środa, Październik 16, 2019
Autorzy Posts by AS

AS

227 POSTS 0 KOMENTARZE

381

Szanowny Panie Ministrze
Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na brak szczegółowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, a w szczególności praw i obowiązków kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym, realizujących orzeczenia sądów regulujące kontakty rodziców (rodzica) z dzieckiem w obecności kuratora.
W taki sposób Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczął swoje wystąpienie, które w dniu 28 stycznia 2019r. skierował do Ministra Sprawiedliwości.

Rzecznik podkreśla również, że: duża liczba skarg napływających na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca pracy właśnie kuratorów sądowych uwypukla braki obecnie obowiązujących przepisów. Skargi kierowane do Rzecznika dotyczą często przebiegu spotkania rodzica z dzieckiem w obecności kuratora i sposobu, w jaki powinien zachowywać się kurator uczestnicząc w tych spotkaniach. Skarżący z jednej strony podnoszą nadmiernie – w ich ocenie – aktywną postawę kuratora podczas obecności przy kontaktach z dzieckiem. Z drugiej strony zaś, w innych skargach, podnoszona jest bierność kuratorów – w których niektórzy z rodziców chcieliby upatrywać swoistego „rozjemcy” i „strażnika” dbającego o prawidłowy przebieg ich kontaktów z dzieckiem. Z uwagi na usytuowanie instytucji kuratora sądowego w systemie prawnym, w systemie organów wymiaru sprawiedliwości, oczekiwania rodziców, iż jego rola, jako obecnego podczas kontaktów z dzieckiem, jest szczególna, odmienna od innych osób, o których mowa w art. 113 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wydają się zrozumiałe. Kurator sądowy jest bowiem funkcjonariuszem publicznym.

Z pełną treścią wystąpienia Rzecznika można zapoznać się na stronie www.brpo.gov.pl

W dniu 28 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukaszem Piebiakiem. Krajowa Rada Kuratorów reprezentowana była przez Prezydium: Przewodniczącego – Grzegorza Kozerę, Zastępcę Przewodniczącego – Waldemara Salińskiego i Sekretarza – Renatę Cieszko.

Podczas spotkania wiceminister Łukasz Piebiak poinformował przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów, że 11 grudnia 2018 roku został skierowany wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rządu nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Z wypowiedzi Podsekretarza Stanu wynikało, iż skierowanie tego wniosku ma charakter wyprzedzający, gdyż nie ma jeszcze wypracowanego ostatecznego kształtu projektu zmiany tej ustawy.

Komunikat w wersji PDF pobrać można TUTAJ.


10157

W dniu 12 grudnia 2018r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie Rządowego Centrum Legislacji w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie pod pozycją nr 17. Strona RCL informuje, że akt prawny powinien zostać ogłoszony najpóźniej do dnia 21grudnia 2018r.

Więcej informacji na stronie https://wykaz.rcl.gov.pl/

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2344

594

Na łamach tygodnika Polityka  ukazał się artykuł Joanny Cieśli pod tytułem: Bez znieczulenia. Autorka pisze w nim między innymi, że: Wojny o dzieci i okołorozwodowe konflikty nasilają się. Choć trudno to wprost wyczytać ze statystyk, potwierdzają kuratorzy i pełnomocnicy. Płynnie idzie może w co piątej sprawie. Podobno z reguły tym po czterdziestce, pięćdziesiątce jest łatwiej się dogadać niż młodszym; tym zamożniejszym i lepiej wykształconym łatwiej niż tym słabiej osadzonym w życiu. Ale też – każdy to wie – większy budżet pozwala na większy rozmach, stomatolog z radcą prawnym albo para celebrytów potrafi zafundować sobie nawzajem i potomstwu nieporównywalne z niczym piekło. Co tabloidy skrupulatnie relacjonują. A w świat idzie oburzenie, lecz i inspiracja: tak też można, ludzie to robią.

Na temat konfliktów okołorozwodowych, sytuacji dzieci rozwodników, a także realizacji orzeczeń w sprawach o kontakty głos zabrali: sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec – prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych, dr Magdalena Arczewska, socjolożka i prawniczka z UW oraz kurator sądowy Grzegorz Kozera – przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

artykuł dostępny jest na stronie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1773706,1,wojny-o-dzieci.read?fbclid=IwAR12DIO_ZENF8ZODFx3IYFPHnXrpVfYNrXUTQsKiAuTwvXtwcDTcDmoykY0

 

 

1173

W dniu 05.12.2018r. w serwisie gazeta.pl ukazał się artykuł pod tytułem: Kurator sądowy. Wróg społeczny numer jeden.

Cytując wypowiedz jednego z rozmówców autorka tekstu pisze: Czasami żartuje, że pracuje nie w terenie, a na polu minowym. Mało kto jest w stanie tak po prostu, z marszu wejść z butami w cudze życie. W życie z grzybem na ścianach mieszkania, stosem butelek, pełne ostrych jak brzytwa słów.

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,164031,24246743,kurator-sadowy-wrog-spoleczny-numer-jeden.html

673

W dniu 05.12.2018r. na stronie serwisu prawo.pl ukazał się artykuł pod tytułem: Kuratorzy narażeni na agresję, przepisy ich nie chronią. Z artykuły wynika między innymi, że: dane statystyczne pokazują, że z roku na rok liczba takich zdarzeń wrasta. W 2016 r. zawiadomień do prokuratury dotyczących różnego rodzaju napaści na kuratorów był 111, w 2017 – 135, a w 2018 już 136. Do najbardziej drastycznego doszło 16 marca 2010 roku – kurator sądową Paulinę Ozgę znaleziono skatowaną na posesji w Michałowie koło Środy Śląskiej. Zmarła. Takich sytuacji jest jednak więcej – kuratorzy wymieniają m.in. przypadek kolegi, który po pobiciu, nieprzytomny został położony na torach tramwajowych – na szczęście zdołano go uratować. Wspominają też przypadek koleżanki, którą próbowano wypchnąć przez barierkę, czy brutalny gwałt na innej kurator.

z artykułem zapoznać się można na stronie www.prawo.pl

Na kwestię bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych zwrócono również uwagę w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Z badań przeprowadzonych przez NIK wynika, że: W skontrolowanych sądach okręgowych zgłoszono 93 przypadki agresji wobec kuratorów sądowych. Podczas Panelu Ekspertów sygnalizowano, że w przypadku znacznej liczby tego rodzaju zdarzeń ich sprawcy pozostają bezkarni. Organy ścigania często odmawiały wszczęcia postępowania albo umarzały wszczęte postępowania karne przede wszystkim ze względu na brak możliwości udowodnienia przez kuratorów sądowych prezentowanej wersji zdarzeń. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że Ministerstwo zleciło badania dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, w wyniku czego powstały dwa raporty pt. „Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego” oraz „Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych”.. Płynące z tych analiz wnioski wskazują na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych zorientowanych na poprawę bezpieczeństwa kuratorów sądowych. Ministerstwo stało jednak na stanowisku, że bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych pozostaje w gestii prezesów sądów okręgowych i rejonowych oraz dyrektorów tych sądów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są zapewnić pracownikom odpowiednie warunki wykonywania zadań.

Cytowany fragment pochodzi z Raportu NIK Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych, 28 czerwiec 2018r.

Warto przeczytać: Kolejne napaści na kuratorów sądowych

 

W dniach 21-23 listopada 2018r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie Odbyło się III posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji.

Poniżej zamieszczamy komunikat z posiedzenia KRK oraz podjęte przez delegatów uchwały.

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów  Grzegorz Kozera dokonał otwarcia III Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji i powitał wszystkich, przybyłych delegatów. Następnie wskazał, że posiedzenie to przypadło w szczególnym czasie ze względu na zapowiedź przez Pana Łukasza Piebiaka- Podsekretarza Stanu w MS, dotyczącą przekazania do konsultacji publicznych, a następnie międzyresortowych projektu zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, która zbiegła się w czasie z odwołaniem Pana Henryka Pawlaczyka- wcześniej będącego Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów, funkcji Naczelnika Wydziału Kurateli Sądowej w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Komunikat w wersji PDF dostępny jest tutaj.

Pismo przewodnie skierowane do Ministra Sprawiedliwości można pobrać tutaj.

Uchwała Nr 1.

Uchwała Nr 2.

Podziękowanie dla Henryka Pawlaczyka.

Uchwała Nr 3.

Uchwała Nr 4.

Komunikat

z III posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów V kadencji

21-23 listopada 2018r.

Kraków , Sąd Okręgowy w Krakowie

I Dzień obrad – 21.11.2018r.

O godzinie 1200 Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów  Grzegorz Kozera dokonał otwarcia III Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji i powitał wszystkich, przybyłych delegatów.

Przewodniczący Rady wskazał, że posiedzenie to przypadło w szczególnym czasie ze względu na zapowiedź przez Pana Łukasza Piebiaka- Podsekretarza Stanu w MS, dotyczącą przekazania do konsultacji publicznych, a następnie międzyresortowych projektu zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, która zbiegła się w czasie z odwołaniem Pana Henryka Pawlaczyka- wcześniej będącego Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów, funkcji Naczelnika Wydziału Kurateli Sądowej w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Dyskusja dotycząca tych zagadnień, mających istotne znaczenie dla Kuratorskiej Służby Sądowej zdominowała początkową część posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów. Rada zadecydowała o przygotowaniu uchwały, w której za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości złoży podziękowania Panu Henrykowi Pawlaczykowi i zasygnalizuje, że decyzja ta jest dla środowiska zawodowych kuratorów sądowych zaskakująca.

Następnie Tomasz Macul- Delegat do KRK okręgu szczecińskiego, a zarazem Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej, zapoznał Radę z projektem zmian Regulaminu Krajowej Rady Kuratorów. Przyjęcie poszczególnych poprawek rekomendowanych przez komisję nastąpiło w odrębnych głosowaniach i każdorazowo poprzedzone było dyskusją, po czym Przewodniczący KRK przeprowadził głosowanie, podczas którego Rada przyjęła pełen tekst znowelizowanego Regulaminu.

Kolejnym punktem obrad Rady były kwestie związane z wynagrodzeniami kuratorów sądowych. Waldemar Saliński- Zastępca Przewodniczącego KRK poinformował zebranych, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich jest na etapie opiniowania przez Stały Komitet Rady Ministrów. W nawiązaniu do tego, Przewodniczący KRK odnowił temat wystąpienia przez Radę z wnioskiem dotyczącym oczekiwań wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych. Przypomniał, iż padła propozycja, aby postulowana przez Radę kwota podwyżek wyniosła 1 000 zł na etat, niezależnie od stopnia awansowego, tak aby w przeważającej części rekompensowała brak wzrostu wynagrodzeń na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat. Rada ustaliła, że przygotowany zostanie w tej kwestii projekt uchwały, który ujmował będzie nie tylko postulaty dotyczące doraźnego wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych, ale także wypracowania mechanizmu, który gwarantowałby ich realny, coroczny wzrost w przyszłości.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kozera poinformował też, że 20 listopada 2018 r. wystosował jeszcze jedno pismo do Pana Zbigniewa Ziobry- Ministra Sprawiedliwości, w którym ujął zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, konieczności przyjęcia rozwiązań i przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń kuratorów sądowych na takim poziomie, który realnie rekompensowałby spadek ich wartości nabywczej, zapewnienia środków na awanse w grupie kuratorów sądowych, jak również podkreślił potrzebę podjęcia dialogu pomiędzy Kierownictwem resortu i Krajową Radą Kuratorów.

II Dzień obrad – 22.11.2018r.

Przewodniczący KRK Grzegorz Kozera otworzył drugi dzień obrad i powitał zaproszonych do udziału w posiedzeniu przedstawicieli Biura Kuratora Okręgowego w Krakowie – Janinę Dziuban , Agnieszkę Bogusz  – zastępcę Kuratora Okręgowego w Krakowie oraz delegowaną do Biura Kuratora Okręgowego kurator specjalistę Monika Zamarlik- Mazurek. Przewodniczący Rady podziękował im za pomoc w zorganizowaniu posiedzenia KRK w Krakowie.

Następnie przedstawił relację z działań Prezydium Rady w okresie między posiedzeniami. Poinformował, że w związku z publikacjami, które ukazały się na łamach Gazety Sądowej i poddawały w wątpliwość zarówno podstawy ustrojowe zawodu kuratora sądowego jako zawodu zaufania publicznego, jak i jego dotychczasowe usytuowanie w strukturze wymiaru sprawiedliwości (między innymi w zakresie Kodeksu Etyki Kuratora, samorządu zawodowego, czy statusu samodzielnego pracownika merytorycznego), przygotowywany jest tekst polemiczny.

Nadto oznajmił, że wykonane zostały przez Prezydium Rady uchwały podjęte podczas ostatniego posiedzenia, w tym uchwała skierowana do Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wydania opinii na temat obowiązków pracodawcy do zaopatrzenia kuratorów sądowych w obuwie i odzież roboczą, bądź do wypłaty stosownego ekwiwalentu.

Zdał też relację ze spotkania Komitetu organizacyjnego III Kongresu Kuratorskiego, który 25 i 26 lutego 2019 ma odbyć się w Poznaniu. Podczas ostatniego spotkania opracowany został scenariusz klipu reklamowego na 100-lecie kurateli sądowej w Polsce, a także zaakceptowany wstępny program kongresu i podział miejsc przypadających na poszczególne okręgi sądowe.

Przekazał też informację na temat spotkania kuratorów sądowych z przedstawicielami Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas spotkania Krajową Radę Kuratorów reprezentowali: Grzegorz Kozera- Przewodniczący, Marzena Depińska- delegat okręgu sieradzkiego, Rafał Sitarz- delegat okręgu opolskiego i Aleksander Samek- delegat okręgu wrocławskiego.

Pan Dariusz Cieślik- Zastępca Dyrektora w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich zapoznał przedstawicieli kuratorów sądowych z rozwiązaniami wypracowanymi w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: ujednoliceniem wieku odpowiedzialności nieletnich od 10 roku życia w przypadku demoralizacji lub dokonania czynu karalnego, wprowadzeniem instytucji możliwości zakończenia postępowania wobec nieletniego jeszcze na etapie przesądowym- w szkole lub policji, wprowadzeniem nowej kategorii placówek- ośrodków readaptacji nieletnich, zniesieniem obowiązku przeprowadzania przez kuratorów sądowych u nieletnich badań na zawartość alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Zasygnalizował nadto, że są prace koncepcyjne dotyczące uregulowania czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych, w szczególności obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi.

Reprezentanci kuratorów przedstawili propozycje uregulowań, które uwzględniały konieczność precyzyjnego określenia w wydanym przez sąd orzeczeniu czasu trwania kontaktu, miejsca w którym miałby się on odbywać, a także wskazania osób, określenia osób, które nie mogą brać w nim udziału. Przedstawione propozycje dotyczyły także ograniczenia czasu trwania jednorazowego kontaktu do 4 godzin, gdyż po takim okresie u dziecka ujawniają się już objawy zmęczenia, a ogólnego czasookresu, na jaki byłyby one orzekane w obecności kuratora co do zasady nie przekraczałaby 6 miesięcy.

Propozycje kuratorów uwzględniały też, że ryczałt za obecność przy kontakcie byłby wypłacany niezwłocznie, a zwrot innych kosztów ponoszonych przez kuratora następowałby na podstawie przedłożonych przez kuratora rachunków, na zasadach analogicznych do zasad przyznawania wynagrodzenia biegłym. Przedstawiciele KRK zaproponowali też, aby kuratorzy na wzór spraw, w których kontrolują oni obowiązki nałożone na nieletnich, wykonywali oni sprawy z zakresu kontroli warunków życiowych osób poddanych prawnej opiece lub kurateli. Wiązałoby się to z wyposażeniem kuratorów rodzinnych w kompetencje do pozyskiwania informacji z PCPR, zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków pomocy społecznej, itp., a także formułowania wobec prawnego opiekuna lub kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie zaleceń dotyczących pełnionej funkcji lub warunków życiowych zapewnionych osobie poddanej prawnej opiece lub kurateli.

Następnie prace Krajowej Rady Kuratorów prowadzone były w komisjach:

  • Komisja legislacyjno- prawna pracowała nad rekomendacjami zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r . o kuratorach sądowych.
  • Komisja monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami kuratorów pracowała nad opracowaniem propozycji przepisów ustawowych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia kuratorów od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku kuratorów społecznych także od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zajmowała się też oceną ryzyka pracy kuratora sądowego.
  • Komisja rozwoju i współpracy – zajmowała się kwestią przygotowania folderu informacyjnego o służbie kuratorskiej oraz plakatu z okazji 100 lecia kurateli sądowej, opracowaniu zasad współpracy ze związkami zawodowymi, a także wyodrębnieniem w ustawie o kuratorach sądowych rozdziału poświęconego bezpieczeństwu  pracy kuratorów sądowych.

Prezydium Rady i Przewodniczący komisji stałych podjęli też przygotowania materiałów na posiedzenie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej poświęcone kuratorskiej służby sądowej, które wstępnie zaplanowane zostało na 18 grudnia bieżącego roku.

III Dzień obrad- 23.11.2018r.

Obrady rozpoczęły się od kontynuowaniem pracy w komisjach. Następnie Przewodniczący wznowił obrady plenarne Krajowej Rady Kuratorów, podczas których przedstawione zostały przygotowane projekty uchwał. Po uzgodnieniu ostatecznej ich treści, Rada podjęła uchwały:

  • w sprawie warunków pracy i płacy zawodowych kuratorów sądowych, tj. wzrostu w 2019 roku wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o 1 000,00 złotych miesięcznie brutto i wypracowaniu rozwiązań prawnych skutkujących corocznym wzrostem wynagrodzeń kuratorów sądowych na poziomie procentowym nie mniejszym niż wzrost średniego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, poczynając od 2020 roku (uchwała skierowana do Ministra Sprawiedliwości),
  • w sprawie podziękowań dla Pana Henryka Pawlaczyka w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości za działania na rzecz rozwoju kurateli sądowej i współpracę z Krajową Radą Kuratorów,
  • w sprawie upoważnienia Komisji rozwoju i współpracy do opracowania folderu i plakatu z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce,
  • w sprawie powołaniu komisji nadzwyczajnej do zorganizowania w Sejmie, w 2019 roku konferencji z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce.

Nadto Rada postanowiła złożyć pisemne podziękowania za promowanie Kuratorskiej Służby Sądowej:

  • Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych „Frontis” i zastępcy Kuratora Okręgowego we Wrocławiu- Grzegorzowi Miście za zorganizowanie w październiku bieżącego roku konferencji What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy.
  • Krzysztofowi Jasińskiemu- zastępcy Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu, Krakowskiemu Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych i jego prezesowi Dariuszowi Palmirskiemu – delegatowi do KRK okręgu krakowskiego za organizację cyklicznie, każdego roku odbywającej się konferencji poświęconej tematyce readaptacji społecznej skazanych.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami kuratorów Lechowi Sobieszczukowi, który poinformował, że w najbliższym czasie komisja prześle Prezydium Rady propozycje przepisów ustawy o kuratorach sądowych dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej kuratorów zawodowych, a w przypadku kuratorów społecznych także ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, których koszty pokrywane byłyby ze środków Skarbu Państwa.

W końcowej fazie obrad Rada zajęła się sprawami bieżącymi, w tym omówieniem procedury dotyczącej opiniowaniem projektu zmiany ustawy o kuratorach sądowych, powstaniem branżowych związków zawodowych, reakcją samorządu w przypadku brak satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości na zgłoszone postulaty płacowe.

Na tym porządek obrad wyczerpano. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów podziękował delegatom za aktywny udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie.

Komunikat sporządzili:

Urszula Strojek-Porowska

Delegat okręgu łomżyńskiego

Karol Knop

Delegat okręgu poznańskiego

Komunikat zatwierdził po wniesieniu poprawek redakcyjnych zatwierdzonych przez protokolantów

Z upoważnienia Prezydium,

Przewodniczący

Krajowej Rady Kuratorów

Grzegorz Kozera

 

 

 

 

787

W dniu 26 listopada 2018r. do Sejmu RP wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/697 (RODO).

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO m in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.

Art. 61 procedowanego aktu prawnego wprowadza zmiany w obowiązującej obecnie Ustawie o kuratorach sądowych, poprzez dodanie przepisów umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osób, których postępowanie dotyczy (art. 9a i art. 9b uoks). Uprawnienia te zostaną nadane zarówno kuratorom zawodowym jaki społecznym (art. 87 ust. 3 uoks)

Zobacz: art. 61 (strony 79-81) projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/697

Uzasadnienie zmian przepisów w zakresie uprawnień kuratorów sądowych znajduje się na stronach 130 – 135 omawianego aktu prawnego.

Z lektury uzasadnienia wynika między innymi, że: zagwarantowanie kuratorom sądowym prawa do pozyskiwania danych osobowych dotyczących także innych osób niż te będące uczestnikami postępowania jest niezbędne dla realizowania podstawowych zadań przewidzianych przepisami prawa. Dotyczy to zwłaszcza kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Diagnozując sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletniego kurator sądowy musi mieć zagwarantowaną możliwość odniesienia się do czynników zagrażających dobru dziecka, których źródłem mogą być nie jego rodzice, ale inne osoby pozostające z tym dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Wykazujący skłonności do częstego spożywania alkoholu w znacznych ilościach czy też prezentujący zachowania nacechowane przemocą domownik pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z małoletnim lub nieletnim, niebędący jednak uczestnikiem postępowania, bez wątpienia będzie miał znaczenie dla oceny całokształtu sytuacji opiekuńczo-wychowawczej tego właśnie małoletniego lub nieletniego. Poza tym, brak zagwarantowania uprawnień kuratorom sądowym do pozyskiwania danych o innych mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której przedstawiciele innych służb odmawialiby udzielenia informacji o istotnych zdarzeniach zarejestrowanych w systemach pod adresem zamieszkania małoletniego lub nieletniego, o ile nie dotyczyłyby one go bezpośrednio. Tym samym mogłoby to prowadzić do znacznego zafałszowania obrazu tego środowiska i utrudnić sądowi wydanie orzeczenia, adekwatnego do stanu faktycznego.

Należy podkreślić, że zaproponowana zmiana przepisów została przygotowana przez kuratorów sądowych delegowanych do Wydziału kurateli w DWOiP Ministerstwa Sprawiedliwości przy współpracy z Krajową Radą Kuratorów.

Pełny tekst projektu ustawy dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

774

W dniu 26.11.2018r. portal PRAWO.PL opublikował artykuł pod tytułem: Kuratorzy obawiają się zmian w swojej ustawie. Autorka tekstu zauważa, że Potrzebę nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych dostrzegali również sami kuratorzy, do tej pory nie zapoznano ich jednak z propozycjami. Opracowywany projekt miał między innymi uregulować długo oczekiwaną kwestię sekretariatów zespołów kuratorskich i kompetencji ich kierowników. Regulacje te zawierała już ustawa przyjęta przez Sejm w 2015 roku, jednak o jej losach zadecydował  błąd popełniony przez Marszałka Sejmu. Prezydent dostał do podpisu niewłaściwą wersję, a Trybunał Konstytucyjny z tego powodu uznał ją za niezgodną z konstytucją.

Kuratorzy chcą jednak zmian opartych na ewolucji, a nie rewolucji.

Z artykułem można zapoznać się na stronie www.prawo