niedziela, 17 października, 2021
Autorzy Posts by M

M

105 POSTS 0 KOMENTARZE

834

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się właśnie książka Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz autorstwa dra Krzysztofa Stasiaka. Publikacja przedstawia stan prawny na 28 stycznia 2021 r.

Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie, jak poprawnie stosować przepisy prawa zawarte w ustawie o kuratorach sądowych. Omawiając poszczególne artykuły ustawy, niejednokrotnie – dla właściwego ich zrozumienia – autor przedstawił kontekst historyczny, w którym powstały. W komentarzu starano się także wskazać problemy związane ze stosowaniem niektórych norm prawnych oraz w wielu przypadkach zaproponowano rozwiązania dostrzeżonych trudności.

W książce uwzględniono dwie istotne nowelizacje dotyczące:
• poszerzenia kręgu osób uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy kuratora zawodowego w postępowaniu dyscyplinarnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1689),
• konieczności dostosowania ustawy o kuratorach sądowych do RODO (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Ponadto przywołano najnowsze piśmiennictwo odnoszące się do poruszanej problematyki, a także przytoczono orzeczenia sądów dotyczące kuratorów sądowych i kurateli sądowej. Dodatkowo w publikacji zamieszczono Regulamin Krajowej Rady Kuratorów, Regulamin Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Sądu Okręgowego w Gdańsku, które nie są powszechnie dostępne.

Krzysztof Stasiak jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Gdańsku, ekspertem Krajowej Rady Kuratorów, prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, dotyczących między innymi prawa karnego wykonawczego i kurateli sądowej.

Książka jest dostępna m.in. pod adresem: https://www.profinfo.pl/sklep/ustawa-o-kuratorach-sadowych-komentarz,146297.html?gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqreBggLR95xL8N_9IgOaK6BNL6KAUCRrOT781m3Wi7lPPXllXn1uwAAaArvVEALw_wcB

857

Kuratorzy okręgu toruńskiego z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł nasz kolega Krzysztof Chechłowski, wieloletni kurator dla dorosłych Sądu Rejonowego w Toruniu. Spoczywaj w pokoju. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi.

Krzysztof Chechłowski był kuratorem specjalistą w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Toruniu. Jego nagła śmierć poruszyła także osoby z toruńskiego środowiska sportowego. Był współtwórcą Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich – jednej z największych i najstarszych amatorskich lig piłkarskich w Polsce, zrzeszającej setki zawodników z Torunia i regionu. Udzielał się również jako sędzia piłkarski.

Przyłączamy się do wyrazów współczucia dla rodziny i bliskich. Spoczywaj Krzysztofie w Pokoju [*].

W styczniu bieżącego roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się do Państwowej Inspekcji PracyGłównego Inspektoratu Pracy z zapytaniem prawnym dotyczącym realizacji procedury obecności kuratora sądowego w kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim w kontekście przepisów kodeksu pracy. Treść pisma dostępna jest poniżej.

W zapytaniu zawarto szereg nurtujących kuratorów sądowych od wielu lat wątpliwości związanych z wykonywaniem tego obowiązku służbowego, tj.:

 1. Jak długo, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeden kurator może uczestniczyć w kontakcie bez żadnej przerwy?
 2. Co w przypadku, gdy czas trwania kontaktu orzeczonego przez Sąd jest dłuższy niż dopuszczalny maksymalny czas wykonywania czynności określony przepisami kodeksu pracy?
 3. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, dopuszczalne jest wykonywanie w/w czynności służbowych w:
  a) soboty,
  b) niedziele,
  c) dni ustawowo wolne od pracy.
 4. W przypadku twierdzących odpowiedzi o możliwości wykonywania czynności służbowych w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, proszę o wskazanie uprawnień i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, leżących po stronie kuratora oraz pracodawcy (np. odebrania dnia wolnego, odebrania nadgodzin, jaki powinien być okres odpoczynku, itp.)?
 5. W jaki sposób kurator sądowy powinien usprawiedliwić swoją, niezależną od niego, losową nieobecność przy kontakcie (w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, jak również w godzinach poza godzinami urzędowania sądów)?
 6. Jeśli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt rodzica z dzieckiem ma odbywać się poza miejscem zamieszkania dziecka, to jaki jest dopuszczalny sposób przejazdu uczestników kontaktu z miejsca zamieszkania dziecka do danego miejsca (np. do sali zabaw, centrum handlowego, itp.)? Czy dopuszczalne jest korzystanie z prywatnego samochodu strony postępowania sądowego?
 7. Jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt odbywa się poza miejscem zamieszkania dziecka, to kto powinien pokryć koszty przejazdu kuratora sądowego z miejsca zamieszkania dziecka do danego miejsca?
 8. W jakim terminie od złożenia przez kuratora rachunku powinna nastąpić wypłata ryczałtu-zwrotu kosztów za wykonaną czynność (art. 91 ust. 1 pkt. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych)?
 9. Czy w przypadku niewypłacenia ryczałtu przysługuje droga sądowa z zakresu prawa pracy, ewentualnie jakie czynności prawne może podjąć kurator sądowy?

15 kwietnia br. Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy udzielił odpowiedzi, którą w porozumieniu z OZZKS zamieszczamy poniżej.

477

Zawsze cieszymy się z sukcesów kuratorów sądowych, zarówno tych w przestrzeni zawodowej, jak i prywatnej.

Dzisiaj z przyjemnością informujemy, że nasz kolega Piotr Cyruliczek, starszy kurator sądowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Obornikach, został nominowany przez Kapitułę Redakcji “Głosu Wielkopolskiego” do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii działalność społeczna i charytatywna.

Piotr został doceniony w szczególności za systematycznie przeprowadzaną akcję krwiodawstwa “Mamy to we krwi”, w ramach działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Akcji patronuje m.in. nasz portal. Gratulujemy nominacji i trzymamy kciuki.

Głos na Piotra można oddać pod linkiem: https://gloswielkopolski.pl/p/kandydat/piotr-cyruliczek%2C1905297/#sms-plebiscyty lub wysyłając SMS o treści PNC.192 na numer 72355 (uwaga! koszt 2,46zł z VAT)

1783

Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19 wśród pracowników (niektórych) sądów powszechnych, a w tej grupie również kuratorów sądowych. Sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana i dynamiczna, o czym informują się wzajemnie kuratorzy sądowi za pośrednictwem prywatnych kanałów informacyjnych i social mediów. Nadal jest wiele sądów, w których kuratorzy zawodowi nie mają wyznaczonych terminów szczepienia. Można odnieść wrażenie, że panuje w tym zakresie pewien chaos komunikacyjny i organizacyjny.

Przypomnijmy, że 27 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uzupełniło ono katalog osób kwalifikujących się do uprzywilejowanej grupy szczepionych o osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Równolegle wprowadzono do Rozporządzenia ust. 4a, zgodnie z którym to minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19. Wg informacji przekazywanych pracownikom sądów, w których nie kieruje się na szczepienia, na podstawie danych z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia sądy nie zostały dotąd wskazane przez Ministra Zdrowia do szczepienia w ramach etapu 1, a zatem nie ma obecnie podstaw prawnych do umawiania pracowników sądów na szczepienia priorytetowe, chyba, że spełniają oni inne kryteria (wiek, choroby przewlekłe wymienione w rozporządzeniu).

O tym, że pracownicy sądów zostaną uwzględnieni jako osoby mieszczące się w grupie uzupełniajacącej pierwszy etap programu szczepień informowały pod koniec marca br. ogólnopolskie serwisy informacyjne, np. www.rp.pl

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja się szybko wyjaśni i wszyscy chętni kuratorzy sądowi zostaną objęci szczepieniami przeciwko COVID-19. Jako pracownicy sądów wykonujący zadania głównie w środowisku podopiecznych, kuratorzy wielokrotnie wyrażali swoje rozczarowanie pominięciem ich w pierwszych etapach szczepień. Ze względu na fakt, że Rzeczpospolita określana jest także jako państwo unitarne, niezrozumiałe jest obecne różnicowanie sytuacji pracowników w ramach jednej służby państwowej. Ważne jest także, by Minister Zdrowia w swoich decyzjach dostrzegł rolę wspierających sądy i kuratorską służbę sądową kuratorów społecznych.

1615

Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje seminarium naukowe pt. „Kuratela w dobie pandemii COVID-19”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 od godz. 17:00 na platformie Zoom.
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/88474520821?pwd=eTAzNUFFUUY2dlNVSWVEblh1aEkyZz09

Program seminarium:

17:00 Otwarcie seminarium – dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, Kierownik Centrum Analiz Kryminologicznych;

17:10-18:30 Wystąpienia zaproszonych gości (w kolejności wystąpień):
dr Michał Szykut, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy w Lęborku;
Barbara Radzka, Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, kurator specjalista, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe;
Justyna Karolak, kurator specjalista, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy w Elblągu;
Sławomir Raczkowski, Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 2 przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe;

18:30–19:00 Dyskusja;
19:00 Zamknięcie obrad.

Centrum Analiz Kryminologicznych do wygłoszenia referatów zaprosiło kuratorki sądowe oraz kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia zarówno w sprawach rodzinnych i nieletnich, jak i w sprawach karnych. Prelegenci zaprezentują 20-minutowe wystąpienia uwzględniające następujące obszary problemowe:

 1. Trudne początki;
 2. Największe wyzwania;
 3. „Plusy” pandemii?;
 4. Widoki na przyszłość.

W założeniu organizatora seminarium, prezentowane referaty, uwzględniające wskazane wyżej zagadnienia, stanowić mają wstęp do dyskusji z udziałem wszystkich uczestniczek i uczestników spotkania.

Trudna sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19, z którą wszyscy mierzymy się od roku, wywołała, jak również ujawniła wiele problemów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w obszarze kurateli sądowej. Wprowadzane w związku z pandemią obostrzenia, uniemożliwiały lub w istotnym stopniu utrudniały kuratorom realizację zadań, które w znacznej części zakładają bezpośrednią interakcję z podopiecznymi.

Podczas seminarium organizatorzy zapraszają do rozmowy o tym, w jaki sposób kuratorzy, w tym także kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej czy ośrodków kuratorskich, radzili sobie z pokonywaniem problemów wywołanych pandemią COVID-19, które ujawniały się w ich codziennej pracy. Chcą dowiedzieć się co stanowiło dla kuratorskiej służby sądowej największe wyzwanie, wynikające ze zmieniających się dynamicznie warunków pracy. Chcą także porozmawiać o tym, czy w okresie pandemii pojawiły się trudności, których nie udało się pokonać ( a jeśli tak – dlaczego), jak również zapytać – jakie perspektywy związane z funkcjonowaniem kurateli sądowej w dobie pandemii COVID-19 rysuje przyszłość?

917

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaprasza za pośrednictwem naszego portalu na webinarium pt. „Piecza zastępcza dla dzieci z rodzin w kryzysie”, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. w godz. 13.00 – 15.00

Transmisja on-line dostępna będzie na kanale youtube.

Wystąpienie RPO Adama Bodnara z marca 2021 r. o realizacji ustawy o pieczy zastępczej wywołało gorącą dyskusję w internecie. Obywatele zgłaszali uwagi i postulaty. Dlatego RPO – świadomy wagi problemu i znaczenia publicznej debaty – organizuje publiczne spotkanie eksperckie na ten temat.

Problem dotyczy 72 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, 36 tys. rodzin zastępczych oraz 666 rodzinnych domów dziecka.

PROGRAM WEBINARIUM

Wydarzenie prowadzi dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. SWPS

Paneliści:

 • Anna Krawczak – członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, była matka zastępcza, matka adopcyjna
 • sędzia Dorota Trautman – przewodnicząca VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego w SO w Warszawie,
 • dr Marek Michalak – były rzecznik praw dziecka
 • Joanna Luberacka-Gruca – ekspertka Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

575

Żadne inne święta nie kojrzą się tak mocno z nadzieją. Dawno wszyscy tak bardzo jej nie potrzebowaliśmy. Chyba jeszcze nigdy jako kuratorska służba sądowa nie przechodziliśmy tak długotrwałej próby. Zmęczeni, pełni troski o zdrowie swoje, bliskich, wciąż czekający na szczepienia antycovidowe, żeby wykonywać swoje zadania względem podopiecznych w choć trochę bezpieczniejszych warunkach (jakby zwykłych zagrożeń było mało). Pandemia nam dokłada. Izolowana przemoc jest granatem z wyciągniętą zawleczką. Nie da się od tego odciąć. W labiryncie ludzkich emocji pojawiamy się maskując nie tylko twarze, ale i obawy. Najmłodsi podopieczni znikają w wirtualnej rzeczywistości. Ktoś powinien/musi sprawdzać, co się z nimi dzieje. Wywiady, wywiady, wywiady. Za siebie, za koleżankę, kolegę. Kryzys wyostrza wszystkie mankamenty tzw. systemu. Zadania są ważne. Dobra najcenniejsze. Prawa do egzekwowania. Tylko ludzie coraz słabsi…

Na te nadchodzące święta, życzymy Wam Koleżanki i Koledzy z Kuratorskiej Służby Sądowej odpoczynku i zdrowia. Uważni bądźcie i szanujcie chwile. Dużo nadziei!

Wszystkim czytelnikom naszego portalu życzymy Dobrych Świąt Wielkanocnych.

Redakcja portalu Kurator.info

2 marca 2021 roku w programie O tym się mówi, wyemitowanym na antenie kanału telewizyjnego TVP Info, poruszany był temat tragicznej śmierci trzyletniej Hani. Do zawartej w niniejszym programie wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka postanowiła się odnieść – działając na podstawie art. 45 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, Krajowa Rada Kuratorów.

Zaapelowała o wyrażanie na forum publicznym obiektywnych, wyważonych i opartych na faktach opinii. Zwróciła przy okazji uwagę na zgłaszane od lat postulaty środowiska kuratorów sądowych i organizacji pozarządowych dotyczące potrzeby uregulowania przepisów wykonawczych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz wprowadzenia rozwiązań analogicznych jak w procedurze Serious Case Reviev. Podkreśliła wolę konstruktywnego dialogu. Udostępniamy poniżej pełny tekst stanowiska KRK.

1322

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów otrzymało odpowiedź na swoje kolejne wystąpienie, tym razem z dnia 1 marca 2021 roku adresowane do Premiera RP, w sprawie przyspieszenia terminu szczepień przeciwko COVID-19 grupy zawodowych kuratorów sądowych. 

W odpowiedzi podkreślono, że obecna kolejność szczepień jest wynikiem przeprowadzenia szerokich konsultacji. Szczepienia pracowników wymiaru sprawiedliwości przewidziane są w II etapie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nie podano żadnej daty. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wyklucza, że „analiza zgłaszanych wniosków i postulatów, w przypadku uznania ich za zasadne, w miarę dostępnych możliwości będzie skutkować wprowadzeniem zmian w kolejności szczepień”.

Przypominamy, że w sprawie objęcia priorytetowo szczepieniami przeciwko COVOD-19 grupy kuratorów sądowych Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Sądowych występował do Ministerstwa Sprawiedliwości już 7 grudnia 2020 roku. Informowaliśmy o tym tutaj. Wystąpienia w tej kwestii do władz państwowych kierował też Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

Poniżej zamieszczamy pełne teksty wystąpienia KRK z 1 marca 2021 roku i odpowiedzi udzielonej przez KPRM.