sobota, 28 listopada, 2020
Autorzy Posts by AS

AS

247 POSTS 0 KOMENTARZE

2186

W dniu 13.10.2020r. na stronie BIP Rady Ministrów ukazała się informacja o przyjęciu w dniu 9.10.2020r. przez Radę Ministrów w trybie obiegowym Projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Jest to jeden z ostatnich etapów realizacji porozumienia, które zostało zawarte w lipcu 2019r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a przedstawicielami środowiska kuratorów sądowych.
Kuratorzy z niecierpliwością oczekują sfinalizowania prac legislacyjnych dotyczących ich wynagrodzenia.

W dniu 10 września 2020r. o godz. 13.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się seminarium poświęcone sytuacji kuratorów sądowych pt. ” Zaufanie do kuratora sądowego”.
Pomysł zorganizowanie seminarium zrodził się podczas spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Kuratorów Sądowych, które się odbyło 6 lipca 2020r. (relacja ze spotkania dostępna jest TUTAJ).

Poniżej przedstawiamy program seminarium :

W dniu 3 sierpnia 2020r. Krajowa Rada Kuratorów przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Opinia Rady, co do zasady, jest pozytywna. Autorzy dokumentu podkreślają jednak, że uposażenie aplikantów kuratorskich w dalszym ciągu znajduje się poniżej wynagrodzenia minimalnego i obecnie wynosi 2539,95 zł.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

cof

W dniu 27 lipca 2020r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości materiały związane z oceną ryzyka zawodowego w grupie kuratorów sądowych.
Równocześnie w informacji przesłanej do kuratorów szef KRK zaznacza, że przesłany do MS dokument został opracowany przez zespół, powołany z inicjatywy KNSZZ Ad Rem, wzór karty oceny ryzyka zawodowego. Do uczestnictwa w zespole zaproszona została Krajowa Rada Kuratorów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a także NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.   Finalna wersja jest wynikiem uzgodnień KNSZZ Ad Rem i Krajowej Rady Kuratorów.

Grzegorz Kozera informuje również, że wzór karty przesłany zostanie także kuratorom okręgowym pod kątem jej ewentualnego wykorzystania w toku aktualnie prowadzonych prac, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa, dotyczących oceny ryzyka zawodowego w grupie kuratorów sądowych.
Z pismem przewodnim skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości można się zapoznać klikając TUTAJ.
A TUTAJ znajduje się Karta oceny ryzyka zawodowego w pracy kuratorów sądowych.

W dniu 24 lipca 2020r. przewodniczący KRK Grzegorz Kozera przesłał do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej opracowanie na temat realizacji obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowej kuratorów sądowych.
Przewodniczący KRK podkreśla, że: ” choć stanowisko pracy zawodowego kuratora sądowego, rozumiane przede wszystkim jako teren, w którym wykonuje on obowiązki służbowe w środowisku podopiecznych, może nieznacznie różnić się ze względu na uwarunkowania związane z klimatem czy ukształtowaniem terenu, to nie ma znaczenia dla zasadniczej części jego specyfiki determinowanej terenowo-biurowym charakterem wykonywanych czynności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zawodowy kuratorzy sądowi wykonują swoje obowiązki przede wszystkim w środowisku podopiecznych, co wyraźnie określone zostało zarówno w art. 3, jak i w art. 13 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych, a niedołączonymi atrybutami w pracy kuratora sądowego są mobilność i elastyczność w kontaktach z osobami oraz instytucjami”. W dalszej części pismo skierowanego do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Przewodniczący KRK apeluje o opracowanie i wdrożenie ujednoliconych rekomendacji dotyczących środków ochrony, odzieży i obuwia dla kuratorów sądowych.
Pismo skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości znajduje się TUTAJ. Z opracowaniem KRK na temat Realizacji obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowych kuratorów sądowych znajduje się TUTAJ.

3615

W dniu 20 lipca 2020r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Jak możemy przeczytać na w przygotowanej przez resort Ocenie skutków regulacji: Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145), które wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167). Zgodnie z tym upoważnieniem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich poprzez podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich o wskazane niżej wartości, co oznacza wzrost wynagrodzeń, łącznie z podniesioną kwotą bazową.Wysokość mnożników kwoty bazowej (aktualna oraz projektowana) została podana poniżej według stopni służbowych:

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada zatem podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30.

W dniu 25 maja 2020r. odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z panią dr Anną Dalkowską Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tematem spotkania było przywracanie funkcjonowania zespołów kuratorskich w kontekście wznowienia działalności sądów. Podczas spotkania została również poruszona kwestia wpisania rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w 2020r.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się TUTAJ.

Na prośbę prezydium Krajowej Rady Kuratorów publikujemy  opracowanie na temat przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich, a także standardów bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych w czasie ograniczonego funkcjonowania sądów.
W dniu 12 maja 2020r. rekomendacje Krajowej Rady Kuratorów zostały przesłane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej i do wiadomości Dyrektora DNA.
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów poinformował również, że przygotowane przez Radę opracowanie zostanie przekazane do wiadomości prezesów sądów okręgowych.  
Jak wynika z informacji przekazanych przez prezydium Rady, w pracach nad rekomendacjami aktywnie uczestniczyły trzy organizacje związkowe zrzeszające kuratorów sądowych.

Załącznik 1 – ETAPY
Załącznik 2 – STANDARDY


Z żalem zawiadamiamy, że 14 kwietnia 2020 roku odeszła nasza Koleżanka Bożenka Borkowska. Bożenka, jako kurator zawodowy dla dorosłych przepracowała w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 30 lat. Była osobą życzliwą i wyrozumiałą zarówno dla podopiecznych jak i dla współpracowników. Zawsze na „pierwszej linii frontu”.

Absolwentka Szkoły Praw Człowieka (VI kurs) prowadzonej przez Fundację Helsińską, członkini Stowarzyszenia Kuratorów. Niezłomna propagatorka idei ustawy o kuratorach, aktywny kurator w „akcji poseł”. Kurator penitencjarny, delegat naszego Okręgu do Krajowej Rady Kuratorów, wiceprezes Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci – kuratorzy Okręgu Białostockiego.