wtorek, Kwiecień 23, 2019
Autorzy Posts by AS

AS

217 POSTS 0 KOMENTARZE

W dniu 20.11.2018r. przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym Rada ponownie zwraca uwagę na kluczowe dla środowiska zagadnienia, między innymi na:
  • bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych,
  • uregulowanie kwestii awansów zawodowych kuratorów sądowych,
  • kompleksowe uregulowanie przepisów postępowania wykonawczego w odniesieniu do kuratorów rodzinnych
Zdaniem Rady podniesione kwestie mają istotne znaczenie dla możliwości wykonywania podstawowych zadań przez Kuratorską Służbę Sądową , które związane są zarówno z ochroną dziecka i rodziny, jak i poprawą bezpieczeństwa społecznego, gdyż dotyczą oddziaływań na sprawców przestępstw i służą rekompensowaniu strat poniesionych przez ich ofiary.   Pełna treść wystąpienia Krajowej Rady Kuratorów znajduje się poniżej

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka prace społeczne powinny być częściej stosowane w przypadku nastolatków sprawiających problemy wychowawcze – informuje serwis Prawo.pl. W swoim wystąpieniu Rzecznik przypomina, że w już listopadzie 2017 roku zwrócił się do ministra sprawiedliwości z propozycją zmian przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Serwis Prawo.pl podkreśla, że w Ministerstwie Sprawiedliwości dobiegają końca prace nad zmianami w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z treścią artykułu można zapoznać się na stronie www.prawo.pl Z wystąpieniem Rzecznika Praw Dziecka zapoznać się można na stronie https://brpd.gov.pl

W dniu 20 listopada 2018r. na stronie PRAWO.PL ukazał się artykuł: MS: prace nad nowelizacją ustawy o kuratorach na finiszu. Serwis informuje, że jeszcze w grudniu Ministerstwo Sprawiedliwości chce skierować do konsultacji publicznych i międzyresortowych projekt zmian dotyczących kuratorów sądowych. Regulacja ma rozwiązać problemy związane z obsługą biurową, różnicą w etatach i uregulować kwestie dotyczące delegowania. Jak zapowiada wiceminister Łukasz Piebiak rozważane są też zmiany dotyczące pracy kuratorów rodzinnych. Z pełnym tekstem artykułu zapoznać się można na stronie: www.prawo.pl.

191
Na prośbę Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów zamieszczamy życzenia dla Ojczyzny z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dniu 25 października 2018r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1, odbyło się spotkanie delegacji KRK z przedstawicielami Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Stronę ministerialną reprezentowali Pan Sędzia Dariusz Cieślik – Zastępca Dyrektora Departamentu, Pani Sędzia Brata Turek – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich oraz Pani Sędzia Aneta Matosek-Kozdój. Ze strony Krajowe Rady Kuratorów w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Prezydium KRK Grzegorz Kozera, a także delegaci Marzena Depińska (okręg sieradzki), Rafał Sitatrz (okręg opolski), Aleksander Samek (okręg wrocławski). Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania w DSRiN.

W dniu 24 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. W projekcie rozporządzenia przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o wartość 0.04, w następstwie czego wzrosną one w ujęciu kwotowym o 75 zł brutto. Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Projekt został w dniu 24 października br. skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady Kuratorów. Wyznaczono 7 dni na odpowiedź. W celu pobrania projektu Rozporządzenia należy kliknąć tutaj. Pismo do Krajowej Rady Kuratorów dostępne jest tutaj. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj. Poniżej zamieszczamy opinię KRK dotyczącą procedowanego aktu prawnego:

372
Jak informuje serwis PRAWO.PL: W resorcie sprawiedliwości kończą się obecnie prace nad propozycjami zmian przepisów dotyczących kuratorów sądowych. W pierwszej kolejności mają zostać rozwiązane problemy związane z obsługą biurową, różnicą w etatach i uregulowane kwestie dotyczące delegowania. Potrzeby są jednak większe – poza kształceniem, kuratorzy podnoszą też m.in. problemy z awansami.  pełny tekst artykułu dostępny jest na stronie serwisu www.prawo.pl.

412
O systemie dozoru elektronicznego oraz innych ważnych dla kuratorskiej służby sądowej kwestiach z Grzegorzem Kozerą przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów rozmawiała Patrycja Rojek-Socha z serwisu prawo.pl . Zachęcamy do lektury artykułu, który dostępny jest na stronie www.prawo.pl w zakładce prawnicy i sądy.

668
Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport o funkcjonowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. Kontrolerzy NIKu wskazują, że prawo regulujące pracę kuratorów sądowych ma wiele luk – brakuje jednolitych zasad dotyczących m.in. ich naboru, szkolenia, czy zapewnienia im bezpieczeństwa. Niejednoznaczna jest także kwestia nadzoru nad kuratorami, prowadzonego przez kuratorów okręgowych, ponieważ przepisy nie określają, jak powinien być on realizowany. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie www.nik.gov.pl