wtorek, 5 lipca, 2022
Autorzy Posts by M

M

121 POSTS 0 KOMENTARZE

Z przyjemnością informujemy o sukcesach kuratorów sądowych. Niewątpliwie taką okazją jest publikacja podręcznika o wartościach i standardach sprawiedliwości naprawczej, który został niedawno opublikowany przez Europejskie Forum na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej. W zespole eksperckim zajmującym się jego przygotowaniem znalazła się polska kurator sądowa – dr Honorata Czajkowska z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, będącego jednym z członków EFRJ.

Honorata Czajkowska jest stałą członkinią grupy roboczej ds. szkół naprawczych (Restorative Schools), która koncentruje się na pytaniu, w jaki sposób praktyka naprawcza (termin zwykle używany do stosowania wartości i zasad sprawiedliwości naprawczej w warunkach innych niż wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych) może być stosowana w szkołach do budowania zdrowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej i naprawienia tych relacji, gdy zostaną zniszczone przez trudne zachowania, konflikty lub przestępstwa.

Europejskie Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ) jest międzynarodową organizacją sieciową łączącą członków aktywnych w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej, w tym praktyków, naukowców i decydentów z całej Europy i nie tylko. Promuje rozwój badań, polityk i praktyk, aby zapewnić każdej osobie dostęp do usług sprawiedliwości naprawczej. Jego głównym celem jest włączenie mechanizmów sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, choć także w innych obszarch, takich jak rodziny, szkoły i społeczności lokalne jest to również istotne.

Podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej w języku angielskim tutaj.

659

Z inicjatywy kuratorów zawodowych zrzeszonych w MOZ OZZKS w Sądzie Okręgowym w Radomiu powstała akcja mikołajkowa dla dzieci przebywających w jednym z lokalnych domów dziecka. Do inicjatywy dołączyli również kuratorzy sądowi z całego okręgu radomskiego niezrzeszeni w MOZ.

Dzieci otrzymały podarunki, wśród których znalazły się gry planszowe, słodycze i środki higieny osobistej. Z pewnością prezenty sprawiły, że to był dobry dzień dla wychowanków odwiedzonej przez kuratorów placówki. Potwierdzają to otrzymane podziękowania w formie własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych.

Radomskim kuratorom gratulujemy inicjatywy i dziękujemy za dobry przykład oraz inspirację.

925

Rola kuratorów sądowych w społeczeństwie jest na tyle mocno ugruntowana w świadomości przedstawicieli świata nauki, że prowokuje ich do licznych badań naukowych. To bardzo istotne, gdyż pozwala dostarczyć argumentów w dyskursie społecznym, dzięki którym można lepiej zrozumieć charakter tej pracy i kreować postulaty do modyfikacji jej uwarunkowań.

Tym razem badania poświęcone stresowi, jego skutkom i uwarunkowaniom w pracy zawodowych kuratorów sądowych przeprowadza zespół pod kierownictwem dra hab. Ryszarda Poprawy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ryszard Poprawa jest kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii UWr, autorem licznych publikacji z obszarów podmiotowych zasobów radzenia sobie ze stresem, psychologicznych uwarunkowań zaangażowania w używanie alkoholu, psychologicznych uwarunkowań problemowego, nałogowego wykorzystywania Internetu. Od wielu lat wspiera swoją wiedzą środowisko wrocławskich kuratorów sądowych oraz prowadzi szkolenia dla aplikantów kuratorskich.

Badanie nie zajmuje dużo czasu. Polega na wypełnieniu kilku kwestionariuszy w formie Formularza Google: https://forms.gle/2nuXDmAy27R7GNoS6

Udział w badaniu jest dobrowolny, a udzielone odpowiedzi w pełni anonimowe i poufne. Zebrane dane posłużą jedynie do celów naukowych w zbiorczych analizach.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych badaniach. Prosimy też o ich rozpropagowanie w środowisku kuratorów zawodowych (udostępnienie linku).

1330

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, będący najważniejszą jednostką badawczą w kraju zajmującą się analizą zagrożeń w miejscu pracy, dokonał analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracował zalecenia służące ich ograniczaniu.

Przedmiotowe badanie przeprowadzono na zamówienie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Analizowano zagrożenia o charakterze psychospołecznym, biologicznym, epidemiologicznym oraz fizycznym, a także narażenie na mobbing oraz negatywne zachowania ze strony podopiecznych w powiązaniu ze stanem zdrowia i samopoczuciem.

Zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Doroty Żołnierczyk-Zredy przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie 506 kuratorów, z czego 46% było kuratorami rodzinnymi a 54% kuratorami dla dorosłych. Osoby badane były zatrudnione na terenie całej Polski. Próba badawcza stanowiła ok. 10 procent ogółu zatrudnionych w Polsce kuratorów zawodowych.

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że wykonywanie zawodu kuratora sądowego wiąże się z licznymi ponadprzeciętnym ryzykami. Polscy kuratorzy sądowi są sfrustrowani, zagrożeni, wypaleni zawodowo, słabo motywowani i poddawani presji, w tym również związanej z mobbingiem.

Wg pracowników CIOP psychospołeczne i fizyczne warunki pracy kuratorów sądowych, oraz niebezpieczeństwo z nią związane czynią postulat wpisania zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, w pełni uzasadniony.

Z raportem CIOP można zapoznać się tutaj.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się pisemnie do Michała Wosia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, o niezwłoczne podjecie prac legislacyjnych w zakresie wniosków z badania CIOP. Z pismem OZZKS można zapoznać się tutaj.

O badaniach CIOP napisał portal Prawo.pl.

Białołęcki Bieg Wolności, który od siedmiu lat odbywa się przy Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce, znajduje szczególne miejsce w sercach kuratorów sądowych. Jest to impreza sportowa gromadząca prawdopodobnie najliczniejsze grono kuratorów sądowych, którzy przyjeżdżają na ten świetnie zorganizowany bieg z całej Polski. Nie inaczej będzie w tym roku, o czym świadczą pojawiające się już w różnych miejscach zapowiedzi szykujących się do startu uczestników.

Przypomnijmy, że pomysłodawczynią biegu jest zawodowa kurator sądowa – Anna Myślińska z III ZKSS w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ. Bieg odbywa się zawsze w pobliżu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tym roku mija 40 lat od tego ważnego w polskiej historii wydarzenia.

Tegoroczna edycja biegu odbędzie się 12. grudnia 2021r. około południa. Podstawowy dystans to 13 km po leśnych ścieżkach. Mniej wprawni biegacze mogą jednak ukończyć tylko jedną z trzech pętli tj. 4,3 km, by znaleźć się w gronie tzw. „finisherów”.

Impreza ma charakter otwarty, nie polityczny, ma na celu upamiętnienie osób internowanych w stanie wojennym. Już od pierwszej edycji Biegu organizatorzy zaprosili do szczególnego w nim udziału kuratorów sądowych oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dla nich przewidziano oddzielną kategorię. Organizatorom zależy, by w ten sposób integrować środowisko, promować misję służb pańśtwowych, a przede wszystkim popularyzować sport jako sposób na radzenie sobie ze stresem, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, czy jedną z metod resocjalizacji. 

Bieg z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzielnica Białołęka funduje puchary dla najlepszych uczestników, również wśród kuratorów sądowych  i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wszyscy biegacze otrzymują w ramach pakietów startowych pamiątkowe medale, upominki i posiłek na mecie.

Opłata za start to 40 zł, które w całości przeznaczone są na cel charytatywny, tj. Stowarzyszenie Wolnego Słowa – fundusz osób i rodzin internowanych w stanie wojennym.


Szczegóły wydarzenia i link do zapisów znajdują się na stronie:
www.biegwolnosci.waw.pl


Zapisy elektroniczne trwają do 8.12.2021r.

UWAGA: W tym roku po raz pierwszy organizatorzy Białołęckiego Biegu Wolności ufundowali specjalne bezpłatne pakiety startowe. Przeznaczone są one dla dwóch kategorii biegaczy. Otrzyma je pięciu kuratorów społecznych współpracujących z kuratorami zawodowymi oraz pięciu podopiecznych kuratorów sądowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. By uzyskać taki bezpłatny pakiet startowy kurator zawodowy powinien zgłosić uczestnika mailowo (info@runvegan.pl). Uzyska tą drogą kod rabatowy, który będzie mógł przekazać uprzywilejowanemu uczestnikowi do wykorzystania w formularzu rejestracyjnym.

Oficjalnymi partnerami biegu są m.in. Krajowa Rada Kuratorów i portal Kurator.info.

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” zaprasza na VII interdyscyplinarną konferencję naukową finansowaną ze środków Gminy Wrocław, pn.:  Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy. Wydarzenie odbędzie się w internecie w dniu 25 listopada 2021 r.

Zapisy i szczegołowy program dostępne są na stronie organizatora:  evolutio.org.pl/aktualnosci

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 22.11.2021 r. 

Patronat naukowy nad konferencją sprawuje Dolnośląska Szkoła Wyższa. Jednym z partnerów merytorycznych jest – podobnie jak w poprzednich latach, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach kampanii społecznej pn.: „WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2021”.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich kuratorów sądowych.

Wrocław 8-9.11.2021r. Międzynarodowa konferencja i warsztaty. Sprawiedliwość naprawcza.

Wrocławski Zespół ds. Sprawiedliwości Naprawczej, w którego skład wchodzi dwóch zawodowych kuratorów sądowych, serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą idei miast sprawiedliwości naprawczej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-9 listopada na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Pierwszego dnia przewidziano trzy bloki tematyczne, w kórych odbędą się prezentacje i dyskusje ekspertów z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Tego dnia nastąpi też oficjalne ogłoszenie Wrocławia miastem sprawiedliwości naprawczej. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na języki angielski i polski. Organizatorzy zapraszają do udziału stacjonarnego, jednak osoby, które nie będą mogły przyjechać do Wrocławia, będą miały możliwość uczestnictwa w wydarzeniu w formule online.

Drugiego dnia odbędą się warsztaty, jeden w języku angielskim, drugi w języku polskim.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują limity miejsc. Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji organizacyjnych dostępne są na dedykowanej wydarzeniu stronie internetowej: www.restorativewroclaw.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/SprawiedliwoscNaprawczaWroclaw

Gorąco zachęcamy kuratorów sądowych – a szczególnie sympatyków idei sprawiedliwości naprawczej, do wizyty we Wrocławiu. W czasach pandemii to jedna z nielicznych okazji do spotkania się, integracji, poszerzenia horyzontów i poszukiwania skutecznych form pracy zawodowej jednocześnie. To także wyjątkowa okazja do bepośredniego spotkania ze znakomitymi ekspertami, autorami licznych publikacji z obszaru kryminalistyki, prawa, psychologii i socjologii.

Partnerem konferencji jest Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis.

Organizatorzy sygnalizują, że w przypadku pogorszenia sytuacji pandemicznej i wprowadzenia nowych obostrzeń wydarzenie zostanie w całości przeniesione do internetu.

Instytut Grotowskiego jest wrocławską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, naukowym oraz edukacyjnym, w tym: konferencje i seminaria, prezentacje teatralne, rezydencje artystyczne, festiwale, koncerty, wystawy i warsztaty. Zaprasza zarówno wybitnych twórców światowego teatru, jak i wspiera młodych twórców. Od 2015 roku Instytut Grotowskiego współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych Frontis, współtworząc projekt Włączamy kulturę, w ramach którego osoby dozorowane i nadzorowane przez kuratorów sądowych mają możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych.

Tym razem Instytut Grotowskiego zaprosił DSKS Frontis do grona partnerów społecznych Festiwalu teatralnego Paragraf/Artykuł.

12 spektakli, w tym 2 premiery, 8 dyskusji wokół przestrzegania i łamania podstawowych praw obywatelskich, 15 czytań performatywnych, ponadto transmisje dyskusji i czytań, rejestracje wywiadów z bohaterami opowieści czy krótkie filmy dokumentalne. 25–27 czerwca 2021 r., w Instytucie Grotowskiego odbędzie się Paragraf/Artykuł, festiwal „Teatru na faktach”. To swoisty teatralny raport o stanie naszego kraju. Wydarzenie pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Festiwal „Paragraf/Artykuł” będzie dostępny dla głuchych, osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Na wybranych spektaklach będą wykorzystane audiodeskrypcja i tłumaczenie cieniowe na polski język migowy. Wszystkie wydarzenia online będą dostępne za darmo na Facebooku i YouTubie Instytutu Grotowskiego.

Program: https://grotowski-institute.pl/projekty/paragrafartykul/
Bilety: https://www.bilety.grotowski-institute.pl/

Wykorzystano materiały organiatora. Fotografia: Tobiasz Papuczys.

842

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego organizuje w dniach 17-18.06.2021r. konferencję naukową pt. Czynniki warunkujące efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie osób doświadczonych izolacją penitencjarną ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dziecka. Konferencja odbędzie się online na platformie ZOOM. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Celem konferencji jest kontynuacja rozważań środowiska naukowego w Polsce oraz pracowników różnych sektorów pomocowych wokół problematyki związanej z sytuacją osób doświadczających izolacji penitencjarnej – samych osób pozbawionych wolności oraz ich rodzin a zwłaszcza dzieci. Biorąc pod uwagę wysokie i wciąż rosnące wskaźniki dotyczące zjawiska powrotności do przestępstwa (recydywy) w Polsce oraz wyniki badań naukowych dowodzące, że dzieci osób pozbawionych wolności są 2 razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym, i 3 razy bardziej narażone na podejmowanie zachowań przestępczych w porównaniu do rówieśników, widoczna jest konieczność zreformowania dotychczasowego lub stworzenia nowego skutecznego modelu wsparcia dla tej grupy społecznej.

W ramach konferencji podjęte zostaną m.in zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania człowieka w okresie kryzysu psychologicznego, konieczności ingerencji systemowej na różnych etapach funkcjonowania osób doświadczających izolacji penitencjarnej, oraz tworzenia i rozwijania systemu czynników wspierających osoby doświadczające tego rodzaju kryzysu. Drugiego dnia konferencji zaplanowano warsztaty w małych grupach dla specjalistów pracujących w sektorze pomocowym i przedstawicieli świata nauki, podczas których będzie możliwość nie tylko wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nową wiedzę i umiejętności, ale także wypracowania wspólnych międzysektorowych rozwiązań, których wdrażanie pozwoli podnieść poziom skuteczności oddziaływań kierowanych do beneficjentów.

W długofalowej perspektywie będzie to wpływać na kształtowanie oddziaływań zarówno w obszarze profilaktyki jak i readaptacji społecznej. Ważnym poruszanym tematem będzie także zagadnienie solidarności społecznej oraz wyrównywania szans, a także wzmacniania samorzecznictwa (self-advocacy) tej grupy społecznej. W trakcie konferencji spotkają się ze sobą i podzielą dobrą praktyką pracownicy pierwszego kontaktu, jak również kadra naukową zajmująca się tą tematyką z takich krajów jak Austria, Włochy, czy Holandia.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim (organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia symultanicznego). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

Formularze rejestracyjne dostępne są na stronie organizatora: http://probacja.org/2021/05/24/konferencja-naukowa-17-18-czerwca-2021/. Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 czerwca 2021r. Obowiązuje limit miejsc.

[wykorzystano materiały organizatora]

Zmiany w kodeksie karnym, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku, doprowadziły m.in. do sytuacji, że znacznie wzrosła ilość orzekanych przez polskie sądy wobec sprawców przestępstw kar ograniczenia wolności. Stanowi to duże wyzwanie dla podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie warunków do jej wykonywania oraz nadzorowanie jej przebiegu. To od współpracy samorządu lokalnego i kuratorskiej służby sądowej zależy skuteczność realizacji znacznej części polityki karnej państwa. Zasady owej współpracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczne użyteczna. Jedenaście lat obowiązywania tego aktu prawnego ujawniło jednak pewne mankamenty, na które zwracają uwagę zarówno zawodowi kuratorzy sądowi, jak i przedstawiciele doktryny prawniczej, w tym choćby prof. dr hab. Stefan Lelental i dr Magdalena Niewiadomska-Krawczyk w artykule: Współpraca zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych z samorządem lokalnym i innymi instytucjami w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności (w: Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu, red. Krzysztof Stasiak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018).

Tam, gdzie samorząd lokalny dobrze rozumie swoją rolę i dostrzega potencjał nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne, tam udaje się pokonywać bariery organizacyjne i wypracowywać dobre praktyki. Przykładem może być Drawsko Pomorskie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu wyemitowanego przez tamtejszy samorząd, pokazującego wartość budowania dobrej współpracy w ramach tworzenia warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności. W materiale zawarto wypowiedzi reprezentantów kluczowych dla sprawnego wykonywania orzeczeń sądowych podmiotów: Burmistrza Drawska Pomorskiego p. Krzysztofa Czerwińskiego, sędziego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim p. Krzysztofa Rehlisa, kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej kuratora specjalisty p. Radosława Zemankiewicza oraz starszego kuratora zawodowego p. Zbigniewa Bociańskiego. Gratulujemy!