 lipca, 2024
Autorzy Posts by RS

RS

116 POSTS 0 KOMENTARZE

Choć od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, to jest ono jak najbardziej warte odnotowania. Otóż w dniu 1 marca br. w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100 lecia Kurateli Sądowej w Polsce, którą zorganizowali kuratorzy Okręgu Bielskiego. Uczestnicy konferencji zgromadzeni w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w jej trakcie mogli m.in. wysłuchać prelekcji nawiązujących do historii polskiej kurateli sądowej, ale i do jej teraźniejszości oraz przyszłości.

Konferencję otworzyli Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Kurator Okręgowy w tymże sądzie p. Arkadiusz Ochodek, a wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, jak i jej eksperci w osobach Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka. Obecni byli także wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach na czele.

Poza wystąpieniami merytorycznymi, były również akcenty podkreślające uroczysty charakter tego wydarzenia. Jako, że konferencja odbywała się w sali koncertowej, to nie mogło oczywiście zabraknąć występu muzycznego. Na scenie pojawił się kwartet puzonowy, w skład którego wchodzili młodzi wychowankowie szkoły, odgrywając znane światowe przeboje muzyczne. Na scenie z autorskim spektaklem pt. UKRYTE wystąpiła Artystyczna Grupa Antyprzemocowej Art. 207 z Bielska-Białej. Jubileuszowy charakter konferencji był również okazją do wręczenia wyróżnień przez prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zasłużonym kuratorom zawodowym i społecznym z sądów rejonowych okręgu bielskiego, tj. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Gratulujemy wszystkim kuratorom Okręgu Bielskiego, zaangażowanym w organizację konferencji, którea organizacja – jak nam doniesiono – stała na wysokim poziomi.

Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia galerii – tutaj

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 21 lutego br. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia br. Obecnie w oczekiwaniu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Co to takiego? Mowa oczywiście o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa powyższa, zwana ustawą sektorową z racji ingerowania w wiele sektorów państwa, jak np. sektor ubezpieczeniowy, bankowy, zdrowia, rodziny i pracy, obrony narodowej, sprawiedliwości, infrastruktury – znowelizowała ponad 160 ustaw wśród których znalazła się również ustawa o kuratorach sądowych. Jej celem jest zharmonizowanie przepisów tych wszystkich ustaw z regulacjami wynikającymi z RODO. Jest aktem bardzo obszernym, liczycym ponad 200 stron, a wraz z uzasadnieniem blisko 500, co też wskazuje na jej wagę dla porządku prawnego naszego państwa.

Z treścią omawianej ustawy można zapoznać się na stronach Sejmu RP (tutaj), a tam w art. 57 ze zmianami w zakresie stricte naszej ustawy (strony 79-82). Vacatio legis dla wprowadzonych zmian (poza niektórymi wprost wskazanymi przepisami) ustalono na 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Warto też przy tej okazji przypomnieć, że w pierwszej wersji projektu tejże ustawy (2017 rok), w części dotyczącej sektora związanego z wymiarem sprawiedliwości nie było w ogóle ujętych przepisów związanych z kuratelą sądową. A obecność RODO w ustawie o kuratorach sądowych, to wynik ścisłej współpracy Wydziału Kurateli, Krajowej Rady Kuratorów i środowiska kuratorskiego. Jest to kolejny przykład potwierdzający nasz profesjonalizm i skuteczność, kiedy działamy wspólnie. Wyrażamy przekonanie, że przepisy te będą pomocne w naszej codziennej trudnej pracy.

Doświadczanie przemocy przez osoby starsze, ochrona osób starszych przed przemocą w porządku międzynarodowym i krajowym, potrzeby osób starszych, ich życie emocjonalne, problem stosowania przemocy przez osoby starsze, ale także problem nadużywania alkoholu/uzależnienia osób starszych, to niektóre z głównych wątków już XIII Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Konferencja planowana jest w dniach 20-22 maja 2019 roku w Krakowie, a jednym z warunków udziału w niej jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wys. 350 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem uczestników w konferencji i zakwaterowaniem ponosi organizator. Kolejnym warunkiem jest wypełnienie i nadesłanie do 26 kwietnia br. ankiety zgłoszeniowej do organizatora konferencji na adres e-mail: katarzyna.michalska@parpa.pl O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę PARPA – tutaj.

Specyfika pracy kuratora sądowego z cudzoziemcami, to temat naukowego projektu badawczego, przygotowanego w 2018 roku przez dr. Łukasza Wirkusa* z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt jest realizowany w okręgach sądowych obejmujących aglomeracje, w których zamieszkuje obecnie najwięcej obcokrajowców, a jego finansowanie zostało pozyskane przez autora w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki, Miniatura 2.

Podejmowana problematyka – jak informuje autor projektu – pozwoli na diagnozę zjawiska oraz poznanie jego specyfiki w wielu obszarach zadań ustawowych realizowanych przez kuratorów obu specjalności.  Badania poruszają również aspekt kompetencji międzykulturowych kuratorów sądowych w kontekście szerokiego wachlarza zadań związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Badania terenowe są w trakcie realizacji. Dotychczas uczestniczyli już w nich między innymi kuratorzy sądowi z okręgu gdańskiego i wrocławskiego. Okazuje się bowiem, że polscy kuratorzy sądowi wykonujący z zaangażowaniem liczne obowiązki służbowe, posiadają niezwykle interesujące, praktyczne i kreatywne doświadczenia w pracy z obcokrajowcami w sprawach karnych, rodzinnych a także z udziałem nieletnich sprawców przestępstw i tych zagrożonych demoralizacją.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania w imieniu i na prośbę autora tego naukowego projektu badawczego za życzliwe i merytoryczne rozmowy wszystkim  zaangażowanym w badania kuratorom sądowym!


* dr Łukasz Wirkus – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, autor m.in. takiej pozycji, jak „Stres w pracy kuratora sądowego”, która została wyróżniona w konkursie wortalu Granice.pl na Najlepszą Książkę Psychologiczną 2015.