II Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Ośrodków Kuratorskich

II Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Ośrodków Kuratorskich

2741

W dniu 09 grudnia 2016 r o g. 14:00 w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu, odbędzie się II Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Anatola Gula.

Organizatorzy:

  1. Sąd Okręgowy w Świdnicy
  2. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy
  3. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
  4. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu
  5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy

W tym roku postanowiliśmy zmienić formułę. Materiały przygotowuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Świdnicy. Wychowawcy przygotowują uczestników. . Dodatkowo startujący w konkursie Ośrodek musi przygotować komiks składający się z 6 klatek na kartce formatu A3. Temat komiksu „ Jestem cool, dopalacze nie ściągną mnie w dół”. Prace należy złożyć w dniu konkursu do jury, w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą Ośrodka. Ośrodek, który nie przygotuje komiksu, nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie. Komiks oceniany będzie w skali od 1-5, punkty będą dodane do pozostałych zdobytych podczas rywalizacji konkursowej. Każdy z Ośrodków może wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs będzie miał formę testu pisemnego, po którym nastąpi część praktyczna konkursu. Pytania będą przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. W skład panelu sędziowskiego wejdą przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, Sądu, Biura Kuratora Okręgowego w Świdnicy, MOPS Wałbrzych.

      Część pisemna będzie składała się z 20 pytań w formie testu wielokrotnego wyboru. Po zakończonym teście, odbędzie się część praktyczna konkursu. Z 10 zestawów z opisanym zdarzeniem, uczestnicy wybierają jeden zestaw i przygotowują się do odpowiedzi. Część praktyczna polega na wykonaniu czynności związanych np. z usztywnieniem złamanej ręki, zabezpieczeniem rany (punktacja od 1-5)

Relacja z ubiegłorocznej edycji konkursu znajduje się tutaj.

Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji konkursu