niedziela, 23 stycznia, 2022
Autorzy Posts by M

M

112 POSTS 0 KOMENTARZE

585

Zawsze cieszymy się z sukcesów kuratorów sądowych, zarówno tych w przestrzeni zawodowej, jak i prywatnej.

Dzisiaj z przyjemnością informujemy, że nasz kolega Piotr Cyruliczek, starszy kurator sądowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Obornikach, został nominowany przez Kapitułę Redakcji “Głosu Wielkopolskiego” do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii działalność społeczna i charytatywna.

Piotr został doceniony w szczególności za systematycznie przeprowadzaną akcję krwiodawstwa “Mamy to we krwi”, w ramach działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Akcji patronuje m.in. nasz portal. Gratulujemy nominacji i trzymamy kciuki.

Głos na Piotra można oddać pod linkiem: https://gloswielkopolski.pl/p/kandydat/piotr-cyruliczek%2C1905297/#sms-plebiscyty lub wysyłając SMS o treści PNC.192 na numer 72355 (uwaga! koszt 2,46zł z VAT)

2567

Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19 wśród pracowników (niektórych) sądów powszechnych, a w tej grupie również kuratorów sądowych. Sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana i dynamiczna, o czym informują się wzajemnie kuratorzy sądowi za pośrednictwem prywatnych kanałów informacyjnych i social mediów. Nadal jest wiele sądów, w których kuratorzy zawodowi nie mają wyznaczonych terminów szczepienia. Można odnieść wrażenie, że panuje w tym zakresie pewien chaos komunikacyjny i organizacyjny.

Przypomnijmy, że 27 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uzupełniło ono katalog osób kwalifikujących się do uprzywilejowanej grupy szczepionych o osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Równolegle wprowadzono do Rozporządzenia ust. 4a, zgodnie z którym to minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19. Wg informacji przekazywanych pracownikom sądów, w których nie kieruje się na szczepienia, na podstawie danych z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia sądy nie zostały dotąd wskazane przez Ministra Zdrowia do szczepienia w ramach etapu 1, a zatem nie ma obecnie podstaw prawnych do umawiania pracowników sądów na szczepienia priorytetowe, chyba, że spełniają oni inne kryteria (wiek, choroby przewlekłe wymienione w rozporządzeniu).

O tym, że pracownicy sądów zostaną uwzględnieni jako osoby mieszczące się w grupie uzupełniajacącej pierwszy etap programu szczepień informowały pod koniec marca br. ogólnopolskie serwisy informacyjne, np. www.rp.pl

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja się szybko wyjaśni i wszyscy chętni kuratorzy sądowi zostaną objęci szczepieniami przeciwko COVID-19. Jako pracownicy sądów wykonujący zadania głównie w środowisku podopiecznych, kuratorzy wielokrotnie wyrażali swoje rozczarowanie pominięciem ich w pierwszych etapach szczepień. Ze względu na fakt, że Rzeczpospolita określana jest także jako państwo unitarne, niezrozumiałe jest obecne różnicowanie sytuacji pracowników w ramach jednej służby państwowej. Ważne jest także, by Minister Zdrowia w swoich decyzjach dostrzegł rolę wspierających sądy i kuratorską służbę sądową kuratorów społecznych.

Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje seminarium naukowe pt. „Kuratela w dobie pandemii COVID-19”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 od godz. 17:00 na platformie Zoom.
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/88474520821?pwd=eTAzNUFFUUY2dlNVSWVEblh1aEkyZz09

Program seminarium:

17:00 Otwarcie seminarium – dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, Kierownik Centrum Analiz Kryminologicznych;

17:10-18:30 Wystąpienia zaproszonych gości (w kolejności wystąpień):
dr Michał Szykut, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy w Lęborku;
Barbara Radzka, Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, kurator specjalista, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe;
Justyna Karolak, kurator specjalista, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy w Elblągu;
Sławomir Raczkowski, Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 2 przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe;

18:30–19:00 Dyskusja;
19:00 Zamknięcie obrad.

Centrum Analiz Kryminologicznych do wygłoszenia referatów zaprosiło kuratorki sądowe oraz kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia zarówno w sprawach rodzinnych i nieletnich, jak i w sprawach karnych. Prelegenci zaprezentują 20-minutowe wystąpienia uwzględniające następujące obszary problemowe:

  1. Trudne początki;
  2. Największe wyzwania;
  3. „Plusy” pandemii?;
  4. Widoki na przyszłość.

W założeniu organizatora seminarium, prezentowane referaty, uwzględniające wskazane wyżej zagadnienia, stanowić mają wstęp do dyskusji z udziałem wszystkich uczestniczek i uczestników spotkania.

Trudna sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19, z którą wszyscy mierzymy się od roku, wywołała, jak również ujawniła wiele problemów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w obszarze kurateli sądowej. Wprowadzane w związku z pandemią obostrzenia, uniemożliwiały lub w istotnym stopniu utrudniały kuratorom realizację zadań, które w znacznej części zakładają bezpośrednią interakcję z podopiecznymi.

Podczas seminarium organizatorzy zapraszają do rozmowy o tym, w jaki sposób kuratorzy, w tym także kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej czy ośrodków kuratorskich, radzili sobie z pokonywaniem problemów wywołanych pandemią COVID-19, które ujawniały się w ich codziennej pracy. Chcą dowiedzieć się co stanowiło dla kuratorskiej służby sądowej największe wyzwanie, wynikające ze zmieniających się dynamicznie warunków pracy. Chcą także porozmawiać o tym, czy w okresie pandemii pojawiły się trudności, których nie udało się pokonać ( a jeśli tak – dlaczego), jak również zapytać – jakie perspektywy związane z funkcjonowaniem kurateli sądowej w dobie pandemii COVID-19 rysuje przyszłość?

1016

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaprasza za pośrednictwem naszego portalu na webinarium pt. „Piecza zastępcza dla dzieci z rodzin w kryzysie”, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. w godz. 13.00 – 15.00

Transmisja on-line dostępna będzie na kanale youtube.

Wystąpienie RPO Adama Bodnara z marca 2021 r. o realizacji ustawy o pieczy zastępczej wywołało gorącą dyskusję w internecie. Obywatele zgłaszali uwagi i postulaty. Dlatego RPO – świadomy wagi problemu i znaczenia publicznej debaty – organizuje publiczne spotkanie eksperckie na ten temat.

Problem dotyczy 72 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, 36 tys. rodzin zastępczych oraz 666 rodzinnych domów dziecka.

PROGRAM WEBINARIUM

Wydarzenie prowadzi dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. SWPS

Paneliści:

  • Anna Krawczak – członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, była matka zastępcza, matka adopcyjna
  • sędzia Dorota Trautman – przewodnicząca VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego w SO w Warszawie,
  • dr Marek Michalak – były rzecznik praw dziecka
  • Joanna Luberacka-Gruca – ekspertka Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

696

Żadne inne święta nie kojrzą się tak mocno z nadzieją. Dawno wszyscy tak bardzo jej nie potrzebowaliśmy. Chyba jeszcze nigdy jako kuratorska służba sądowa nie przechodziliśmy tak długotrwałej próby. Zmęczeni, pełni troski o zdrowie swoje, bliskich, wciąż czekający na szczepienia antycovidowe, żeby wykonywać swoje zadania względem podopiecznych w choć trochę bezpieczniejszych warunkach (jakby zwykłych zagrożeń było mało). Pandemia nam dokłada. Izolowana przemoc jest granatem z wyciągniętą zawleczką. Nie da się od tego odciąć. W labiryncie ludzkich emocji pojawiamy się maskując nie tylko twarze, ale i obawy. Najmłodsi podopieczni znikają w wirtualnej rzeczywistości. Ktoś powinien/musi sprawdzać, co się z nimi dzieje. Wywiady, wywiady, wywiady. Za siebie, za koleżankę, kolegę. Kryzys wyostrza wszystkie mankamenty tzw. systemu. Zadania są ważne. Dobra najcenniejsze. Prawa do egzekwowania. Tylko ludzie coraz słabsi…

Na te nadchodzące święta, życzymy Wam Koleżanki i Koledzy z Kuratorskiej Służby Sądowej odpoczynku i zdrowia. Uważni bądźcie i szanujcie chwile. Dużo nadziei!

Wszystkim czytelnikom naszego portalu życzymy Dobrych Świąt Wielkanocnych.

Redakcja portalu Kurator.info

2 marca 2021 roku w programie O tym się mówi, wyemitowanym na antenie kanału telewizyjnego TVP Info, poruszany był temat tragicznej śmierci trzyletniej Hani. Do zawartej w niniejszym programie wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka postanowiła się odnieść – działając na podstawie art. 45 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, Krajowa Rada Kuratorów.

Zaapelowała o wyrażanie na forum publicznym obiektywnych, wyważonych i opartych na faktach opinii. Zwróciła przy okazji uwagę na zgłaszane od lat postulaty środowiska kuratorów sądowych i organizacji pozarządowych dotyczące potrzeby uregulowania przepisów wykonawczych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz wprowadzenia rozwiązań analogicznych jak w procedurze Serious Case Reviev. Podkreśliła wolę konstruktywnego dialogu. Udostępniamy poniżej pełny tekst stanowiska KRK.

2051

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów otrzymało odpowiedź na swoje kolejne wystąpienie, tym razem z dnia 1 marca 2021 roku adresowane do Premiera RP, w sprawie przyspieszenia terminu szczepień przeciwko COVID-19 grupy zawodowych kuratorów sądowych. 

W odpowiedzi podkreślono, że obecna kolejność szczepień jest wynikiem przeprowadzenia szerokich konsultacji. Szczepienia pracowników wymiaru sprawiedliwości przewidziane są w II etapie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nie podano żadnej daty. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wyklucza, że „analiza zgłaszanych wniosków i postulatów, w przypadku uznania ich za zasadne, w miarę dostępnych możliwości będzie skutkować wprowadzeniem zmian w kolejności szczepień”.

Przypominamy, że w sprawie objęcia priorytetowo szczepieniami przeciwko COVOD-19 grupy kuratorów sądowych Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Sądowych występował do Ministerstwa Sprawiedliwości już 7 grudnia 2020 roku. Informowaliśmy o tym tutaj. Wystąpienia w tej kwestii do władz państwowych kierował też Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

Poniżej zamieszczamy pełne teksty wystąpienia KRK z 1 marca 2021 roku i odpowiedzi udzielonej przez KPRM.

644

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor 2,849), ukazała się publikacja artykułu zatytułowanego: “Quality of Life and Its Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions”, którego pierwszym autorem jest dr Bartłomiej Skowroński, pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego, a także zawodowy kurator sądowy z IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ.

Celem badań była identyfikacja i analiza czynników warunkujących jakość życia osadzonych (Quality of Life). W analizie badań wykorzystano analizę ścieżek (path analysis). Artykuł napisany wspólnie z dr Elżbietą Talik z KUL, jest efektem realizacji szerszego projektu badawczego „Factors related to Quality of Life in Prison Inmates”. Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://doi.org/10.3390/ijerph18041655

Autorom publikacji gratulujemy sukcesu, jakim jest docenienie badań i ich opracowania przez recenzentów renomowanego pisma.

1914

Wielkim smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci Dominika Meinharta-Burzyńskiego – Prezesa Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, pedagoga, terapeuty uzależnień, członka MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Dominik był wiernym przyjacielem wielu kuratorów sądowych. Pomagał nam wdrażać dialog motywujący do praktyki zawodowej. Szkolił, inspirował, pokazywał drogę.

W 2018 roku w czasie Międzynarodowej Konferencji z okazji zbliżającego się jubileuszu stulecia polskiej kurateli sądowej, która odbyła się we Wrocławiu, wystąpił z prelekcją dla ponad 500 uczestników na temat potencjału metody dialogu motywującego w pracy kuratorów sądowych. Rok później, wspólnie z Davidem Prescottem, poprowadził całodzienne wykłady dla blisko 500 kuratorów zawodowych apelacji wrocławskiej. Wielu kuratorów sądowych ukończyło organizowane przez jego Instytut studia podyplomowe i warsztaty. Szkolił m.in. kuratorów zawodowych z okręgu łódzkiego i wrocławskiego.

W 2020 roku wspólnie z kuratorami okręgu wrocławskiego zrealizował autorski i pionierski projekt pt. Systemowe wdrożnie dialogu motywującego jako narzędzia wsparcia pracy kuratorów sądowych. Szkolenie ukończyło 42 kuratorów zawodowych. W tym roku przeszkolonych zostanie kolejnych 24 kuratorów – niestety już bez bezpośredniego udziału Dominika, ale wg jego pomysłu. Ewaluacja szkolenia potwierdziła to, co wynikało z intuicji i wiedzy Dominika – dialog motywujący świetnie nadaje się do realizacji celu, jakim jest praca nad trwałą zmianą destruktywnych postaw podopiecznych kuratorów sądowych. Przekształca styl komunikacji na bardziej przyjazny, co prowadzi do redukcji czynników wypalenia zawodowego, przenosząc odpowiedzialność za zmianę na tych, których przede wszystkim zmiana ta ma dotyczyć.

Dominik Meinhart-Burzyński był przekonany o tym, że każdy człowiek może zbłądzić, a rzeczywiste problemy zaczynają się dopiero wówczas, kiedy trwamy w błędzie. Mawiał za Dalajlamą, że „istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni”. Był ambasadorem akceptacji i humanizmu.

Dominik przegrał walkę z ciężką chorobą. Walczył z całych sił, do końca oddając się pasji dzielenia się dialogiem motywującym. Zawsze i wszędzie zapraszał do dialogu.

Najbliższym Dominika Meinharta-Burzyńskiego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

875

W listopadzie 2020 roku ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego numer kwartalnika Gdańskie Studia Prawnicze w całości dedykowany kuratorskiej służbie sądowej. Redaktorem naukowym tego wydania jest dr hab. Wojciech Zalewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. W czasopiśmie pt. Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie – różne perspektywy znalazły się teksty wielu znakomitych naukowców. Niemal wszyscy podkreślają znaczenie polskich kuratorów sądowych dla realizacji polityki kryminalnej państwa. Zachęcamy do lektury. Artykuły są dostępne w formie elektronicznej pod adresem: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/issue/view/375?fbclid=IwAR0IwfZB9kLapdlMpb3CDAhlrOvcSh3AGji5q1TXugH-XJ-SfFYxItgMj8M

Możliwy jest też zakup wersji papierowej czasopisma.