wtorek, Listopad 19, 2019
Aktualności

Aktualności

2748
Poniżej udostępniamy Komunikat Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Grzegorza Kozery, m.in. ze spotkania Prezydium KRK z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr...

611
Wojewoda Podkarpacki Pani dr Ewa Leniart, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie Pan Rafał Puchalski i Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie Pani Krystyna Worek wraz z Radą Terenową ds....

714
Niezwykle doświadczony i ceniony w świecie ekspert z dziedziny pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw seksualnych - dr David Prescott (USA), poprowadzi...

401
Dr Anna Dalkowska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 9 września br. i zastąpiła na tym stanowisku...

365
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów...

4942
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 26 sierpnia 2019 r., przedłożony przez ministra finansów a następnie przekazała...

918
Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak w dniu 20 sierpnia br. złożył na ręce Ministra Sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu.

876
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych...

686
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport pt. Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

260
Mamy TO we krwi to tytuł kampanii promującej krwiodawstwo, której autorami są kuratorzy sądowi z Wielkopolski. Przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu powstał...