Otwarta Akademia Kuratora Społecznego we Wrocławiu

Otwarta Akademia Kuratora Społecznego we Wrocławiu

W dniu 25 listopada 2016r. swoje podwoje otworzy Otwarta Akademia Kuratora Społecznego. Jest to projekt, w którym DSKS Frontis chce zwrócić uwagę na kuratorów społecznych. Od samego początku funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce, kuratorzy społeczni pełnili w niej bardzo ważną rolę. Były lata, gdy nie było kuratorów zawodowych i to kuratorom społecznym zawdzięczaliśmy ciągłość historyczną kurateli sądowej. Choć poziom uzawodowienia kurateli sądowej w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie rośnie, nadal kuratorzy społeczni stanowią istotne wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości. Obecnie w okręgu wrocławskim zadania na rzecz sądów wykonuje 680 kuratorów społecznych.

W ramach Akademii będziemy szkolić kuratorów społecznych, podnosić ich kompetencje, wzmacniać tożsamość i rozpoznawać rolę w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zajęcia będą miały charakter wykładowy i warsztatowy.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Partnerem projektu są Fundacja Dom Pokoju i Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W I. edycji Akademii udział weźmie 26 kuratorów społecznych z wszystkich 10 sądów rejonowych okręgu wrocławskiego.

Informacje na temat działalności i projektów realizowanych przez DSKS FRONTIS dostępne są również na facebooku oraz na stronie www.frontis.com.pl