środa, Grudzień 12, 2018
Autorzy Posts by AS

AS

204 POSTS 0 KOMENTARZE

94

Na prośbę Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów zamieszczamy życzenia dla Ojczyzny z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dniu 25 października 2018r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1, odbyło się spotkanie delegacji KRK z przedstawicielami Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Stronę ministerialną reprezentowali Pan Sędzia Dariusz Cieślik – Zastępca Dyrektora Departamentu, Pani Sędzia Brata Turek – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich oraz Pani Sędzia Aneta Matosek-Kozdój. Ze strony Krajowe Rady Kuratorów w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Prezydium KRK Grzegorz Kozera, a także delegaci Marzena Depińska (okręg sieradzki), Rafał Sitatrz (okręg opolski), Aleksander Samek (okręg wrocławski).

Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania w DSRiN.

W dniu 24 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o wartość 0.04, w następstwie czego wzrosną one w ujęciu kwotowym o 75 zł brutto.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Projekt został w dniu 24 października br. skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady Kuratorów. Wyznaczono 7 dni na odpowiedź.

W celu pobrania projektu Rozporządzenia należy kliknąć tutaj.

Pismo do Krajowej Rady Kuratorów dostępne jest tutaj.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj.

Poniżej zamieszczamy opinię KRK dotyczącą procedowanego aktu prawnego:

237

Jak informuje serwis PRAWO.PL: W resorcie sprawiedliwości kończą się obecnie prace nad propozycjami zmian przepisów dotyczących kuratorów sądowych. W pierwszej kolejności mają zostać rozwiązane problemy związane z obsługą biurową, różnicą w etatach i uregulowane kwestie dotyczące delegowania. Potrzeby są jednak większe – poza kształceniem, kuratorzy podnoszą też m.in. problemy z awansami. 

pełny tekst artykułu dostępny jest na stronie serwisu www.prawo.pl.

256

O systemie dozoru elektronicznego oraz innych ważnych dla kuratorskiej służby sądowej kwestiach z Grzegorzem Kozerą przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów rozmawiała Patrycja Rojek-Socha z serwisu prawo.pl .

Zachęcamy do lektury artykułu, który dostępny jest na stronie www.prawo.pl w zakładce prawnicy i sądy.

470

Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport o funkcjonowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. Kontrolerzy NIKu wskazują, że prawo regulujące pracę kuratorów sądowych ma wiele luk – brakuje jednolitych zasad dotyczących m.in. ich naboru, szkolenia, czy zapewnienia im bezpieczeństwa. Niejednoznaczna jest także kwestia nadzoru nad kuratorami, prowadzonego przez kuratorów okręgowych, ponieważ przepisy nie określają, jak powinien być on realizowany.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie www.nik.gov.pl

Jak podaje serwis prawo.pl w Ministerstwie Sprawiedliwości dobiegają końca prace nad nowym prawem dla nieletnich. Zgodnie z opracowywanymi propozycjami już 10-letnie dziecko mogłoby odpowiadać za popełnienie czynu karalnego, obecnie granicą jest 13 lat. Ma być też – jak ustaliło Prawo.pl – wprowadzona dolna granica wykazywania przejawów demoralizacji – również od 10 lat. 

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie serwisu www.prawo.pl

Chcesz przeżyć niezapomniane chwilę w towarzystwie osób ceniących dobrą zabawę? III REJS KURATORÓW PO WIELKICH JEZIORACH MAZURSKICH organizowany przez okręg olsztyński i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych to świetny wybór, aby rozpocząć swoją żeglarską przygodę. To oferta dla Ciebie, właśnie zwolniły się dwa miejsca na jednym z dziesięciu jachtów.

W planie  rejsy po jeziorach Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty i Mamry. Noclegi w dwóch portach Kietlicach i Sztynorcie. Poza tym, zabawa przy ognisku i koncerty kapel szantowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 12.09.2018 roku, na adres karol.mysiukiewicz@gizycko.sr.gov.pl

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Karol Mysiukiewicz, Dariusz Palmirski, Tomasz Bartnik

 

434

W dniu 18 lipca 2018r. Krajowa Rada Kuratorów przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię na temat propozycji zmian w prawie rodzinnym. W opinii przeczytać możemy między innymi, że Kuratorzy sądowi popierają dążenia ustawodawcy do zagwarantowania dziecku prawa do wychowania przez obydwoje rodziców i możliwości utrzymywania z nimi swobodnego kontaktu, także w sytuacji gdy żyją oni w rozdzieleniu, jak również dążenia do wyeliminowania automatyzmu w ograniczaniu władzy rodzicielskiej temu z rodziców, z którym dziecko nie przebywa stale.

Pełny tekst opinii dostępny jest tutaj.

Zmiany w kodeksie rodzinnym stały się również przedmiotem rozmowy przewodniczącego KRK pana Grzegorza Kozery z dziennikarką portalu www.lex.pl. Wywiad z szefem samorządu zawodowego kuratorów sądowych dostępny jest na stronie www.lex.pl/czytaj.