piątek, Listopad 16, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

325 POSTS 0 KOMENTARZE

W dn. 28.10.2018 r. o godz. 12:00 w Kościanie odbędą się I Mistrzostwa Kuratorów Okręgu Poznańskiego w półmaratonie oraz biegu na 6,5 km. Wydarzenie odbędzie się w ramach XIV Międzynarodowego Półmaratonu im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie.

Organizatorzy, wśród których są Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Sąd Okręgowy w Poznaniu, zapraszają do kibicowania koleżankom i kolegom z naszej grupy zawodowej na trasie biegu!!!

Bieg wpisuje się w obchody 100-lecia Kurateli Sądowej w Polsce

Strona wydarzenia znajduje się tutaj.

Rzecznik Praw Dziecka na swojej stronie internetowej poinformował o wydaniu publikacji obejmującej kompleksowo kwestie prawne, organizacyjne i metodyczne funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Autorami książki są kuratorzy zawodowi: dr Krzysztof Stasiak i dr Paweł Kozłowski.

Wydawca zwraca uwagę na znaczenie przedmiotowego opracowania dla wzmocnienia rozwoju i podniesienia efektywności pracy prowadzonej z dziećmi, a także dla doskonalenia struktury i organizacji ośrodków.

Pobranie publikacji w formie e-booka jest możliwe nieodpłatnie tutaj.

 

Nakładem Wydawnictwa Marszałek ukazała się właśnie publikacja: Kuratela Sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana dr Tadeuszowi Jedynakowi, pod redakcją naukową dr Krzysztofa Stasiaka.

Książka jest dostępna tutaj.

Spis treści:
Ślady.
Wprowadzenie.
Tadeusz Jedynak – jego życie i dorobek.
Bibliografia Tadeusza Jedynaka.

Część I
Funkcjonowanie kuratorów sądowych w Polsce – wybrane aspekty.
Tadeusz Jedynak: Kodeks etyki kuratora sądowego.
Andrzej Rzepniewski: Ocena funkcjonowania kuratorów w Polsce po 15 latach obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych.
Jakub Szmit: Wybrane warunki zatrudnienia kuratora sądowego.
Teodor Szymanowski: Humanitarny wymiar działań Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce.
Łukasz Wirkus: Stres w pracy kuratora sądowego – analiza zjawiska. 
Robert Opora: Sukces zawodowy w wypowiedziach rodzinnych kuratorów sądowych.

Część II
Praca kuratora sądowego – zagadnienia ogólne.
Krzysztof Stasiak: Kurator sądowy organem postępowania wykonawczego.
Wojciech Zalewski: „Humanizacja wymiaru sprawiedliwości”, czyli o roli kuratora
sądowego w realizacji sprawiedliwości naprawczej. Czy konieczna jest reforma polskiego systemu? 
Mariusz Sztuka: Wymagająca powinność (współczesne uwagi na marginesie artykułu Roberta K. Mertona Rola intelektualisty w instytucjach państwowych). 
Andrzej Bałandynowicz: Inkluzja, faworyzacja i integracja społeczna podstawą przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji jednostki.
Ewa Wysocka: Znaczenie diagnozy osobopoznawczej i środowiskowej w polskim modelu kurateli sądowej – możliwości i ograniczenia. 

Część III
Praca kuratora sądowego – zagadnienia szczegółowe.
Barbara Stańdo-Kawecka: Przygotowanie skazanych do zwolnienia – skoordynowany system
czy rozproszone działania? 
Stefan Lelental, Magdalena Niewiadomska-Krawczyk: Współpraca zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych z samorządem lokalnym i innymi instytucjami w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności.
Paweł Kozłowski, Ośrodek kuratorski – przestrzeń aktualnych wyzwań grupowej nieinstytucjonalnej resocjalizacji nieletnich.
Łukasz Kwadrans: Kuratela rodzinna w postępowaniu opiekuńczym. Motywowanie oraz wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci czy jedynie ochrona małoletnich? 
Honorata Czajkowska: Praca kuratora sądowego z rodziną dysfunkcyjną.

Kuratorzy sądowi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jarocinie wraz z partnerami już po raz dwunasty zapraszają na turniej piłki nożnej dla młodzieży z ośrodków kuratorskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniu 17 listopada 2018r. w Jarocinie. Uroczyste otwarcie turnieju nastąpi o godzinie 10.00.

Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2.

Kontakt z organizatorami: tel. 62 505 29 76, 602 375 316.

Zgłoszenia drużyn: do 26 października 2018r. na adres email: kierownik.zkss@jarocin.sr.gov.pl.

Uwaga: Zgłoszenia muszą zawierać dane osobowe uczestników, pesel, nazwę Ośrodka Kuratorskiego oraz telefon kontaktowy.

 

 

 

 

 

W dniu 5 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa w Obornikach odbędzie się kolejna akcja krwiodawstwa pod nazwą: Mamy TO we Krwi.
Akcja została objęta patronatem Starostwa Obornickiego i Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce.

W maju i sierpniu 2018 r. udało się zebrać 57 litrów krwi. Cel jest jasny: Minimum 100 litrów krwi na stulecie polskiej kurateli sądowej. Nie może się nie udać!

 

Portal kurator.info tradycyjnie trzyma kciuki!

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych ponownie zapraszają do Krynicy Zdrój na konferencję „Readaptacja Społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych” która odbędzie się w dniach 17 – 19 października 2018 r w Hotelu Pegaz, ul. Czarny Potok 28.

Podobnie jak w latach poprzednich, trzydniowe spotkanie podzielone będzie na panele tematyczne, poświęcone zarówno dylematom prawnym, teoretycznym ale też w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji. 

Ponownie, wśród prelegentów znajdą się najwyższej klasy wykładowcy akademiccy, prawnicy, sędziowie, reprezentanci służby więziennej i kuratorskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych jak również goście z sąsiedniej Słowacji.

Organizatorzy konferencji gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, miłą atmosferę, przestrzeń do polemiki i wymiany doświadczeń oraz ciekawe pomysły na czas wolny. 

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie –płka Włodzimierza Więckowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji www.konferencjakrynica.pl , na której sukcesywnie zamieszczać będziemy kolejne, szczegółowe informacje na temat nadchodzącego wydarzenia.

Program konferencji:

Zapisy za pośrednictwem strony www. Zostało już niewiele miejsc. Warto się pospieszyć.

Portal kurator.info po raz kolejny ma zaszczyt być patronem medialnym wydarzenia.

Do wrocławskiej konferencji jubileuszowej pozostały już tylko trzy tygodnie. Przygotowania wkroczyły w decydującą fazę. Prelegenci rezerwują połączenia lotnicze i kolejowe, przygotowują konspekty wystąpień dla tłumaczy symultanicznych. Biuro konferencyjne rozpoczęło swoją pracę. Wszystko po to, by jedno z największych spotkań kuratorskich w ostatnich latach przebiegło na miarę oczekiwań. Pozostało już tylko ok. 50 miejsc z ponad 500 dostępnych. Wszystko wskazuje na to, że na sali będzie komplet. Warto pospieszyć się z decyzją i dołączyć do społeczności konferencyjnej. To niepowtarzalna okazja, by w jednym miejscu spotkać tylu ekspertów z kraju i ze świata. Co nas bardzo cieszy, zgłoszenia na konferencję napływają także z zagranicy.  Wśród odbiorców będą osoby z Anglii, Słowacji, Włoch.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do specjalnej strony wydarzenia www.konferencja.wroclaw.pl. Bilety dostępne są tutaj.

165

Na prośbę organizatorów informujemy  kuratorów sądowych i wszystkich zainteresowanych o trwającym naborze na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego na rok akademicki 2018/2019.

Studia realizowane są przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego nieprzerwanie od 35 lat (!). W ramach Studiów wykłady prowadzą wybitni teoretycy prawa karnego z różnych ośrodków akademickich oraz praktycy.

Uniwersytet Wrocławski kładzie nacisk na utrzymanie wysokiej jakości kształcenia przy możliwie najniższych kosztach. Nabór trwa do 5 października 2018 r.  Zachęcamy!

 

W dniach 17-19 września 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbywa się coroczna narada nadzorcza kuratorów okręgowych. W naradzie wziął udział Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który zapowiedział zmiany legislacyjne w obszarze organizacji pracy kuratorów sądowych. Notatkę ze spotkania zamieściło na stronie ministerstwa Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z komunikatem można zapoznać się tutaj.

W dniu 4 lipca 2018 roku do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła poselska Interpelacja nr 23698 w sprawie niedostosowania regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zawarto w niej następujące zagadnienia:

  1. Czy resort przewiduje wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa kuratorów sądowych, w celu zabezpieczenia na poziomie ustawowym ochrony prawnej i pomocy psychologicznej (w tym superwizji), jako gwarancji bezpiecznego wykonywania zawodu kuratora?
  2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi dane dotyczące zagrożeń pracy kuratorów? Jeżeli tak, to w jaki sposób dane te są faktycznie wykorzystywane?
  3. Czy ministerstwo dokonywało analizy procedury i praktyki postępowania prokuratury (np. badanie ilości umorzeń) w sytuacji zgłoszenia przez kuratorów podejrzenia popełnienia przestępstw popełnianych na ich szkodę w związku z art. 222, 223, 226 i 231a Kodeksu karnego?
  4. Czy resort przewiduje zaliczenie i wpisanie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 664) zawodu kuratora sądowego jako zawodu o szczególnym charakterze?
  5. Czy planowane jest zapewnienie przez państwo ubezpieczeń kuratorów zawodowych i społecznych od skutków nieszczęśliwych wypadków a także odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem pracy w trudnych warunkach, o szczególnym charakterze i wysokim ryzyku zawodowym, w kontakcie z osobami skazanymi?
  6. Czy resort przewiduje wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 606 ze zm.), poprzez dodanie do wymienionych grup funkcjonariuszy publicznych – grupy zawodowej kuratorów sądowych?
  7. Czy resort przewiduje prace nad określeniem warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia kuratorowi zawodowemu za wykonywanie obowiązków służbowych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych?

Z pełną treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.