środa, Grudzień 12, 2018
Autorzy Posts by AS

AS

204 POSTS 0 KOMENTARZE

W dniu 18 lipca 2018r. na portalu lex.pl ukazał się kolejny wywiad z przewodniczącym KRK Grzegorzem Kozerą. Tym razem rozmowa dotyczyła udziału kuratora w kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim. Przewodniczący KRK przedstawił szereg problemów, z którymi każdego dnia kuratorzy borykają się wykonując orzeczenia o kontaktach, a które zdaniem środowiska kuratorskiego powinny być pilnie uregulowane.

Z tekstem wywiadu można zapoznać się wchodząc na stronę www.lex.pl/czytaj

Na temat proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących regulacji kontaktów osób uprawnionych z dzieckiem przeczytać można również otwierając poniższe linki:

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/katna-rodzic-nie-jest-wlascicielem-dziecka

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rpd-bierny-kurator-rodzinny-bardziej-szkodzi-niz-pomaga

 

W dniu 12 lipca 2018r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaprezentował nowy projekt Kodeksu rodzinnego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu: Projekt Kodeksu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, że prawo będzie jasne, precyzyjne i komunikatywne. Dlatego warto podkreślić, że poza przejrzystością przedstawionych przepisów oraz ich kompleksowością – skupienie regulacji prawnych w jednym akcie prawnym (prawo materialne, prawo procesowe i prawo wykonawcze) staje się tak ważne dla każdego z nas, w szczególności stron postępowania sądowego w sprawach rodzinnych. Należy dodać, że projekt Kodeksu rodzinnego po raz pierwszy wprowadza do polskiego prawa całościową regulację postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.

Należy podkreślić, że w pracach nad prezentowanym projektem aktywny udział brali również kuratorzy sądowi.

Jak wynika z analizy prezentowanego dokumentu projekt Kodeksu rodzinnego regulując w jednym akcie prawnym prawo rodzinne w trzech obszarach: prawa materialnego, prawa procesowego i prawa wykonawczego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka dostępne jest na stronie https://brpd.gov.pl/

Projekt Kodeksu rodzinnego pobrać można tutaj. 

417

Polscy kuratorzy sądowi coraz bardziej uświadamiają sobie znaczenie jubileuszu stulecia istnienia i szansę, jaką stanowi dla wzmocnienia ich tożsamości i roli w społeczeństwie. Podejmowane inicjatywy mają często charakter oddolny. W kolejnych okręgach planowane są seminaria, konferencje, kampanie i akcje społeczne.

W dniu 19 czerwca 2018r. Krajowa Rada Kuratorów podjęła uchwałę o przyjęciu oficjalnego znaku graficznego obchodów 100-lecia polskiej kurateli sądowej. Na zaproszenie wystosowane do środowiska kuratorskiego propozycje logotypów nadesłali: pan kurator Janusz Ligocki z okręgu bielskiego, pan kurator Grzegorz Miśta z okręgu wrocławskiego oraz pan kurator Tomasz Pytel z okręgu tarnowskiego. Spośród nadesłanych propozycji Rada w głosowaniu jawnym wybrała projekt pana Grzegorza Miśty, zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

 

Zachęcamy do używania oficjalnego znaku graficznego jubileuszu 100-lecia kurateli sądowej. Grafikę można pobrać tutaj: logo_stulecia_kss.

385

W dniu 03.07.2018r. na portalu www.lex.pl ukazał się artykuł pod tytułem: „RODO uderza w kuratorów rodzinnych” odnoszący się do możliwości przetwarzania danych osobowych przez kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach opiekuńczych. W tekście przeczytać możemy między innymi, że nie ma przepisów, które pozwalałby kuratorom sądowym, po wejściu w życie RODO, przetwarzać dane w sprawach opiekuńczych. Sytuacje mają naprawić przepisy wdrażające – nie wiadomo jednak kiedy zostaną przyjęte.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu www.lex.pl.

W dniach 18 i 19 czerwca 2018r. odbyło się I posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji. Na prośbę prezydium KRK zamieszczamy informację podsumowującą prace Rady podczas pierwszego posiedzenia.

Pełny tekst komunikatu dostępny jest TUTAJ

zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć z pierwszego dnia posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów V kadencji.

zdjęcia wykonał A. Samek

Przypominamy, że tegoroczna XII edycja Lęborskich Wydarzeń tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz I Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędą się w dniach 29.06.18 r. – 30.06.2018 r.

Temat konferencyjnych obrad Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki, realizowany będzie w zeszłorocznej formule, która polegać będzie min. na zmniejszeniu liczby występujących prelegentów. Tegoroczna propozycja to maksymalnie sześć referatów oraz moderowana dyskusja przez prof. Piotra Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Michała Szykuta (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku). Wśród konferencyjnych gości witamy: prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), prof. Mariusza Sztukę (Uniwersytet Jagielloński) oraz koleżanki i kolegów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Na prośbę organizatorów zamieszczamy informację na temat tegorocznych Wydarzeń Lęborskich.

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                         

                                                                                             

                                                                                 

Dzień Kuratora Sądowego ustanowiony został uchwałą Krajowej Rady Kuratorów z 18 stycznia 2011 roku. Wybór tej daty nie jest przypadkowy i wynika z uwarunkowań historycznych. Choć początki kurateli sądowej w Polsce w sposób oczywisty wiążą się z Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, którym powołane zostały urzędy stałych opiekunów sądowych, to właśnie 25 czerwca 1929 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Od tamtej pory pojęcie kuratora sądowego, pomimo różnych zawirowań historycznych i dziejowych, zaczęło wpisywać się w strukturę wymiaru sprawiedliwości.

Dzień Kuratora Sądowego jest dobrą okazją dla promowania Kuratorskiej Służby Sądowej i kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Dlatego też, Krajowa Rada Kuratorów od trzech lat, przy tej okazji organizuje uroczyste posiedzenia, które połączone są z wręczeniem pamiątkowych medali Ministra Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia najbardziej zasłużonym przedstawicielom naszej grupy zawodowej.

Nie inaczej było i w roku bieżącym, kiedy to podczas posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów 18 czerwca 2018 roku, kończącego IV kadencję, a zarazem inaugurującego V kadencję KRK, wręczenia medali dokonał Pan Łukasz Piebiak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (informacja na ten temat ukazała się na stronach internetowych: Ministerstwa Sprawiedliwości, kurator.info i kuratorzy.pl). Krajowa Rada Kuratorów rekomenduje, aby dzień ten w szerszym wymiarze był również upowszechniany lokalnie.

Korzystając z tej szczególnej okazji i składając serdeczne podziękowania wszystkim kuratorom sądowym w Polsce za trud, wysiłek i zaangażowanie włożone w wypełnianie obowiązków zawodowych, mam jednocześnie zaszczyt i przyjemność przekazania Państwu życzeń od Krajowej Rady Kuratorów.

Z wyrazami głębokiego szacunku i kuratorskim pozdrowieniem,

Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

361

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się informacja o uroczystym posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów, które miało miejsce w dniu 18 czerwca 2018r.

18 czerwca 2018 roku Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podczas uroczystego Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów połączonego z obchodami Dnia Kuratora Sądowego, wręczył pamiątkowe srebrne i brązowe medale Ministra Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia zawodowym kuratorom zawodowym, szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej.

Na uroczystości obecni byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak, Naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Henryk Pawlaczyk, pracownicy Wydziału Kurateli oraz eksperci Krajowej Rady Kuratorów.

Więcej informacji oraz pełna lista osób odznaczonych znajduje się tutaj.

W związku z obchodami Dnia Kuratora Krajowa Rada Kuratorów wyda odrębny komunikat, który zostanie opublikowany również na portalu kurator.info. Zachęcamy do śledzenia naszego serwisu.

279

W Polsce, co roku rodzi się około 9000 dzieci z zaburzeniami spowodowanymi spożywaniem alkoholu przez matkę w ciąży. Do sięgania po alkohol podczas ciąży przyznaje się ok. 30 % kobiet. To groźne i bardzo smutne statystyki, które zmuszają do podjęcia działań.

W dniu 4 czerwca 2018r. w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka została zainaugurowana kampania społeczna „Kocham. Nie piję”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii.

Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są TUTAJ.

 Zdjęcie Lęborka wykonał Zygmunt Grabowiecki.

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna XII edycja Lęborskich Wydarzeń tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz I Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędą się w dniach 29.06.18 r. – 30.06.2018 r.

Temat konferencyjnych obrad Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki, realizowany będzie w zeszłorocznej formule, która polegać będzie min. na zmniejszeniu liczby występujących prelegentów. Tegoroczna propozycja to maksymalnie sześć referatów oraz moderowana dyskusja przez prof. Piotra Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Michała Szykuta (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku). Wśród konferencyjnych gości witamy: prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), prof. Mariusza Sztukę (Uniwersytet Jagielloński) oraz koleżanki i kolegów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy.