Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów zastąpią RODK?

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów zastąpią RODK?

2335

W dniu 9 lipca br. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych  przewidujące zastąpienie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów. Zespoły te będą w strukturze organizacyjnej sądów okręgowych a nie – jak dotychczas, organami pomocniczymi. Na zlecenie sądu lub prokuratora sporządzać będą opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu poprowadzą także mediacje, przeprowadzą wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz zajmą się poradnictwem specjalistycznym dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołu wejdą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjaliści – zgodnie z regulacją – mają być niezależni w wykonywaniu swoich czynności i prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń w tym zakresie. Równocześnie będą zobowiązani wykonywać czynności z najwyższą starannością, bezstronnie i terminowo, dochowując tajemnicy i podnosząc kwalifikacje. Ustawa trafiła do Senatu.