Liczby nie kłamią: KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA W POLSCE wg stanu na dzień...

Liczby nie kłamią: KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA W POLSCE wg stanu na dzień 31.12.2016r.

W dniu 19.06.2017r. podczas pierwszego dnia XII posiedzenia KRK IV kadencji komisja monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami kuratorów przedstawiła opracowanie: KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA W POLSCE wg stanu na dzień 31.12.2016r. Za zgodą Krajowej Rady Kuratorów opracowanie zostaje udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Fragment wstępu do opracowania: Celem opracowania jest przedstawienie w możliwie prosty i nieskomplikowany sposób stanu kurateli sądowej, tak aby był on czytelny zarówno dla kuratorów,jak i dla osób mających kontakt jedynie sporadyczny z kuratela sądową. Z tego względu  w opracowaniu znajdują się głównie dane liczbowe  przedstawione w formie  tabel i wykresów, których źródłem są sprawozdania MSS40 wysyłane przez każdy okręg na  koniec roku do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ankiety przygotowane przez Komisję i wypełnione w poszczególnych okręgach sądowych. W tegorocznej edycji rozbudowaliśmy znacznie zakres informacji demograficznych zbieranych bezpośrednio z poziomu zespołów. Zmieniliśmy też formę ankiety. Znaczna jej część została realizowana w arkuszach excelowychi dzięki czemu efektywniej można było zdiagnozować stan kurateli i potencjał jakim dysponują kuratorzy. Uzyskaliśmy niezwykle bogactwo informacji. Ich pełna prezentacja wykracza jednak poza ramy tego opracowania. Mamy nadzieję, że staną się one przedmiotem oddzielnych publikacji.

Dokument ten prezentuje ogólne warunki pracy, zawiera też szczegółowe informacje na temat ogólnego obciążenia kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych we wszystkich okręgach oraz przeciętnej przypadającej na każdy etat kuratorski lub osobę pełniącą junkcję kuratora społecznego w danym okręgu.

W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim dane z roku 2016 oraz z roku 2014, co pozwoliło na prześledzenie zmian obciążenia w każdej z przedstawianych kategorii w okresie  intensywnych zmian w kurateli jaka miała miejsce  w ostatnich dwóch latach. Tam gdzie  to było to uzasadnione uwzględniliśmy również dane  z wcześniejszych opracowań. Dzięki temu mogliśmy prześledzić trendy zmian w dłuższej perspektywie czasowej.

W tegorocznej edycji zmieniliśmy też sposób prezentacji materiałów. Większość tabl i wykresów umieściliśmy w odrębnej część. Zabieg ten zwiększył przejrzystości prezentowanych tabeli pozwolił też zachować ciągłość opisów i zapewnił również lepsze zagospodarowanie miejsca.

Mamy nadzieję że przedstawione opracowanie będzie istotną pomocą zarówno dla kuratorów podejmujących różnego rodzaju działania na rzecz kurateli, jak i dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce efektywnością obecnego systemu oraz wprowadzeniem ewentualnych zmian systemowych i organizacyjnych dotyczących kurateli sądowej.

 

Raport dostępny jest TUTAJ.