czwartek, 9 lipca, 2020
Aktualności

Aktualności

819
Uchwalona przez Sejm RP 30. kwietnia. Przyjęta 6. maja przez Senat RP bez poprawek. Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19. maja....

803
W piątek (29. maja) w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 964 zostało ogłoszone rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów...

1348
Dzisiaj, tj. 29. maja, do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany pod nr. RD 145 projekt rozporządzenia...

1987
W dniu 25 maja 2020r. odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z panią dr Anną Dalkowską Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości....

1264
W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. pod pozycją 875 (zob. tutaj) zostały opublikowane przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, których zadaniem jest...

363
Tylko do 20 maja br. potrwa akcja Krajowej Rady Kuratorów podjęta w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE, której celem...

856
Na prośbę zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy opracowane rekomendacje odnoszące się do stopniowego przywracania pracy zespołów kuratorskiej służby sądowej w zakresie...

655
Otrzymaliśmy prośbę o pomoc w dotarciu do kuratorów sądowych z zaproszeniem do wzięcia udziału w badaniu naukowym. Szanowni Państwo,nazywam...

1429
Na prośbę prezydium Krajowej Rady Kuratorów publikujemy  opracowanie na temat przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich, a także standardów bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych...

989
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 maja 2020r. odeszła nasza wyjątkowa Koleżanka Małgorzata Kopeć, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Kielcach.