sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "KRK"

KRK

Krajowa Rada Kuratorów wykonując ustawowe zadania wynikające z przepisu art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych(t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 795) udostępnia opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z dnia 11 marca 2016r.

Pełny tekst opinii można znaleźć tutaj.

KOMUNIKAT
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW IV KADENCJI

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie poinformować, że w dniu 22 grudnia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt z 23 października 2015 roku, dotyczący zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. Nr 239 z 2002 roku, poz. 2039, Dz.U. Nr 34 z 2009 roku, poz. 266 oraz Dz.U. z 2015 roku, poz. 1162). Projekt ten przewiduje wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,14 dla każdego stopnia awansowego, natomiast ustalony wskaźnik dla aplikantów kuratorskich wyniesie 1,1 kwoty bazowej. Pozyskane przez Przewodniczącego KRK informacje wskazują, że podpisanie rozporządzenia nastąpi najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia i zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami zacznie ono obowiązywać od 01 stycznia 2016 roku.

Wskutek determinacji całego środowiska kuratorskiego i działań Krajowej Rady Kuratorów pojawiła się realna szansa na częściowe rozwiązanie utrzymującego się od lat problemu zapewnienia obsługi biurowej dla Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. Wstępnie uzyskaliśmy informację, że Minister Finansów zaakceptował uwzględnienie tej pozycji w budżecie na 2016 rok. Oczekujemy na zakończenie procesu legislacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk sejmowy nr 146).
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów składa serdeczne podziękowania Wszystkim Osobom, których działania choćby w najmniejszym stopniu przyczyniły się do przyjęcia ważnych dla naszej grupy zawodowej rozstrzygnięć. Komunikat Prezydium KRK