Relacja z seminarium w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Relacja z seminarium w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 1 grudnia 2016r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się Seminarium poświęcone problematyce wykonywania nadzorów kuratorskich w sprawach opiekuńczych i współpracy służb społecznych w tym zakresie.

W spotkaniu tym uczestniczyli zarówno kuratorzy, sędziowie rodzinni jak i przedstawiciele innych instytucji na co dzień współpracujących z sądami rodzinnymi.

Podczas seminarium zostały zaprezentowane dwa referaty. Pierwszy wygłoszony przez kuratora specjalistę ds. rodzinnych panią Alinę Prusinowską-Marek – „Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich – raport z badań aktowych” (o raporcie pisaliśmy tutaj).

Jako druga głos zabrała pani dr Magdalena Arczewska. Wygłosiła referat pod tytułem: „Współpraca służb społecznych na rzecz dobra dziecka w perspektywie kuratorów rodzinnych”.

Informacje na temat seminarium oraz galeria zdjęć z wydarzenia dostępne są na stronie stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.