sobota, 13 sierpnia, 2022
Autorzy Posts by M

M

121 POSTS 0 KOMENTARZE

2 kwietnia ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego najnowsza publikacja dr Bartłomieja Skowrońskiego pt. Typologie wadliwej integracji postaw w świetle teorii wykolejenia społecznego Czesława Czapówa. Studium teoretyczno-empiryczne. Autor jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki resocjalizacji, nieprzystosowania społecznego osób dorosłych i probacji. Od kilkunastu pracuje również jako kurator zawodowy dla dorosłych. Jest autorem dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Wielka Brytania, USA).

W książce zaprezentowano wyniki badań własnych na temat typologii nieprzystosowania społecznego wśród więźniów. Badania te są kontynuacją i rozwinięciem myśli Czesława Czapówa, jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów resocjalizacyjnych. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło autorowi ujawnić, że typy wykolejenia społecznego wyróżnione przez Czapówa (nihilistyczno-agresywny, nihilistyczno-wycofujący, dogmatyczno-ekspansyjny oraz dogmatyczno-restrykcyjny) nie są homogeniczne, ale w obrębie każdego z nich funkcjonują poszczególne podtypy. W badaniach dr Skowroński wykorzystał własne narzędzie diagnozujące te typy tj. Warszawski Inwentarz Zachowań Antyspołecznych (self-report), składający się ze Skali Zachowań Antyspołecznych, Skali Zachowań Aspołecznych oraz Skali Zachowań Dogmatyczno-Dyssocjalnych.

Spis treści można pobrać tutaj. Książka będzie dostępna tutaj.

2011

Czytając ten tekst robisz pierwszy krok do poznania kampanii społecznej Nie skazuj mnie drugi raz, która powstała w ramach pracy magisterskiej Anny Tulei z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu. Jej najważniejszym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie roli, jaką pełni społeczeństwo w readaptacji byłych więźniów. Ogrom pracy jaki wkłada sam były więzień oraz instytucje pomagające mu w tym, może zostać łatwo zaprzepaszczony właśnie przez nas samych.

Kampania została objęta patronatem Portalu Pomocy Postpenitencjarnej codalej.info.

Uruchom wyobraźnię.
Wyobraź sobie, że wyjechałeś na jakiś czas ze swojego miasta. Po powrocie do domu zapewne będziesz w stanie dostrzec wiele różnic. Jakiś budynek może zostanie pomalowany, gdzieś coś dobudują. Sklep, w którym dotychczas kupowałeś bułki i mleko, zamieni się w kawiarnię. Zdarzyło Ci się to kiedyś? Co wtedy czułeś? To teraz wyobraź sobie, że wracasz do swojego miasta, ale po kilku lub kilkunastu latach. Nagle trafiasz do świata, który nabrał zupełnie nieznanego tempa. Ulice, budynki, masz wrażenie, że nawet ludzie zmienili się nie do poznania. Cały świat jest obcy i nie zanosi się, że szybko się w nim odnajdziesz. Co gorsza, nie zanosi się, że ktokolwiek będzie chciał Ci w tym pomóc. Bo przecież jesteś przestępcą. Dopiero co wyszedłeś z więzienia, więc musisz radzić sobie sam. A teraz odpowiedz sobie na pytanie. Czy właśnie to nie jest kolejną karą, jaka czeka na tych, którzy wyszli z zakładu karnego?

Nie skreślaj, szanuj, wspieraj.

Kampania powstała w odpowiedzi na wyniki badań, które wykazały, że nasze społeczeństwo z jednej strony wymaga aby byli skazani po powrocie funkcjonowali w społeczeństwie według norm społecznych, ale z drugiej strony nie jesteśmy skłonni do wsparcia ich w tym procesie. Projekt Nie
skazuj mnie drugi raz
jest prowadzony w ramach pracy magisterskiej, której celem badawczym będzie ponowne zbadanie opinii społecznej w tej materii. Paradoks tego wszystkiego polega na tym, że wcale nie musimy robić wiele, żeby wiele zmienić. Wystarczy nie skreślać. Nie skreślać jako sąsiada, współpracownika, członka rodziny czy jakiejś wspólnoty.

Problem, który porusza kampania jest ważniejszy niż może się wydawać. Prawdopodobnie każdegodnia idąc do pracy, jadąc autobusem czy spotykając się w restauracji ze znajomymi, mijasz przynajmniej jedną osobę, która odbyła wyrok kary pozbawienia wolności. Przez ostatnie 20 lat polskie zakłady karne i areszty śledcze opuściło ponad 1,5 miliona osób. Co daje średni wynik około 86 tysięcy osób rocznie. Bardzo możliwe, że na swojej drodze zawodowej, szkolnej lub studenckiej spotkałeś takie osoby. Jesteś pewien, że nie zasługują one na drugą szansę?

Więcej faktów i o kampanii na facebook.com „Nie skazuj mnie DRUGI RAZ”
https://www.facebook.com/Nie-skazuj-mnie-DRUGI-RAZ

O kampanii można przeczytać także na portalu Prawo.pl

31 maja 2019 r. Małopolskie Stowarzyszenie Probacja organizuje w Krakowie międzynarodową konferencję pod egidą Stowarzyszenia Children of Prisoners Europe (w skrócie COPE) – europejskiej organizacji zajmującej się losem dzieci rozłączonych wyrokami izolacji penitencjarnej z rodzicami.

Konferencja pt. Budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz wspierania dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności będzie organizowana we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydarzenie jest częścią kilkudniowego wydarzenia – COPE General Assembly. Członkowie COPE co roku spotykają się, aby omawiać bieżące problemy, nawiązywać międzynarodową współpracę i wspierać się nawzajem. W zeszłym roku doroczna konferencja odbyła się w Manchester, w tym roku to Kraków będzie gościć uczestników.

Liczba miejsc ograniczona. Kuratorzy sądowi bardzo mile widziani.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tu: http://probacja.org/konferencja-cope-maj-2019-r/

Organizatorzy kuratorskiego spływu kajakowego – Stowarzyszenie Twórczej resocjalizacji „PO-MOST” organizują dodatkowe wydarzenie towarzyszące – bezpłatne szkolenie z technik SAMOOBRONY.
Szkolenie organizowane jest we współpracy z Golubsko – Dobrzyńskim Klubem Karate Kyokushin. Odbędzie się w dniach 24 maja 2019 r.  (część praktyczna) i 25 maj 2019 r. (część teoretyczna).


Szkolenie obejmuje m.in. naukę rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, treningu pewności siebie i zachowania przy spotkaniu z napastnikiem. Uczestnicy będą uczyć się reagowania stosownie do poziomu zagrożenia i w miarę postępów rozwiązywania konfliktów poprzez fizyczną samoobronę.


Zakres szkolenia obejmuje m.in.:
– naukę: podstawowych technik ręcznych, nożnych oraz najprostszych dźwigni,
– naukę znajomości miejsc wrażliwych na ciele człowieka,
– naukę wybranych bloków, uników w sytuacjach zagrożenia, obrona przed: uderzeniami, kopnięciami, chwytami, duszeniami, chwytami za ubranie i innymi sytuacjami zagrożenia,
– postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia,
– uwalnianie się z duszeń,
– obrona przedmiotami codziennego użytku,
– poruszanie się w strefach zagrożonych (ulica, winda, schody),
– taktykę i techniki obrony w pomieszczeniach zamkniętych,
– taktykę walki i obrony przy próbie gwałtu.

Miejsce:  sala sportowa OSIR w Golubiu – Dobrzyniu
Nocleg dla zainteresowanych: Zamek w Golubiu-Dobrzyniu (www.zamekgolub.pl)
Koszty: udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uczestnicy ponoszą jedynie koszty noclegu. Cena noclegu to 50 zł (bez wyżywienia).
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do dnia 30.04.2019 mailem: kontakt@po-most.org.pl.
Szczegółowe informacje o szkoleniu rozesłane zostaną zainteresowanym drogą mailową.

Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST” kieruje do wszystkich kuratorów sądowych zaproszenie na spływ kajakowy rzeką Drwęca.

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
serdecznie Was zapraszamy do wspólnego uczczenia święta kurateli!
Proponujemy Wam świetną zabawę w pięknych okolicznościach przyrody!
Zapraszamy Was na spływ piękną i czystą rzeką centralnej Polski.
Spływ kajakowy odbędzie się w dniu 25.05.2019 r.
Uczestnicy spływu przepłyną rzeką Drwęcą do Golubia-Dobrzynia.
Dokładna długość trasy zostanie ustalona zgodnie z możliwościami i życzeniami uczestników (metodą demokratyczną).
Zapewniamy uczestnikom:

 • kajaki oraz sprzęt zabezpieczający;
 • transport na miejsce rozpoczęcia spływu z miejsca noclegu;
 • ubezpieczenie NNW w czasie spływu;
 • prowiant na czas spływu;
 • obiad po spływie (25.05.2019) oraz śniadanie w dniu 26.05.2019 r.;
 • biesiadę integracyjną z muzyką i jedzeniem;
 • nocleg z 25 na 26 maja 2019 r. na Zamku Golubskim;
 • dobrą zabawę i przygodę!

Koszt spływu to ok. 250 zł za osobę (w zależności od ilości osób). Dodatkowo dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania wycieczki z przewodnikiem do Torunia w dniu 26 maja 2019 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 30.04.2019 r. na adres: kontakt@po-most.org.pl. Więcej informacji dla zainteresowanych drogą mailową lub na stronie www.po-most.org.pl.

W dniu 5 marca na stronie internetowej Sejmu RP ukazała się odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci Łukasza Piebiaka na interpelację poseł Krystyny Pawłowicz w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Pani poseł w dniu 12 lutego zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z następującej treści pismem (interpelacja nr: 29538):

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z informacjami o przygotowywanej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych oraz licznymi zapytaniami, które otrzymuję od tej grupy zawodowej zaniepokojonej swym przyszłym statusem, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące kierunku planowanych zmian.

Jednocześnie bardzo proszę o szczegółowe odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy i kiedy przewidziane są konsultacje z grupą zawodowych kuratorów sądowych w sprawie projektowanej nowelizacji ww. ustawy?
 2. Czy planowane są zmiany art. 19 i 20 obowiązującej ustawy dotyczące gratyfikacji jubileuszowych oraz odpraw rentowych i emerytalnych? W jakim kierunku zmiany są planowane?
 3. Czy Pan Minister przewiduje zmiany ustrojowe dotyczące grupy zawodowych kuratorów sądowych polegające na zmianie ich statusu na „organ wykonawczy sądu”?
 4. Czy planowane są zmiany przepisów dotyczących samorządu kuratorskiego i w jakim kierunku zmiany te miałyby iść?

W odpowiedzi, która dostępna jest w całości tutaj, możemy przeczytać m.in., że projekt ustawy nie został jeszcze wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów a konsultacje publiczne ustawy ruszą po tym etapie. Ponadto ministerstwo nie pracowało dotąd nad modyfikacją zasad przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Z odpowiedzi ministerstwa dowiadujemy się także, że dostrzega się potrzebę rozważenia możliwości zmiany uprawnień kuratorów zawodowych dla dorosłych w obszarze wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Pomimo dostrzegania potrzeby rozważenia możliwości wprowadzenia na gruncie kodeksu postępowania cywilnego przepisów wykonawczych dla wykonalnych orzeczeń o ograniczeniu wykonywania, zawieszeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ustaleniu, ograniczeniu albo zakazaniu kontaktów z dzieckiem, o ustanowieniu opieki lub kurateli, nie planuje się nadania zawodowym kuratorom rodzinnym statusu organu postępowania wykonawczego.


Kurator zawodowa Aleksanda Szewera-Nalewajek z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Legionowie była gościem internetowego talk-show Rafał Gebury 7 metrów pod ziemią. Opowiedziała w nim o meandrach swojej profesji zawodowej. Widzowie mogli dowiedzieć się m.in. o tym, kim są jej podopieczni, jakie sytuacje są dla niej najtrudniejsze i czy pracę kuratora da się lubić? 

Program 7 metrów pod ziemią cieszy się sporą popularnością wśród internautów. Liczba jego subskrybentów zbliża się do ośmiuset tysięcy. Program niespełna dwie godziny po emisji miał już 45 tys. wyświetleń. Podobał się zdecydowanej większości odbiorców (4.5 tyś osób przyznało mu tzw. lajka).

Oto niektóre z komentarzy pod programem:

„Jeden z tych wywiadów, który mi się najbardziej podobał. Bardzo pozytywna pani. Widać, że lubi swoją pracę i takich ludzi powinno być jak najwięcej. Mam nadzieję, że będzie więcej takich wywiadów”.

„Bardzo ciekawy wywiad, cieszę się, że rozmawiałeś z kuratorem sądowym 🙂 Widzę, że Pani Aleksandra jest bardzo oddana swojej pracy. Oby było więcej takich kuratorów 🙂 „

„Bardzo ci dziękuję za ten odcinek. Sama pracuje z osobami które doświadczają przemocy i wszystko co powiedziała pani kurator powinni usłyszeć wszyscy którzy na co dzień krytykują naszą pracę”.

„Nie doceniałam wcześniej tego zawodu , wielki ukłon dla ludzi którzy się tego podejmują”

„Super kobieta widac ze ma dar do tej pracy”

„Kapitalny wywiad. Szacunek dla tej Pani i wszystkich kuratorów. PS Widać że Pani wykonuje ta prace z pasją i oddaniem. Pozdrawiam”

„Ola to jedna z najważniejszych osób jakie spotkałam w życiu. Jest świetnym człowiekiem i wskazuje dobra drogę w rodzicielstwie. Dzięki niej moje dzieci maja świadoma mame. Życzę sobie więcej osób, które prowadzą warsztaty dla rodziców i maja takie nastawienie”.

„Niezwykła kobieta! Widać, że naprawdę szczerze interesuje się losem ludzi, których ma „pod opieką” i przede wszystkim bardzo im kibicuje. Pani Aleksandro, dziękujemy! Za serce i trud, które wkłada Pani w tę pracę. Życzę jak najmniej niebezpiecznych sytuacji, agresywnych podopiecznych i milczących sąsiadów. I jak najwięcej satysfakcji z uratowanych ludzkich losów! Robi Pani świetną robotę!!”

Jak widać, wywiad pozwolił przybliżyć zawód kuratora sądowego wielu ludziom, którzy wcześniej nie zdawali sobie sprawy z jego specyfiki. Tych, którzy go jeszcze nie widzieli, zachęcamy do obejrzenia. Naszym zdaniem warto! Pani kurator Aleksandrze Szewerze-Nalewajek gratulujemy, dziękujemy za poświęcony czas i życzymy wielu sukcesów w pracy!

Aktualizacja: Po tygodniu program miał już 391 636 wyświetleń i 17 tys. pozytywnych ocen! I to jest siła nowoczesnych środków przekazu.

Ostatnie dni i godziny mówią wiele o polskiej kurateli sądowej. Świętujemy 100-lecie. Ale jak świętujemy? Tak zwyczajnie. Proste gesty. Ktoś zamówił tort z logo jubileuszu i zaprosił koleżanki oraz kolegów z zespołu. Ktoś inny przygotował plakat, który udostępniany jest w social mediach. Jeden zespół zrobił zdjęcie z banerem jubileuszowym na tle swojego sądu. Na youtube pojawił się spot promujący naszą grupę zawodową. Dużo miłych słów, pozdrowień, życzeń. Wcześniej kuratorzy z Wielkopolski uzbierali ponad 100 litrów krwi na 100 lat kurateli (Brawo Wy!). Były wydarzenia biegowe z kuratorskimi akcentami. We Wrocławiu odbyła się duża międzynarodowa konferencja. Trwają gorączkowe przygotowania do III Kongresu, który odbędzie się wkrótce w Poznaniu. Atrakcje szykują gospodarze XV Biesiady Kuratorskiej. Planowane są kolejne konferencje i seminaria naukowe w różnych miastach, turnieje ośrodków kuratorskich, turniej piłki nożnej i zlot motocyklowy w Lęborku.

Większość inicjatyw powstaje oddolnie. Widać, że czujemy się odpowiedzialni. Ale też, że chcemy być dostrzeżeni, docenieni, potrzebni. I nawet jeśli tak się nie dzieje, robimy swoje. Dobrze to podkreślili koledzy z Auxilium, przywołując słowa prof. Lasocika: nasza rzeczywistość zawodowa będzie taka, jaką ją sobie uczynimy, albowiem nikt nie zrobi tego lepiej za nas, ale i nikt nie powinien tego robić bez nas

Co zabierzemy ze sobą w kolejne stulecie? Jaką misję przekażemy następnym pokoleniom kuratorskiej braci? Róbmy nadal swoje. Wiemy, że najważniejszy jest człowiek. On jest celem naszej pracy. A kluczowe jest to, czego nie zdołają ująć żadne karty czynności i sprawozdania. Relacja! Jeśli utrzymamy perspektywę obywatela -przetrwamy…

Kurateli otwartej na relację z drugim człowiekiem – często wykluczonym, uczymy się od naszych mistrzów. Niektórzy z nich zbyt szybko odchodzą, jak choćby nieodżałowany śp. dr Krzysztof Liszcz, jak nasze koleżanki i koledzy, którzy uczyli nas zawodu a dzisiaj już ich nie ma wśród nas. Pozostaje wdzięczność i pamięć. Myślmy o przyszłości, pamiętając skąd przychodzimy.

100 lat kurateli SĄDOWEJ. Jesteśmy od początku w sądach. Wykonujemy orzeczenia wydawane przez sędziów w imieniu Rzeczpospolitej, w imieniu wspólnoty. To daje do myślenia. W roku jubileuszowym powinniśmy o tym szczególnie myśleć nie tylko my – kuratorzy sądowi. Dziękujemy szczególnie tym sędziom, którzy rozumieją naszą rolę i szanują naszą pracę, którzy nas wspierają na salach posiedzeń i poza nimi. Dobrze, że możemy na Was liczyć.

Kuratorzy sądowi to też kuratorzy społeczni. To nasze wspólne święto. Dziękujemy Wam za wkład w polską kuratelę. Za zaangażowanie i odpowiedzialność. Za codzienną bliską współpracę.

Dziękujemy pracownikom naszych sekretariatów. Jesteście bardzo ważni. Jesteście częścią naszych zespołów. Szanujemy i cenimy Waszą pracę.

ŚwiętujeMY. Proste gesty. W tych dniach jest ich jakby więcej. Nie traćmy tego.

Koleżankom i Kolegom Kuratorom Sądowym życzyMY z okazji jubileuszu w miarę spokojnej pracy, bezpieczeństwa, satysfakcji z osiąganych efektów. Życzymy też całej polskiej kurateli, by została odpowiednio doceniona i wyposażona – na miarę wyzwań, z którymi się musi mierzyć. SKS Frontis

Życzenia z okazji jubileuszu przekazuje Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych AUXILIUM:

Dokładnie dziś (7 lutego 2019 roku) polska Kuratela Sądowa obchodzi stulecie swojego istnienia. To właśnie 7 lutego 1919 roku ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał (podpisał dekret) w Polsce zupełnie nową instytucję – stałych opiekunów sądowych. Powołanie tej instytucji, którą uznaje się za początek polskiej kurateli sądowej, nastąpiło na mocy Dekretu w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, ogłoszonego w dniu 8 lutego 1919 roku w Dzienniku Praw Państwa Polskiego Nr 14 pod pozycją 171.

Z okazji przypadającej rocznicy, jak i całego roku jubileuszowego życzymy, ażeby nie został zatracony sens wykonywanej przez Nas pracy. By służba społeczeństwu obywatelskiemu przynosiła satysfakcję, była doceniana w każdym aspekcie i postrzegana w sposób obiektywny.

Życzymy szczególnie – czerpiąc pełnymi garściami z prof. Zbigniewa Lasocika – aby nasza rzeczywistość zawodowa była taka, jaką ją sobie uczynimy, albowiem nikt nie zrobi tego lepiej za nas, ale i nikt nie powinien tego robić bez nas. Życzymy mądrych liderów, wizjonerów, a mniej managerów. Wizjonerzy i liderzy z prawdziwego zdarzenia stawiają sobie zadania i z uporem godnym słusznej sprawy dążą do ich zrealizowania. Lider ma wizję i jest w stanie pociągnąć ludzi do zrealizowania tej wizji, manager realizuje postawione przed nim zadania, poprawnie wykonuje polecenia i administruje.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Kuratorzy z Auxilium zachęcają również do zapoznania się z niżej udostępnionymi materiałami:

Instytucja stałych opiekunów sądowych 1919–1929 – artykuł
http://repozytorium.uni.wroc.pl/…/01_03_K_Szymkow_Instytucj…

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lipca 1919 r. w przedmiocie urządzenia sądów dla nieletnich.
http://isap.sejm.gov.pl/…/do…/WDU19190630378/O/D19190378.pdf

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.
http://isap.sejm.gov.pl/…/do…/WDU19290470387/O/D19290387.pdf

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono, oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
http://prawo.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20011071Lj.pdf

Członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych za pośrednictwem naszej redakcji przekazują poniższe życzenia.

Szanowane Koleżanki i Koledzy

W dniu 7 lutego 1919 roku został wydany dekret o powołaniu Sądów dla Nieletnich i urzędów stałych opiekunów sądowych przy tych sądach, który zostały podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku. Sto lat temu zaczęła tworzyć się historia Polskiej Kurateli Sądowej, która trwa, i której jesteśmy uczestnikami. Historia ta pokazała jak ważną i odpowiedzialną jest funkcja kuratora sądowego w naszym społeczeństwie.

W dniu jubileuszu życzymy wszystkim kuratorom sądowym aby praca jaką wykonujemy przynosiła sukcesy i satysfakcję, niech setna rocznica powstania Polskiej Kurateli Sądowej będzie również okazją do rozmów nie tylko o historii ale również o przyszłości. Chcielibyśmy również wyrazić wdzięczność i podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków kuratora sądowego, za tworzenie jakże pięknej historii, teraźniejszości oraz przyszłości Polskiej Kurateli Sądowej.

Z wyrazami szacunku
Prezes oraz Zarząd
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Chcąc podzielić się naszą radością zamieszczamy życzenia, które zostały do nas nadesłane z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej z Obornik.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Obornikach z okazji 100 – lecia ustanowienia polskiej kurateli sądowej składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim kuratorom.