czwartek, 28 stycznia, 2021
Autorzy Posts by AS

AS

248 POSTS 0 KOMENTARZE


Z żalem zawiadamiamy, że 14 kwietnia 2020 roku odeszła nasza Koleżanka Bożenka Borkowska. Bożenka, jako kurator zawodowy dla dorosłych przepracowała w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 30 lat. Była osobą życzliwą i wyrozumiałą zarówno dla podopiecznych jak i dla współpracowników. Zawsze na „pierwszej linii frontu”.

Absolwentka Szkoły Praw Człowieka (VI kurs) prowadzonej przez Fundację Helsińską, członkini Stowarzyszenia Kuratorów. Niezłomna propagatorka idei ustawy o kuratorach, aktywny kurator w „akcji poseł”. Kurator penitencjarny, delegat naszego Okręgu do Krajowej Rady Kuratorów, wiceprezes Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci – kuratorzy Okręgu Białostockiego.

W dniu 4 kwietnia 2020r. Przewodniczący KRK opublikował komunikat informujący o podjętych przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów działaniach związanych z uzyskaniem przez kuratorów sądowych podwyżek wynagrodzenia.
Przewodniczący KRK napisał:
Krajowa Rada Kuratorów, w okresie pomiędzy posiedzeniami reprezentowana przez Prezydium, mając na względzie dbałość o warunki płacy kuratorów sądowych, podjęła działania związane z kwestiami budżetowymi dotyczącymi planowanego, w roku bieżącym, wzrostu wynagrodzeń kuratorów sądowych. Uchwalenie ustawy z dnia 14 lutego 2020 roku- ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 571), która weszła w życie 4 kwietnia 2020 roku (ze skutkami od 1 stycznia 2020), niesie za sobą wzrost wynagrodzenia zasadniczego za sprawą wzrostu kwoty bazowej dla kuratorów sądowych o:
aplikant kuratorski- 143,78 PLN,
kurator zawodowy- 226,59 PLN,
starszy kurator zawodowy- 259,94 PLN,
kurator specjalista- 294,45 PLN.

Wzrost kwoty bazowej oraz wynagrodzenia zasadniczego skutkuje także niewielkim wzrostem takich składników wynagrodzenia jak: dodatek terenowy (o 57,51 PLN), dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny. Wzrosną również stawki ryczałtowe dla kuratorów społecznych. Jednakże wykonanie podwyżki w pozostałej części wymaga zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 145).
Do wiążących ustaleń w tej kwestii doszło pomiędzy Krajową Radą Kuratorów, Departamentem Nadzoru Administracyjnego i Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, kiedy ustalono wzrost mnożników kwoty bazowej na następującym poziomie: aplikant kuratorski- 1,53 (wzrost o 0,28), kurator zawodowy- 2,26 (wzrost o 0,29), starszy kurator zawodowy- 2,56 (wzrost o 0,3), kurator specjalista- 2,86 (wzrost o 0,3).
Pełny tekst komunikaty jest do poprania TUTAJ.

W tym samym dniu, Przewodniczący KRK Grzegorz Kozera, zwrócił się do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o zainicjowanie prac, które pozwolą na wpisanie, w możliwie najkrótszym terminie, do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Pełny tekst pisma jest dostępny TUTAJ.Na prośbę Przewodniczącego KRK, Grzegorza Kozery publikujemy stanowisko Krajowej Rady Kuratorów do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299), która w dniu 27 marca br. została przesłana do Sejmu RP, klubów poselskich i przedstawicieli MS.

W dniu 28.03. Sejm uchwalił tekst ustawy i zgodnie art. 52 regulaminu przesłał ją do Senatu RP (zobacz tutaj). W ramach uchwalonej na tym etapie procesu legislacyjnego ustawy, Sejm przyjął m.in. szereg nadzwyczajnych przepisów dla wymiaru sprawiedliwości (zobacz tutaj).

Na prośbę Przewodniczącego KRK prezentujemy kompleksowe opracowanie porównawcze na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych opracowane przez Komisję Monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami Krajowej Rady Kuratorów.
Prezentowany materiał pokazuje tendencje zmian w zakresie spraw rejestrowanych w formularzach statystycznych MS-40. Jest to analiza porównawcza danych uzyskanych za 31.12.2019r. do danych za roku 2018.

SONY DSC

Kiedyś ktoś mnie zapytał: „Dlaczego chodzisz
po górach?” Odpowiedziałem, że ludzi można podzielić na dwa rodzaje: na tych którym nie trzeba tej pasji tłumaczyć i na tych którym się jej nie wytłumaczy. 

Piotr Pustelnik

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych pragnie serdecznie zaprosić kuratorów sądowych z całego kraju na III Ogólnopolski Rajd Turystyczny Kuratorów Sądowych „Bieszczady 2020”, który odbędzie się w terminie 04-07.06.2020r. Rajd organizowany jest dla osób kochających góry, którym nie jest obca piesza wędrówka.

W tym roku bazą rajdową będzie Zajazd Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych, gdzie będzie można wypocząć i należycie przygotować się
do górskich wycieczek. Obiekt oprócz miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4, 5-cio osobowych, zapewnia również doskonałą kuchnię oraz możliwość wspólnego biesiadowania przy grillu, czy ognisku (link do strony obiektu https://carynska.pl/).

Koszt uczestnictwa w tegorocznym Rajdzie wynosi 460 zł od osoby. Cena obejmuje noclegi w Zajeździe (pokoje z łazienką i telewizorem), wyżywienie (przywitalne ognisko w dniu 04.06.2020r. – kiełbasa, ziemniaki pieczone, śniadanie w formie szwedzkiego stołu, obiad i dodatkowy ciepły posiłek w dniu 05.06.2020r., śniadanie w formie szwedzkiego stołu oraz obiadokolację w dniu 06.06.2020r. oraz śniadanie w formie szwedzkiego stołu w dniu 07.06.2020r.), ubezpieczenie oraz usługę przewodnicką.

Podany koszt nie uwzględnia zakupu dodatkowej żywności i napojów.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w rajdzie do dnia 15.03.2020 roku, na adres dariuszpalmirski@gmail.com za pośrednictwem załączonej Karty Zgłoszeniowej wraz z wypełnionym oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. W zgłoszeniu uprzejmie prosimy o podanie danych adresowych oraz PESEL, które będą potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia.

W związku z koniecznością uiszczenia zadatku uprzejmie prosimy,
aby każdy z zainteresowanych po otrzymaniu od organizatora informacji zwrotnej o wpisie na listę uczestników rajdu, dokonał wpłaty kwoty 460,00 (trzysta sześćdziesiąt) złotych na konto Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych o numerze:

SANTANDER Consumer Bank 19 1090 2011 0000 0001 3095 7811

Bardzo prosimy, aby wpłat dokonać do dnia 15.03.2020 roku.

Każdy uczestnik powinien dokonać wpłaty indywidualnie, a w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oraz dopisek „opłata za rajd”.

Informujemy, że wskazana kwota, to pełna opłata za uczestnictwo w rajdzie obejmująca również ubezpieczenie NNW.

ROGRAM RAJDU

4 czerwiec 2020r.

Indywidualny dojazd uczestników do miejsca zakwaterowania tj. Zajazdu Pod Caryńską, Ustrzyki Górne 1a, w godzinach popołudniowych.

W tym dniu nie przewidujemy żadnych wspólnych wyjść, z uwagi na różne godziny dojazdu poszczególnych uczestników. Wieczorem natomiast planowane jest spotkanie integracyjne przy ognisku (ok. godz. 18:00).

5 czerwiec 2019r.

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 8:30-9:30.

Trasa: Zajazd Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych (656 m.n.p.m.) – Wielka Rawka (1307 m.n.p.m.) – Mała Rawka (1272 m.n.p.m.) – Bacówka PTTK Pod Małą Rawką (914 m.n.p.m.) – Przełącz Wyżniańska (856 m.n.p.m.) – Połonina Caryńska (1236 m.n.p.m.) – Zajazd Pod Caryńską
w Ustrzykach Górnych
(656 m.n.p.m.)

(czas przejścia całej trasy to ok. 7:30h; opcjonalnie możliwość przejścia przez Rawki do Bacówka PTTK Pod Małą Rawką na obiad, a następnie powrót busem z Przełęczy Wyżniańskiej czas przejścia wyniesie wówczas ok. 4:20h)

Obiad w Bacówce PTTK Pod Małą Rawką ok. godz. 14:00.

Ciepły posiłek w Zajazd Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych ok. godz. 19:00

6 czerwiec 2020r.

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 9:00-10:00.

Trasa: Zajazd Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych (656 m.n.p.m.) – Szeroki Wierch (1262 m.n.p.m.) – Przełęcz pod Tarnicą (1285 m.n.p.m.) – Tarnica (1346 m.n.p.m.) – Wołosate (737 m.n.p.m.) – Zajazd Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych (656 m.n.p.m.)

(czas przejścia całej trasy to ok. 6:00h; opcjonalnie możliwość powrotu busem z Wołosatego- wówczas czas przejścia to ok. 4:40h)

Obiadokolacja w Zajeździe Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych ok. godz. 18:00

7 czerwiec 2020r.

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 9:00-10:00.

Po śniadaniu pożegnanie uczestników rajdu.

Zarówno w czwartek jak i w niedziele każdy z uczestników może wybrać się indywidualnie na wędrówki- szczególnie polecamy wyjście z Wetliny
lub Kalnicy na Smerek oraz z Przełęczy Wyżnej do Schroniska „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej.

Bliższych informacji na temat dojazdu, pobytu w miejscu noclegowym
oraz rzeczy koniecznych do zabrania ze sobą udzielimy drogą mailową.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

1392

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 41 lat zmarł pan Krzysztof Stanuch – kurator specjalista w Sądzie Rejonowym Strzyżowie. Ojciec trojga dzieci.

Masza pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku o godz. 14.00. w Kościele Parafialnym Świętej Trójcy w Czudcu. 

W dniu 19 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie delegacji KRK
z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecni na spotkaniu kuratorzy zostali zapewnieni, że w 2020r. nastąpi wzrost wynagrodzenia w grupie zawodowej kuratorów sądowych, a także, że Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło w całości zaproponowany przez Krajową Radę Kuratorów mechanizm podziału środków na wzrost mnożników. Delegacja kuratorów zaapelowała do przedstawicieli MS, aby planowany wzrost wynagrodzeń w 2020r. odbył się w możliwie jak najkrótszym czasie.

Pełny tekst komunikatu znajduje się poniżej.

W odpowiedzi na pismo z 9 grudnia 2019 roku, oznaczone DNA-VI.463.3.2019, w którym Departament Nadzoru Administracyjnego przedstawił propozycje podwyższenia mnożników kwoty bazowej będących podstawą dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów sądowych na równorzędnych stopniach służbowych w związku z planowaną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1547, ze zmianami), w celu zrealizowania od 1 stycznia 2020 roku zapowiadanego wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych średnio o 900 złotych brutto w przeliczeniu na jeden etat, Krajowa Rada Kuratorów przedstawiła opinię, z która można zapoznać się poniżej.