Opinia Krajowej Rady Kuratorów do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu...

Opinia Krajowej Rady Kuratorów do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z dnia 11 marca 2016r.

Krajowa Rada Kuratorów wykonując ustawowe zadania wynikające z przepisu art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych(t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 795) udostępnia opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z dnia 11 marca 2016r.

Pełny tekst opinii można znaleźć tutaj.