środa, Luty 20, 2019
Autorzy Posts by AS

AS

210 POSTS 0 KOMENTARZE

329

O systemie dozoru elektronicznego oraz innych ważnych dla kuratorskiej służby sądowej kwestiach z Grzegorzem Kozerą przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów rozmawiała Patrycja Rojek-Socha z serwisu prawo.pl .

Zachęcamy do lektury artykułu, który dostępny jest na stronie www.prawo.pl w zakładce prawnicy i sądy.

591

Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport o funkcjonowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. Kontrolerzy NIKu wskazują, że prawo regulujące pracę kuratorów sądowych ma wiele luk – brakuje jednolitych zasad dotyczących m.in. ich naboru, szkolenia, czy zapewnienia im bezpieczeństwa. Niejednoznaczna jest także kwestia nadzoru nad kuratorami, prowadzonego przez kuratorów okręgowych, ponieważ przepisy nie określają, jak powinien być on realizowany.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie www.nik.gov.pl

Jak podaje serwis prawo.pl w Ministerstwie Sprawiedliwości dobiegają końca prace nad nowym prawem dla nieletnich. Zgodnie z opracowywanymi propozycjami już 10-letnie dziecko mogłoby odpowiadać za popełnienie czynu karalnego, obecnie granicą jest 13 lat. Ma być też – jak ustaliło Prawo.pl – wprowadzona dolna granica wykazywania przejawów demoralizacji – również od 10 lat. 

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie serwisu www.prawo.pl

Chcesz przeżyć niezapomniane chwilę w towarzystwie osób ceniących dobrą zabawę? III REJS KURATORÓW PO WIELKICH JEZIORACH MAZURSKICH organizowany przez okręg olsztyński i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych to świetny wybór, aby rozpocząć swoją żeglarską przygodę. To oferta dla Ciebie, właśnie zwolniły się dwa miejsca na jednym z dziesięciu jachtów.

W planie  rejsy po jeziorach Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty i Mamry. Noclegi w dwóch portach Kietlicach i Sztynorcie. Poza tym, zabawa przy ognisku i koncerty kapel szantowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 12.09.2018 roku, na adres karol.mysiukiewicz@gizycko.sr.gov.pl

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Karol Mysiukiewicz, Dariusz Palmirski, Tomasz Bartnik

 

524

W dniu 18 lipca 2018r. Krajowa Rada Kuratorów przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię na temat propozycji zmian w prawie rodzinnym. W opinii przeczytać możemy między innymi, że Kuratorzy sądowi popierają dążenia ustawodawcy do zagwarantowania dziecku prawa do wychowania przez obydwoje rodziców i możliwości utrzymywania z nimi swobodnego kontaktu, także w sytuacji gdy żyją oni w rozdzieleniu, jak również dążenia do wyeliminowania automatyzmu w ograniczaniu władzy rodzicielskiej temu z rodziców, z którym dziecko nie przebywa stale.

Pełny tekst opinii dostępny jest tutaj.

Zmiany w kodeksie rodzinnym stały się również przedmiotem rozmowy przewodniczącego KRK pana Grzegorza Kozery z dziennikarką portalu www.lex.pl. Wywiad z szefem samorządu zawodowego kuratorów sądowych dostępny jest na stronie www.lex.pl/czytaj.

W dniu 18 lipca 2018r. na portalu lex.pl ukazał się kolejny wywiad z przewodniczącym KRK Grzegorzem Kozerą. Tym razem rozmowa dotyczyła udziału kuratora w kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim. Przewodniczący KRK przedstawił szereg problemów, z którymi każdego dnia kuratorzy borykają się wykonując orzeczenia o kontaktach, a które zdaniem środowiska kuratorskiego powinny być pilnie uregulowane.

Z tekstem wywiadu można zapoznać się wchodząc na stronę www.lex.pl/czytaj

Na temat proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących regulacji kontaktów osób uprawnionych z dzieckiem przeczytać można również otwierając poniższe linki:

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/katna-rodzic-nie-jest-wlascicielem-dziecka

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rpd-bierny-kurator-rodzinny-bardziej-szkodzi-niz-pomaga

 

W dniu 12 lipca 2018r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaprezentował nowy projekt Kodeksu rodzinnego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu: Projekt Kodeksu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, że prawo będzie jasne, precyzyjne i komunikatywne. Dlatego warto podkreślić, że poza przejrzystością przedstawionych przepisów oraz ich kompleksowością – skupienie regulacji prawnych w jednym akcie prawnym (prawo materialne, prawo procesowe i prawo wykonawcze) staje się tak ważne dla każdego z nas, w szczególności stron postępowania sądowego w sprawach rodzinnych. Należy dodać, że projekt Kodeksu rodzinnego po raz pierwszy wprowadza do polskiego prawa całościową regulację postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.

Należy podkreślić, że w pracach nad prezentowanym projektem aktywny udział brali również kuratorzy sądowi.

Jak wynika z analizy prezentowanego dokumentu projekt Kodeksu rodzinnego regulując w jednym akcie prawnym prawo rodzinne w trzech obszarach: prawa materialnego, prawa procesowego i prawa wykonawczego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka dostępne jest na stronie https://brpd.gov.pl/

Projekt Kodeksu rodzinnego pobrać można tutaj. 

584

Polscy kuratorzy sądowi coraz bardziej uświadamiają sobie znaczenie jubileuszu stulecia istnienia i szansę, jaką stanowi dla wzmocnienia ich tożsamości i roli w społeczeństwie. Podejmowane inicjatywy mają często charakter oddolny. W kolejnych okręgach planowane są seminaria, konferencje, kampanie i akcje społeczne.

W dniu 19 czerwca 2018r. Krajowa Rada Kuratorów podjęła uchwałę o przyjęciu oficjalnego znaku graficznego obchodów 100-lecia polskiej kurateli sądowej. Na zaproszenie wystosowane do środowiska kuratorskiego propozycje logotypów nadesłali: pan kurator Janusz Ligocki z okręgu bielskiego, pan kurator Grzegorz Miśta z okręgu wrocławskiego oraz pan kurator Tomasz Pytel z okręgu tarnowskiego. Spośród nadesłanych propozycji Rada w głosowaniu jawnym wybrała projekt pana Grzegorza Miśty, zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

 

Zachęcamy do używania oficjalnego znaku graficznego jubileuszu 100-lecia kurateli sądowej. Grafikę można pobrać tutaj: logo_stulecia_kss.

439

W dniu 03.07.2018r. na portalu www.lex.pl ukazał się artykuł pod tytułem: „RODO uderza w kuratorów rodzinnych” odnoszący się do możliwości przetwarzania danych osobowych przez kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach opiekuńczych. W tekście przeczytać możemy między innymi, że nie ma przepisów, które pozwalałby kuratorom sądowym, po wejściu w życie RODO, przetwarzać dane w sprawach opiekuńczych. Sytuacje mają naprawić przepisy wdrażające – nie wiadomo jednak kiedy zostaną przyjęte.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu www.lex.pl.