niedziela, 19 września, 2021
Autorzy Posts by M

M

104 POSTS 0 KOMENTARZE

Ostatnie dni i godziny mówią wiele o polskiej kurateli sądowej. Świętujemy 100-lecie. Ale jak świętujemy? Tak zwyczajnie. Proste gesty. Ktoś zamówił tort z logo jubileuszu i zaprosił koleżanki oraz kolegów z zespołu. Ktoś inny przygotował plakat, który udostępniany jest w social mediach. Jeden zespół zrobił zdjęcie z banerem jubileuszowym na tle swojego sądu. Na youtube pojawił się spot promujący naszą grupę zawodową. Dużo miłych słów, pozdrowień, życzeń. Wcześniej kuratorzy z Wielkopolski uzbierali ponad 100 litrów krwi na 100 lat kurateli (Brawo Wy!). Były wydarzenia biegowe z kuratorskimi akcentami. We Wrocławiu odbyła się duża międzynarodowa konferencja. Trwają gorączkowe przygotowania do III Kongresu, który odbędzie się wkrótce w Poznaniu. Atrakcje szykują gospodarze XV Biesiady Kuratorskiej. Planowane są kolejne konferencje i seminaria naukowe w różnych miastach, turnieje ośrodków kuratorskich, turniej piłki nożnej i zlot motocyklowy w Lęborku.

Większość inicjatyw powstaje oddolnie. Widać, że czujemy się odpowiedzialni. Ale też, że chcemy być dostrzeżeni, docenieni, potrzebni. I nawet jeśli tak się nie dzieje, robimy swoje. Dobrze to podkreślili koledzy z Auxilium, przywołując słowa prof. Lasocika: nasza rzeczywistość zawodowa będzie taka, jaką ją sobie uczynimy, albowiem nikt nie zrobi tego lepiej za nas, ale i nikt nie powinien tego robić bez nas

Co zabierzemy ze sobą w kolejne stulecie? Jaką misję przekażemy następnym pokoleniom kuratorskiej braci? Róbmy nadal swoje. Wiemy, że najważniejszy jest człowiek. On jest celem naszej pracy. A kluczowe jest to, czego nie zdołają ująć żadne karty czynności i sprawozdania. Relacja! Jeśli utrzymamy perspektywę obywatela -przetrwamy…

Kurateli otwartej na relację z drugim człowiekiem – często wykluczonym, uczymy się od naszych mistrzów. Niektórzy z nich zbyt szybko odchodzą, jak choćby nieodżałowany śp. dr Krzysztof Liszcz, jak nasze koleżanki i koledzy, którzy uczyli nas zawodu a dzisiaj już ich nie ma wśród nas. Pozostaje wdzięczność i pamięć. Myślmy o przyszłości, pamiętając skąd przychodzimy.

100 lat kurateli SĄDOWEJ. Jesteśmy od początku w sądach. Wykonujemy orzeczenia wydawane przez sędziów w imieniu Rzeczpospolitej, w imieniu wspólnoty. To daje do myślenia. W roku jubileuszowym powinniśmy o tym szczególnie myśleć nie tylko my – kuratorzy sądowi. Dziękujemy szczególnie tym sędziom, którzy rozumieją naszą rolę i szanują naszą pracę, którzy nas wspierają na salach posiedzeń i poza nimi. Dobrze, że możemy na Was liczyć.

Kuratorzy sądowi to też kuratorzy społeczni. To nasze wspólne święto. Dziękujemy Wam za wkład w polską kuratelę. Za zaangażowanie i odpowiedzialność. Za codzienną bliską współpracę.

Dziękujemy pracownikom naszych sekretariatów. Jesteście bardzo ważni. Jesteście częścią naszych zespołów. Szanujemy i cenimy Waszą pracę.

ŚwiętujeMY. Proste gesty. W tych dniach jest ich jakby więcej. Nie traćmy tego.

Koleżankom i Kolegom Kuratorom Sądowym życzyMY z okazji jubileuszu w miarę spokojnej pracy, bezpieczeństwa, satysfakcji z osiąganych efektów. Życzymy też całej polskiej kurateli, by została odpowiednio doceniona i wyposażona – na miarę wyzwań, z którymi się musi mierzyć. SKS Frontis

Życzenia z okazji jubileuszu przekazuje Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych AUXILIUM:

Dokładnie dziś (7 lutego 2019 roku) polska Kuratela Sądowa obchodzi stulecie swojego istnienia. To właśnie 7 lutego 1919 roku ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał (podpisał dekret) w Polsce zupełnie nową instytucję – stałych opiekunów sądowych. Powołanie tej instytucji, którą uznaje się za początek polskiej kurateli sądowej, nastąpiło na mocy Dekretu w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, ogłoszonego w dniu 8 lutego 1919 roku w Dzienniku Praw Państwa Polskiego Nr 14 pod pozycją 171.

Z okazji przypadającej rocznicy, jak i całego roku jubileuszowego życzymy, ażeby nie został zatracony sens wykonywanej przez Nas pracy. By służba społeczeństwu obywatelskiemu przynosiła satysfakcję, była doceniana w każdym aspekcie i postrzegana w sposób obiektywny.

Życzymy szczególnie – czerpiąc pełnymi garściami z prof. Zbigniewa Lasocika – aby nasza rzeczywistość zawodowa była taka, jaką ją sobie uczynimy, albowiem nikt nie zrobi tego lepiej za nas, ale i nikt nie powinien tego robić bez nas. Życzymy mądrych liderów, wizjonerów, a mniej managerów. Wizjonerzy i liderzy z prawdziwego zdarzenia stawiają sobie zadania i z uporem godnym słusznej sprawy dążą do ich zrealizowania. Lider ma wizję i jest w stanie pociągnąć ludzi do zrealizowania tej wizji, manager realizuje postawione przed nim zadania, poprawnie wykonuje polecenia i administruje.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Kuratorzy z Auxilium zachęcają również do zapoznania się z niżej udostępnionymi materiałami:

Instytucja stałych opiekunów sądowych 1919–1929 – artykuł
http://repozytorium.uni.wroc.pl/…/01_03_K_Szymkow_Instytucj…

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lipca 1919 r. w przedmiocie urządzenia sądów dla nieletnich.
http://isap.sejm.gov.pl/…/do…/WDU19190630378/O/D19190378.pdf

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.
http://isap.sejm.gov.pl/…/do…/WDU19290470387/O/D19290387.pdf

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono, oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
http://prawo.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20011071Lj.pdf

Członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych za pośrednictwem naszej redakcji przekazują poniższe życzenia.

Szanowane Koleżanki i Koledzy

W dniu 7 lutego 1919 roku został wydany dekret o powołaniu Sądów dla Nieletnich i urzędów stałych opiekunów sądowych przy tych sądach, który zostały podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku. Sto lat temu zaczęła tworzyć się historia Polskiej Kurateli Sądowej, która trwa, i której jesteśmy uczestnikami. Historia ta pokazała jak ważną i odpowiedzialną jest funkcja kuratora sądowego w naszym społeczeństwie.

W dniu jubileuszu życzymy wszystkim kuratorom sądowym aby praca jaką wykonujemy przynosiła sukcesy i satysfakcję, niech setna rocznica powstania Polskiej Kurateli Sądowej będzie również okazją do rozmów nie tylko o historii ale również o przyszłości. Chcielibyśmy również wyrazić wdzięczność i podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków kuratora sądowego, za tworzenie jakże pięknej historii, teraźniejszości oraz przyszłości Polskiej Kurateli Sądowej.

Z wyrazami szacunku
Prezes oraz Zarząd
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Chcąc podzielić się naszą radością zamieszczamy życzenia, które zostały do nas nadesłane z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej z Obornik.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Obornikach z okazji 100 – lecia ustanowienia polskiej kurateli sądowej składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim kuratorom.