piątek, Sierpień 23, 2019
Autorzy Posts by GM

GM

352 POSTS 0 KOMENTARZE

578

W dniu 18 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone sytuacji polskiej kurateli sądowej. W jego wyniku senatorowie podjęli uchwałę, w której rekomendują podmiotom decyzyjnym podjęcie aktywności w 5 kluczowych obszarach.

Poniżej prezentujemy treść uchwały a także projekt okolicznościowej uchwały Senatu RP z okazji jubileuszu 100. rocznicy utworzenia instytucji kurateli sądowej.

566

Ukazał się IV Tom Nr 1 czasopisma The Polish Journal of Criminology będący numerem specjalnym wydanym z okazji jubileuszu polskiej kurateli sądowej. W publikacji znalazły się teksty polskich kuratorów sądowych. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z artykułami, które dostępne są jednak wyłącznie w wersji anglojęzycznej. Dostęp do nich znajduje się tutaj. Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy.

Spis treści:

1. Dr Krzysztof Stasiak (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego):
Stosowanie środków zabezpieczających w Polsce jako forma ochrony społeczeństwa przed niektórymi sprawcami przestępstw. Rola kuratora sądowego w ich wykonywaniu

2. Dr Aleksander Cywiński (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego): Raport z badań nad wzajemnymi społecznymi reprezentacjami zawodowych kuratorów dla dorosłych i ich podopiecznymi.

3. Dr Anna Janus-Dębska (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga): Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej w pracy kuratora sądowego.  

4. Dr Paweł Kozłowski (kurator specjalista SR w Słupsku, kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy SR w Słupsku, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej): Ośrodek kuratorski – polski sposób komplementarnej resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym

5. Rafał Skręt (starszy kurator zawodowy SR w Sosnowcu, Wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium”): Zadania kontrolne kuratora sądowego dla dorosłych wykonującego orzeczenie/a sądu.

6. Aleksander Samek (kurator specjalista, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, delegat do Krajowej Rady Kuratorów, Wiceprezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis): Możliwość wspólnych oddziaływań kuratorów pionu karnego i rodzinnego realizujących zadania w jednej rodzinie.

7. Dr Łukasz Wirkus (kurator specjalista w SR w Słupsku, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UG): Rola sądu rodzinnego w Polsce w zapobieganiu przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich na przykładzie działalności profilaktyczno – resocjalizacyjnej kuratorów sądowych.

8. Dr Tomasz Snarski (adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UG): Dlaczego prawo karne potrzebuje filozofii prawa?

W dniu 13 grudnia w serwisie gazeta.pl ukazał się wywiad, który przeprowadziła p. Weronika Bruździak-Gębura z zawodowym kuratorem sądowym Romanem Fonsem z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.  

Rozmowa ta odbyła się w ramach cyklu 10 pytań do Jej tłem była tragedia, do jakiej doszło w Warszawie – Bemowie. 

To przerażające, w jaki sposób sądy orzekają kontakty rodziców z dziećmi, w których biorą udział kuratorzy. Spotkania często są ustalane w soboty, niedziele czy święta. Trwają godzinę, dwie, ale znam też takie przypadki, że dziewięć godzin. (…) Kontakty nie powinny odbywać się w miejscach publicznych. Przekazanie dzieci często odbywa się np. w supermarkecie. (…) To są sytuacje absurdalne. Dlatego w moim miejscu pracy próbujemy wypracować pewną procedurę, by kontakty odbywały się tylko w budynku sądu w specjalnych pomieszczeniach do przesłuchań dla dzieci, tzw. niebieskich pokojach.

Zachęcamy do zapoznania się z całą rozmową: http://wiadomosci.gazeta.pl

O trudach zawodu kuratora sądowego (ale i o swoich pasjach) pan kurator Roman Fons opowiada również w audycji Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, której zapis znajduje się tutaj.

563

Coraz więcej badaczy i praktyków dostrzega naprawczy potencjał kary ograniczenia wolności. Osoby skazane za przestępstwa i wykroczenia na tę sankcję mają do wykonania najczęściej obowiązek nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Za tworzenie warunków do jej wykonywania odpowiada kuratorska służba sądowa we współpracy z samorządem lokalnym. Bardzo ważne jest, by wykonywane przez skazanych prace miały walor wychowawczy oraz by ich społeczna użyteczność była realna i dostrzegalna – zarówno dla samych wykonawców, jak i społeczności. By tak się stało, niezbędne jest znalezienie wspólnej perspektywy zaangażowanych podmiotów i zrozumienie celów kary.  Dopiero wówczas możemy mieć do czynienia z praktykami naprawczymi w ramach szeroko pojętej idei sprawiedliwości naprawczej. Skazani zyskują możliwość naprawienia swoich błędów na rzecz pokrzywdzonej wspólnoty (aktów wandalizmu,  zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, etc.). 

Takie warunki zaistniały w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Skazani zostali skierowani przez kuratorów zawodowych II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Oleśnicy do odbycia kary w ramach specjalnie przygotowanego projektu Skazani dzieciom, realizowanego przez Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Szczęście. Organizacja ta zajmuje się przede wszystkim niesieniem pomocy dzieciom porzuconym, osieroconym i w trudnej sytuacji życiowej. Otacza opieką rodziny w pieczy zastępczej, wpiera rodzinne domy dziecka, pomaga usamodzielniającym się wychowankom placówek.

Właśnie zakończył się I etap prac w projekcie. Sukces był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej. 

Pomocy udzielono rodzinie mieszkającej w Oleśnicy – mamie samotnie wychowującej dwóch synów w wieku 6 i 14 lat. Rodzina zajmuje mieszkanie o łącznej powierzchni jedynie 21m2. W mieszkaniu była wybudowana antresola o wysokości 110 cm, gdzie rodzina w kartonach na podłodze trzymała ubrania. Dzieci nie mogły z niej korzystać. Cała trójka spała na jednym łóżku. Mama nie miała odpowiednich warunków do przygotowywania posiłków dzieciom z uwagi na brak blatu w kuchni, a dzieci nie miały warunków do nauki i odpoczynku. W całym mieszkaniu było tylko jedno źródła światła.


Remont przeprowadziło dwóch mężczyzn, wobec których sąd orzekł prace społecznie użyteczne za niealimentację. Materiały wykończeniowe dostarczyła prywatna firma z Oleśnicy. Natomiast dzięki zaangażowaniu mieszkańców miasta i jego okolic udało się wyposażyć mieszkanie, a przez to poprawić warunki w jakich żyją dzieci! Tak się tworzy społeczeństwo obywatelskie. 


Radość członków rodziny w chwili kiedy zobaczyli swoje mieszkanie po remoncie była ogromna!


Dzięki zaangażowaniu wielu osób rodzina ma nowe meble kuchenne, telewizor, stół i krzesła do wspólnego spożywania posiłków, półki na ubrania, nowe ręczniki, pościel, a przede wszystkim każde z nich ma własne miejsce do spania!

Gratulujemy twórcom projektu i kuratorom sądowym z Sądu Rejonowego w Oleśnicy. Dziękujemy za inspirujący przykład.

406

Przyczynkiem do porozmawiania o przemocy domowej, sytuacji dziecka w rodzinie w której występuje przemoc,  kontaktach rodzica z dzieckiem, oraz roli instytucji i służb z systemu przeciwdziałania przemocy była projekcja filmu Jeszcze nie koniec, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu w dniu 30.11.2018r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób, w tym młodzież ze szkół powiatu zawierciańskiego, oraz przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć również kuratorów sądowych. W panelu dyskusyjnym udział wzięła m.in. Marzena Purgal – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zawierciu, natomiast moderatorem dyskusji był kurator zawodowy – Adam Witkowicz. 

Jak podkreślili uczestniczy panelu, fala przemocy domowej może być zatrzymana tylko poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne, oraz interdyscyplinarną współpracę służb i instytucji. 

Wydarzenie odbyło sie w ramach 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2018 dzięki wsparciu Fundacja Batorego.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja z Pomysłem. 

682

W dniu 7 grudnia 2018r. w Centrum Kultury Wilanów w Warszawie odbyła się uroczysta gala, w trakcie której już po raz dziewiąty wręczono nagrody laureatom Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki, organizowanego przez Centrum Praw Kobiet oraz Fundację Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej. Przedmiotem konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. 

Laureatem Wyróżnienia Białej Wstążki 2018 w kategorii Wymiar sprawiedliwości został p. Rafał Skręt! 

Rafał Skręt jest starszym kuratorem zawodowym w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu i wiceprezesem Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Auxilium. Przez długi czas był moderatorem forum kuratorskiego. Od wielu lat angażuje się w różne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jest prawdziwym ambasadorem praw kobiet. W 2018 roku zaangażował się w sosnowiecką Kampanię „Użyj mocy bez przemocy”. Był jednym z jej koordynatorów. Akcja ta uznawana jest za modelowy przykład współpracy środowiska lokalnego. Brał udział w licznych jej wydarzeniach, w tym np. w „Biegu na szpilkach” – pokazując zarówno dystans do siebie, jak i determinację w promocji idei. Rafał ma wyjątkową zdolność łączenia środowisk w celu interdyscyplinarnego podejścia do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Przypomnijmy, że Rafał Skręt jest piątym w historii kuratorem sądowym docenionym przez kapitułę nagrody. Wcześniej wyróżnienia otrzymywali: Henryk Pawlaczyk (rok 2011), Mirosław Sowiński (kurator społeczny, rok 2013), Adam Witkowicz (rok 2014), Krzysztof Kisiel (rok 2017).

Na zdjęciu od lewej: Adam Witkowicz (ZKSS Zawiercie) i Rafał Skręt (ZKSS Sosnowiec).

W 2018 roku Wyróżnienia Białej Wstążki w pozostałych kategoriach otrzymali:

Instytucje i organizacje pomocowe:

 1. Wojciech Heyke jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku od kilkunastu lat. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i koordynatora Procedury Niebieskie Karty. Jest ekspertem w dziedzinie, którą się zajmuje, upowszechnia specjalistyczną wiedzę w obszarze przemocy. Poprzez umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych i empatię, szczególnym wsparciem obejmuje kobiety doznające przemocy w rodzinie. Towarzyszy kobietom w opracowaniu skutecznego planu pomocy i redaguje pisma procesowe. Swoją postawą potrafi wzmocnić kobiety i dostrzec ich zasoby, motywować do zmiany oraz wzmocnić w nich poczucie kontroli nad własnym życiem.

Osoby publiczne.

 1. ARTUR DUNIN poseł na Sejm, uczestnik i organizator wielu działań, konferencji, paneli problemowych, debat, akcji społecznych i profilaktycznych. Wolontariusz WOSP, Fundacji szpitala dziecięcego w Łodzi, organizator pokazowych lekcji WF z Arturem Partyką na ternie woj. Łódzkiego, aktywnie piszący listy w ramach akcji Amnesty International. Propagator równości i tolerancji, autor ustawy o związkach partnerskich, aktywny uczestnik Parad Równości, czarnych protestów w wielu miastach Polski. Sam o sobie mówi, że jest feministą. Od dzisiaj to także pierwszy poseł, który otrzymał Wyróżnienie Białej Wstążki.
 2. Daniel QCZAJ to internetowy fenomen docierający do tylu osób, że trudno je zliczyć czy objąć wzrokiem. Jest znany, podziwiany, oglądany i właściwie kształtuje postawy wobec przemocy i nietolerancji. Jego motto zawiera się w maksymie – „Rób dobre rzeczy w zgodzie z sobą a nie w poczuciu, że jeśli ich nie zrobisz pomyślą, że jesteś złym człowiekiem!…I tak pomyślą! Dbaj o siebie! Masz prawo do mówienia: nie!” Młodym kobietom pokazuje że mają prawo do szacunku, że są wspaniałymi matkami, że ich potrzeby są ważne i nikt nie ma prawa mówić im co wolno, a czego nie. Że mąż, partner, który ich nie wspiera i nie docenia nie jest właściwym człowiekiem w ich życiu. A wszystko zaczyna się od UKOCHAJ SIEBIE!!!!! Tłumaczy, że wychował się z mamą i dwiema siostrami, dlatego rozumie kobiety. Zależy mu też na tym, by Polki były pewne swojej wartości i nie dawały się źle traktować. Stoi za tym jego dramatyczna przeszłość, o której postanowił głośno mówić. Otwarcie przyznaje, że w jego rodzinnym domu obecne były alkohol i przemoc. Ojciec trenera był uzależniony, a jego matka nie odchodziła od niego ze względu na dzieci.

Pracodawca-sponsor:

 1. Bank Handlowy w Warszawie, S.A. za pomoc w readaptacji Ośrodka SOWA, mądry wolontariat pracowniczy i długofalową, niekończąca się pomoc i wsparcie fundacji Centrum Praw Kobiet.

Osoba prywatna:

 1. Bartosz Borowy bardzo zaangażował się w pomoc Ośrodkowi SOWA, był jednym z inicjatorów wolontariatu pracowniczego Citi Handlowego, który wymalował pomieszczenia, zaaranżował i wyposażył świetlicę oraz zaprojektował i urządził patio. Wolontariat zgromadził ok. 40 pracowników banku, którzy w różnych strefach pracowali na rzecz upiększenia Ośrodka i podniesienia kompetencji społecznych naszych mieszkanek. Pan Bartosz jest w stałym kontakcie z Ośrodkiem, proponuje dalsze warsztaty dla mieszkanek, organizuje spotkania z doradcą zawodowym, jest organizatorem zbiórek żywności i odzieży. O pomaganiu dla ośrodka mówi, że pomoc miała początek, ale trwa i nie wiadomo czy kiedyś będzie miała koniec.
 2. Artur Kolasa „Swoje dzieciństwo wspomina jako gehennę – nieustanne poniżanie i bicie. Piekło zgotował mu ojciec – były milicjant. Kiedy Artur Kolasa dorósł, również stosował przemoc. Popadł w alkoholizm, lekomanię, seksoholizm. Dziś jest wolnym i szczęśliwym człowiekiem, który z domowego piekła wyciąga kobiety w różnych krajach Europy. Na Facebooku założył i prowadzi grupę: „Zatrzymajmy przemoc w naszych rodzinach”. Celem grupy jest niesienie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy. Jedni i drudzy mogą napisać post na forum lub porozmawiać bezpośrednio ze specjalistami z dziedziny psychologii, prawnikami, terapeutami uzależnień zarówno z Polski, jak i innych krajów Europy. Obecnie stworzona przez Artura Kolasę siatka pomocowa liczy ponad 3,8 tysięcy członków na całym świecie.” Jego kandydaturę zgłosiło 13 – niezależnie od siebie – kobiet.

Media:

 1. Bartłomiej Czaja jest redaktorem naczelnym portalu Tuba Chorzowa, który to jest patronem medialnym wydarzenia One Billion Rising w Chorzowie. Tuba Chorzowa poruszyła jako pierwsze medium poruszała problem przemocy wobec kobiet w Chorzowie, dowodem tego są liczne artykuły na tym portalu. Nie przechodzi obojętnie wobec osób słabszych i potrzebujących Mówi, że w problemy przemocy wobec kobiet został „wkręcony” przez kobiety, z którymi poruszał ważne akcje i sprawy społeczne. Zaangażował się najpierw prywatnie, a potem i zawodowo w niesienie pomocy innym w swoim mieście.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

(wykorzystano materiały organizatora Konkursu)

326

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony z inicjatywy ONZ i obchodzony od 1986 roku w dniu 5 grudnia, jest dla nas – kuratorów zawodowych, dobrą okazją do podkreślenia roli kurateli społecznej. W dniu dzisiejszym dziękujemy kuratorom społecznym za ich codzienną współpracę oraz zaangażowanie w pełnieniu trudnych i odpowiedzialnych zadań na rzecz obywateli w ramach wykonywania orzeczeń sądów.

Wg formularza statystycznego MS S40r na koniec 2017 roku funkcję kuratora społecznego pełniło 22.683 osób. To cztery razy więcej niż wynosi liczba kuratorów zawodowych. I choć ilość kuratorów społecznych systematycznie z roku na rok maleje w ślad za spadkiem liczby postępowań dozorowych, nadal trudno sobie wyobrazić bez nich funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Przy okazji po raz kolejny apelujemy do decydentów o rozwiązanie kwestii ubezpieczeń kuratorów społecznych. Przypominamy o treści Reguły 53 ze zbioru Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych:

 

Przy wykonywaniu swoich obowiązków osoby prywatne będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, szkód spowodowanych przez osoby trzecie oraz od odpowiedzialności cywilnej. Należy im się zwrot koniecznych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków.

Zwrot wydatków jest uregulowany w formie ryczałtów (choć wieloletnie zamrożenie kwoty bazowej, od której zależy ich wysokość czyni go coraz mniej adekwatnym). Kwestia ubezpieczeń natomiast pozostaje w sferze postulatów środowiska „od zawsze”. Kuratorzy społeczni są narażeni na wiele niebezpieczeństw. Ubezpieczenie to absolutne minimum, by to ryzyko uwzględnić. Jeśli państwo ubezpiecza osoby skazane (vide kara ograniczenia wolności), to czyż nie powinno też ubezpieczyć osób prywatnych, którym powierza pracę ze skazanymi, zwłaszcza, gdy odbywa się to w środowisku otwartym?

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z tekstem prof. Grażyny B. Szczygieł, który ukazał się w Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego. (Tom XXXIII, Wrocław 2014), pt. Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności, a dostępny jest tutaj. Autorka porusza w nim m.in. temat Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych. Reguły te są natomiast wymienione w numerze specjalnym Przeglądu Więziennictwa Polskiego pt. Międzynarodowe Standardy Wykonywania Kar (dostępny tutaj). Polecamy dzisiaj szczególnie lekturę rozdziału VII pt: Zaangażowanie i udział społeczeństwa (s. 341-343).

 

822

W dniu 30 listopada br. w barokowej auli Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych dla kuratorów zawodowych organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Wykonawcą zamówienia jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trwających dwa semestry studiach bierze udział 100 kuratorów zawodowych z terenu całej Polski.

Dzisiejsza uroczystość miała wyjątkowo atrakcyjną oprawę. Wśród gości znalazł się Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski, który oprócz tego, że skierował do studentów słowa przywitania, zagrał krótki koncert na zabytkowych organach Adama Horatiusa Caspariniego z 1718 roku. Była to niezwykła niespodzianka. Akustyka auli pokazała cały swój magiczny potencjał, a Pan rektor swój nieprzeciętny talent muzyczny.  Miłe słowa do słuchaczy studiów skierowali Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prof. Karol Kiczka i Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury p. Adam Czerwiński. W imieniu społeczności kuratorskiej głos zabrał Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu p. Mirosław Nawrocki.  Całość prowadził dr hab. Adam Kwieciński – kierownik studiów podyplomowych. W otwarciu uczestniczył również Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego WPAiE UWr – prof. Tomasz Kalisz.

Wszyscy obecni podkreślali bardzo duże zainteresowanie kuratorów zawodowych studiami podyplomowymi, co po raz kolejny dowodzi determinacji tej grupy zawodowej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Na studia – mimo krótkiego terminu zgłoszeń, zgłosiło się kilkukrotnie więcej osób niż wynosił ustalony limit miejsc. Wyrażono zatem nadzieję, że w przyszłości odbędą się kolejne edycje studiów.

Uczestnikom studiów życzymy powodzenia i udanego czasu we Wrocławiu.

 

1267

W dniu 29 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości pod pozycją 334 opublikowano Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, które odnosi się do kuratorskiej służby sądowej. Odtąd:

 • prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;
 • prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;
 • wydawanie kwartalnika „Probacja”

nie podlegają już Departamentowi Wykonania Orzeczeń i Probacji lecz Departamentowi Nadzoru Administracyjnego.

Zarządzenie w kształcie przed przedmiotową zmianą dostępne jest tutaj.

 

304

Fundacja Pomost prowadzi w Zabrzu dom dla byłych więźniów, w którym przechodzą oni roczne kursy readaptacji społecznej. W tym czasie mieszkają w ośrodku, pracują i uczestniczą w życiu społeczności. Zazwyczaj po roku wracają do życia społecznego – odnawiają kontakty z rodzinami, znajdują dla siebie lokum, usamodzielniają się.

Fundacja współpracuje z kuratorami sądowymi. Swoją ofertę i doświadczenia przybliża też na konferencjach poświęconych pomocy postpenitencjarnej w Krynicy Zdroju.

Fundacja Pomost chce zorganizować dla swoich podopiecznych wigilię, na którą zamierza też zaprosić przyjaciół fundacji, którzy pomagają im przez cały rok. Tak piszą o tych planach: Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Chcemy, by nasi podopieczni, którzy ostatnie święta prawdopodobnie spędzili za kratami, mieli możliwość godnego i odświętnego przeżycia tego czasu. W ośrodku przebywa zwykle od kilkunastu do ponad 20 osób. Razem z gośćmi i kadrą na wigilii będzie prawdopodobnie około 50 osób. I właśnie na ten cel zamierzamy prosić Państwa o pomoc w zebraniu środków. Każda złotówka jest dla nas ważna. Akcja crowdfundingowa prowadzona jest na portalu zrzutka.pl

Wiemy, że czasem zmiana postaw zaczyna się w takich chwilach. Zachęcamy do obejrzenia filmu Fundacji i wsparcia akcji: