sobota, Styczeń 19, 2019
Autorzy Posts by GM

GM

348 POSTS 0 KOMENTARZE

197
Autor tekstu: Izabela Pawłowska, specjalista pracy socjalnej, lider ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7.


Od 2015 r., cyklicznie,  w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie patronuje wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. Od trzech lat portal kurator.info jest patronem medialnym kampanii, a Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis oraz wrocławskie zespoły kuratorskiej służby sądowej aktywnie wspierają wydarzenia organizowane w trakcie jej trwania.

Wrocławska kampania przeciwko przemocy „Biała wstążka” jest przykładem interdyscyplinarnej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy ponieważ w swe działania, oprócz kuratorów sądowych, angażuje instytucje takie jak Sądy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, szkoły i świetlice środowiskowe, placówki kulturalne,  kluby sportowe, m.in. Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy, takie jak m .in. stowarzyszenie INTRO, fundacja NON LICET, fundacja Punkt Widzenia, Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe i wiele innych.

Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała wstążka” 2015 adresowana była do świadków przemocy. Hasło kampanii #milczenie – nie – jesteś świadkiem – usłysz, zobacz, nie milcz! zachęcało wrocławian do reagowania na przemoc. Kampania „Biała wstążka” 2015 była przeprowadzona we Wrocławiu po raz pierwszy. Wydarzenie okazało się sukcesem ponieważ uczestniczyło w nim wiele osób, a zaplanowane działania wzbudzały zainteresowanie społeczeństwa, jak również organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas eventów, debat i konferencji informowano o zjawisku przemocy, konieczności reagowania na zachowania przemocowe, wymieniano doświadczenia pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele wrocławskiej „Białej wstążki” 2016 zostały wyznaczone w oparciu o wnioski z kampanii przeprowadzonej w 2015 r. Dlatego działania kampanii przeprowadzonej w 2016 r. skupiały się na edukacji społeczności lokalnej oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, a także dalszej pracy nad doskonaleniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do realizacji procedury „Niebieskie Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka z 2016 r. – „Wyłącz przemoc. Włącz myślenie.” – nakłaniało do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Nawoływało do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy.

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2017 „Przerwij przemoc”   w swym przekazie nawoływało: nie bój się prosić o pomoc, reaguj i pomóż wyrwać się z szarej niemocy, dość tajemnic czterech ścian, nie krzywdź. Nawoływało do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, działania kampanii 2017 skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań w walce z przemocą.

Wrocławska kampania „Biała wstążka 2018” nosi hasło PRZEMÓC PRZEMOC. Hasło to pokazuje, że możemy dać moc tym, którzy doświadczają przemocy. Pokazuje, że możliwym jest przerwanie łańcucha przemocy, że osoby uwikłane w przemoc nie pozostają ze swoim problemem same. Przemóc Przemoc to móc walczyć z nią, przeciwdziałać jej, mówić o jej skutkach społecznych, psychologicznych, ekonomicznych, które ponoszą osoby doświadczające przemocy, dzieci wychowujące się w rodzinach uwikłanych w przemoc, jak również osoby, które tę przemoc stosują. Wszystkie działania zaplanowane na tegoroczną kampanię mają właśnie przemóc przemoc.

Powody dla, których zainicjowano przeprowadzenie kampanii przeciwko przemocy,  to zwiększenie świadomości społecznej na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczenia jej skutków podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy  na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie  w ponad 55 krajach świata.

Historia „Białej wstążki” miała swój początek w 1991 r. w Kanadzie, gdzie w ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet oraz, że będą zawsze reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada  10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Poniżej prezentujemy harmonogram Kampanii i wydarzeń towarzyszących.

846

W dniu 24 listopada zmarł dr Krzysztof Liszcz. Był cenionym przez wielu kuratorów sądowych ekspertem. Prowadził szkolenia, zwłaszcza dla kuratorów sądowych okręgu toruńskiego. Z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę zrealizował w 2017 roku projekt Akademia rozumienia FASD. Osobistym pożegnaniem ze swoim mentorem podzielił się z nami kurator Piotr Bolewicki.

Krzysztof Liszcz, psychiatra, społecznik. Współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu. Współzałożyciel i wieloletni prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ojciec adopcyjny, zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę m.in. Nagrodą Fundacji POLCUL (2005). Wspólnie z żoną nagrodzony: Orderem Ecce Homo (1998), Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem Zasługi RP. Stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA. W latach 2006–2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA ds. kampanii Ciąża bez alkoholu, za działania w kampanii wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Członek Stowarzyszenia Uniwersyteckiego Fides et Ratio. W 2017 r. laureat Statuetki MAX przyznawanej przez Inicjatywę Tato.Net. Autorytet w dziedzinie rozwiązywania problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD).

Źródło: Co-dziennik życia z FAS (fb)

Umarł mój Mistrz nieoczywisty.

Dzisiejszej nocy umarł mój nieoczywisty Mistrz – pan dr Krzysztof Liszcz.
Nieoczywisty, bo różniło nas wiele: wiek, profesja, temperament.
Łączyło nas jedno: otwartość na drugiego.
Spotkaliśmy się przypadkiem. W drodze!
Był i jest moim Rzecznikiem Praw Dziecka. Stał się nim, kiedy tłumaczył mi „przykazania” dr Janusza Korczaka jak relikwie, podczas jednej z rozmów.
Nie skończyliśmy naszej rozmowy, Panie Doktorze! Przyjdzie czas, Bóg da okoliczność, dokończymy!
Dr Krzysztof uczulił mnie na relacje, ich prymat nad procedurami!
Był ciekawy drugiego, cierpki złośliwością, ale dobroduszną! Gotowy nieba przychylić drugiemu w potrzebie.
Dobrze rozmawiało nam się o Bogu, pomaganiu, miłości bliźniego, Albanii, Bałkanach, Stasiukach, ale i o śmiesznostkach dzisiejszego ludzkiego świata pośpiechu, unurzanego w polityce.
Jego dom był otwarty, i to nie tylko przez wiecznie uszkodzony domofon!
Jak pomóc, żeby nie przytłoczyć pomocą? – uczył przykładem, oddając siebie i dom stworzony z Dzieciakami i żoną Katarzyną, dając wsparcie innym potrzebującym.
Krzysztof Liszcz, nieco na przekór swojego lekarskiego świata, uwrażliwiał na skutki picia alkoholu w ciąży, kiedy nikomu jeszcze w tym kraju nie wydawało się to ryzykowne.
FASD, albo jak wolałby On – Płodowy Zespół Alkoholowy, zaistniał w Polsce jako problem, między innymi dzięki niemu.
Człowiek niezwykle wrażliwy.

Przyjaciel pomagaczy, entuzjasta kurateli otwartej przede wszystkim na relację z drugim człowiekiem.

Automobilista, miłośnik starych aut, uczestnik licznych rajdów.
Będzie mi brakowało naszych spotkań, rozmów, żartów.
Obyśmy się kiedyś spotkali w słonecznych zaułkach Gjirokastry, na przepyszny byrek gotowi zatrzymać się w biegu!
Spoczywaj w pokoju, Doktorze!

Piotr Bolewicki

Zachęcamy też do obejrzenia filmu z cyklu Kultowe rozmowy, w którym dziennikarka Katarzyna Marcysiak rozmawia z dr Krzysztofem Liszczem. Naprawdę warto.

 

W dniu 20 listopada o godz. 9:00 rano wystartowały zapisy na IV Białołęcki Bieg Wolności wokół Aresztu Śledczego na dystansie 13 km, który odbędzie się 16.12.2018 roku w Warszawie ul. Ciupagi 1. Start nastąpi o godz. 12.13. Bieg organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Białołęka oraz Służbę Więzienną na pamiątkę internowania działaczy w stanie wojennym. Wszystkie szczegóły są i będą aktualizowane na stronie Biegu: www.biegwolnosci.waw.pl 

Zapisy na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/3252/signup.html

Białołęcki Bieg Wolności to już bardzo silna marka na mapie biegowej Polski. Świadczy o tym choćby to, że już po kilku godzinach zapisów wyczerpała się połowa limitu zgłoszeń. Organizatorom bardzo zależy jednak na obecności kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych). Ci – podobnie jak pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej, mają oddzielną klasyfikację i nagrody! Jest to świetna okazja do integracji środowiska.

Przypomnijmy, że pomysłodawcą biegu jest pani kurator Anna Myślińska z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ.

Portal kurator.info z największą przyjemnością obejmuje wydarzenie swoim patronatem.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do wszystkich kuratorów okręgowych i kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej o pomoc w promocji wydarzenia wśród kuratorów sądowych. Zależy im na dotarciu do kuratorów społecznych. Ci, którzy nie czują się na siłach, by wystartować na dystansie 13 km, zachęcani są do kibicowania i wolontariatu.  Wszystkie informacje i kontakt będą dostępne na stronie internetowej biegu.

W przypadku wyczerpania limitu zapisów pani kurator Anna Myślińska prosi o osobisty kontakt kuratorów, którzy chcą pobiec. Kontakt możliwy jest pod adresem: ana.myslinska@gmail.com. Jest zarezerwowana specjalna pula miejsc dla kuratorów sądowych.

Fundacja Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej i Art. 207- Artystyczna Grupa Antyprzemocowa serdecznie zapraszają na spektakl pt. UKRYTE, który odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godz. 18:00 w małej sali Teatru Rozrywki w Chorzowie (ul. Marii Konopnickiej 1). Ilość miejsc jest ograniczona dlatego organizatorzy proszą o potwierdzenia swojej obecności (telefonicznie: 608 500 024 lub mailowo: biuro@pozytywnezmiany.org).

Spektakl jest częścią działań Fundacji Pozytywnych Zmian dotyczących prawnych aspektów ochrony osób doświadczających przemocy. Skierowany jest przede wszystkim do sędziów i innych osób działających w obszarze prawnym, w tym kuratorów sądowych.

W trakcie tego spotkania przedstawione zostaną również wyniki monitoringu, który dotyczył orzekania przez sądy wobec skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób najbliższych obowiązku uczestniczenia w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. W poprzednim raporcie – za lata 2015-16, stwierdzono m.in., że prawie 64% wyroków jest wydawanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Sądy bardzo rzadko, bo tylko w 4,1% sięgały po nakaz opuszczenia lokalu. Zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej zastosowano jedynie w 8,04% wyroków. Jedynie 8,81% sprawców skierowano na odbycie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Czy coś się poprawiło? O tym będzie można przekonać się już 21 listopada w Chorzowie. 

Partnerem wydarzenia jest Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium.

Organizatorzy proszą o promowanie i wspieranie ich inicjatywy, m.in. w drodze fundraisingu:

https://pomagamy.im/ukryte…

(wykorzystano materiały organizatora)

W tym wyjątkowym dniu my –  kuratorzy sądowi, wyrażamy nasze głębokie przywiązanie do wartości, jaką jest niepodległość naszej Ojczyzny. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przez minione 100 lat zabiegali o dobro naszego kraju, często płacąc za to najwyższą cenę. Dziękujemy też pokoleniom kuratorów sądowych, którzy codzienną pracą na rzecz obywateli przyczyniali się do budowania bezpieczniejszej i silniejszej wspólnoty.

Wiemy dobrze, gdyż pracujemy wśród ludzi, jak wiele potrafi nas dzielić. Znamy też twarze tych, którzy są wykluczeni, zranieni i zmęczeni. Ciągle jest wiele do zrobienia. To nasza odpowiedzialność wobec tych, którym zawdzięczamy niepodległość. Tym bardziej musimy być razem. Szukać tego, co wspólne. Łączy nas Polska.

241

Sosnowiecka kampania społeczna pn. Użyj mocy bez przemocy została wymyślona przez 5 członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu. Miało to miejsce w październiku 2017 roku. W tej grupie znalazło się dwoje kuratorów zawodowych z Sądu Rejonowego w Sosnowcu – Renata Nieckarz i Rafał Skręt. Organizatorem projektu został właśnie MZI w Sosnowcu, na czele z panią przewodniczącą Agnieszką Sekundą,
której należą się szczególne wyrazy uznania za trud koordynacji wszystkich działań. Kampania ruszyła w marcu 2018 r. Zainaugurowała ją konferencja pn. Nowoczesne perspektywy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W czasie całej kampanii zostało podjętych wiele wspaniałych akcji, w tym wydarzeń profilaktycznych przeciwko zjawisku przemocy wobec dzieci. Do akcji włączyło się szereg drużyn sportowych z miasta, jak np. piłkarki nożne KKS Czarni Sosnowiec, koszykarki AS-FBG Sosnowiec, koszykarze Zagłębia Sosnowiec, hokeiści KH Zagłębie Sosnowiec czy siatkarki z klubu MKS MOS Płomień Sosnowiec.

 

Z wydarzeń, jakie się odbyły w ramach całej akcji, wymienić można szereg pikników rodzinnych pn. Podaruj dziecku uśmiech, gdzie można było m.in. podpisać deklarację niestosowania przemocy. Były też organizowane szkolenia w zakresie procedury Niebieskiej Karty. Szczególnie widowiskowym eventem był Bieg w szpilkach. Dużą popularnością cieszył się Turniej Charytatywny Hokeja na Lodzie drużyn amatorskich pod hasłem Hokej Dzieciom. Gramy – Pomagamy!.

W ramach Kampanii miały miejsce również II Wojewódzkie Mistrzostwa Policji i Służb Mundurowych w Armwrestlingu. Odbył się też turniej piłkarski, wieńczący futbolową pedagogikę dla dzieci z zespołów opiekuńczo-wychowawczych oraz finałowy mecz pomiędzy gwiazdami tego turnieju, a samorządowcami sosnowieckimi. W drużynie samorządowców wystąpił kurator Rafał Skręt i nawet strzelił jedną z bramek (!).

Do kampanii przyłączyło się wiele szkół z Sosnowca. M.in. zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Wokalny dla uczniów sosnowieckich szkół. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu odbyła się symulacja rozprawy sądowej, w której udział wzięli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu. W symulację zaangażował się sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, który odgrywał rolę… sędziego. W organizację tego wydarzenia bardzo dużo pracy włożyła pani kurator Renata Nieckarz.

Kampania Użyj mocy bez przemocy  zakończyła się konferencją w dniu 6 listopada pt. Dla dobra dziecka. W jej trakcie wręczone zostały m.in. nagrody i wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie wokalnym. Odbyło się też podsumowanie całej Kampanii. Konferencja  została bardzo wysoko oceniona pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Moderatorami konferencji byli kuratorzy sądowi Renata Nieckarz i Rafał Skręt.

Gratulujemy naszym sosnowieckim koleżankom i kolegom wspaniałej inicjatywy. To kolejny przykład pokazujący, że kuratorzy sądowi są wśród koalicji liderów przeciwdziałania przemocy. W sosnowieckim przykładzie godne szczególnego docenienia jest systemowe podejście i interdyscyplinarność. Współpraca tak wielu służb, włączenie licznych zasobów środowiskowych, przełamanie partykularnych interesów poszczególnych grup zawodowych, skoncentrowanie się na wspólnym celu stanowią źródło sukcesu, jakim jest silny przekaz antyprzemocowy i stworzenie warunków do podniesienia efektywności oddziaływań. Przekaz z Sosnowca jest bardzo inspirujący!

Zachęcamy do odwiedzenia fanpage’a Kampanii Użyj mocy bez przemocy, gdzie można zobaczyć fotorelacje z poszczególnych wydarzeń. Dopiero tam widać skalę i zakres działań. Brawo!

(Wykorzystano materiały organizatora)

W dniu 7 listopada 2018 roku  w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. Co nas wypala. Konferencja skierowana była do osób, które na co dzień mierzą się z problematyką uzależnień.  Głównym założeniem konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na problem wypalenia zawodowego u osób pracujących z osobami uzależnionymi.

Moderatorem konferencji była pani dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy, prof. DSW, ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii. Wśród prelegentów znalazła się pani kurator Alicja Czeszyk, Zastępca Kuratora Okręgowego w Zielonej Górze, Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA).

Więcej informacji na stronie: www.lubuskie.pl

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, w ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce przeprowadził w październiku dwie akcje krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy TO we Krwi”

Tym razem akcje odbyły się w dniu 5 października 2018 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach i 22 października 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

W akcji w Obornikach i Poznaniu łącznie udział wzięło 121 osób, wśród których byli pracownicy Sądu Rejonowego w Obornikach i Sądu Okręgowego w Poznaniu, Służba Więzienna, studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, kuratorzy zawodowi i społeczni oraz mieszkańcy powiatu obornickiego. Podczas akcji mogliśmy liczyć na duże zainteresowanie i frekwencję, dzięki której zebrano 48 litrów krwi.

W ramach akcji 100 litrów krwi na stulecie kurateli sądowej w Polsce udało się zebrać wspólnie 115,5 litra krwi.

Zapraszamy do udziału w kolejnej w tym roku akcji, która odbędzie się w Obornikach w dniu 7 grudnia w Sali Sesyjnej Starostwa Obornickiego w godzinach od 10:00 do 16:00.

Jeszcze raz dziękujemy za liczny udział pracowników Sądu Okręgowego w Poznaniu i Rejonowego w Obornikach. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu – Prezesowi Sądu Okręgowemu w Poznaniu, Dyrekcji Sądu, kuratorom sądowym, sędziom, służbom więziennym, studentom Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Staroście i mieszkańcom powiatu obornickiego.

Autor tekstu: Piotr Cyruliczek

W niedzielę, 28 października, w Kościanie odbył się XIV Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dr. Henryka Florkowskiego.  W ramach imprezy rozegrane zostały I Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego kuratorów sądowych w półmaratonie i biegu na 6,5 km. Do rywalizacji w całej imprezie zgłosiło się niemal 1500 zawodniczek i zawodników. W mistrzostwach kuratorów w założeniu miało wziąć udział około 30 osób. Ostatecznie jednak – głównie ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe część zgłoszonych nie przystąpiło do rywalizacji.

Na szczęście prognozy zapowiadające opady deszczu nie sprawdziły się. Było natomiast chłodno i wietrznie. Dlatego też niemal do ostatnich chwil przed startem trwała dyskusja pod hasłem “Jak się ubrać?”. Start do biegu nastąpił punktualnie w południe zarówno dla półmaratończyków, jak i uczestników biegu Cocodrillo na 6,5 km. Ton rywalizacji w półmaratonie od początku nadawała grupa Ukraińców. W drugiej fazie biegu o zwycięstwo rywalizowała już tylko dwójka z nich. Ostatecznie zwyciężył Jurij Rusiuk z Łucka uzyskując czas 1:06:02. Zaledwie sekundę za nim na mecie zameldował się jego krajan Igor Russ, a trzeci był Pawel Olinik z Winnicy (1:06:31). Najlepszy z Polaków Paweł Ochal z Bydgoszczy był czwarty z czasem 1:06:39. Wśród kobiet  całe podium także zajęły Ukrainki. Zwyciężyła Tatiana Wilisowa w czasie 1:17:13, przed Virą Owczaruk – 1:17:36 (obie z Łucka).  Trzecia na mecie zameldowała się pochodząca z Kowela, a mieszkająca obecnie w Kaliszu Olga Kazimirowa – 1:24:15. Najlepsza z Polek Anna Zajączkowska z Trzebnicy była czwarta z czasem – 1:24:39.

W I Mistrzostwach Okręgu Poznańskiego kuratorów sądowych czołowe lokaty zajęli:

kobiety:

1. Paulina Gumula (SR Poznań) – 1:45:57
2. Iwona Popiel (SR Kościan) – 1:56:20
3. Monika Bajstok (SR Kościan) – 2:04:08

mężczyźni:

1. Mariusz Adamczyk (SR Leszno) – 1:28:41
2. Marek Duduś (SR Poznań NMiW) – 1:32:51
3. Robert Kostański (SR Poznań NMiW) – 1:36:02

Zwycięzcą Biegu Coccodrillo został Nikodem Dworczak z Kościana, który pokonał trasę o długości 6,5 kilometra w czasie 17:43 wyprzedzając Tomasza Musiała z Rydzyny – 19:20 i Łukasza Markowicza z Wrocławia – 19:38. Wśród kobiet triumfowała Marta Wojtkowiak z Racotu – 24:15, przed Anetą Lupa-Marcinowską z Plewisk – 25:21 i Julią Kossakowską z Gniezna – 25:51.

Mistrzami okręgu kuratorów w biegu na 6,5 km zostali: Lilianna Sowa (SR Kościan) – 32:43 i  Radosław Kossakowski (SR Gniezno) – 27:29

W mistrzostwach mogli wziąć udział nie tylko kuratorzy zawodowi, ale również społeczni. Wszyscy mogli liczyć na wsparcie kolegów, którzy mimo iż sami nie uczestniczyli w rywalizacji to zapewnili doping i piknikową atmosferę po zawodach. Do Kościana dotarli między innymi kurator okręgowy Irena Szostak i jej zastępca Wojciech Mroczkowski.

Pomysłodawcą i animatorem organizacji I Mistrzostw Okręgu Poznańskiego kuratorów sądowych był Robert Kostański, a impreza wpisała się w obchody stulecia kurateli sądowej w Polsce.

Organizacja imprezy byłaby niemożliwa bez wsparcia organizatorów XIV Półmaratonu Kościańskiego, Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej z Kościana. Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy!

.. i któż to wie, być może do zobaczenia za rok!

I MISTRZOSTWA KURATORÓW OKRĘGU POZNAŃSKIEGO W PÓŁMARATONIE I BIEGU NA 6,5 KM  – WYNIKI OFICJALNE

Klasyfikacja 6,5 km. kobiet:

Lilianna Sowa (ZKSS Kościan) – 32,28 min.

Klasyfikacja 6,5 km. mężczyzn:

Radosław Kossakowski (ZKSS Gniezno) – 27,29 min.

Klasyfikacja 21,095 km kobiet:

Paulina Gumuła (ZKSS Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu) – 1.45,57,
Iwona Popiel (ZKSS Kościan) -1.56,20
Monika Bajstok (ZKSS Kościan) – 2.04,08

Klasyfikacja 21,095 km mężczyzn:

Mariusz Adamczyk (ZKSS Leszno) – 1.28,41
Marek Duduś (ZKSS Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu) – 1.32,51
Robert Kostański (ZKSS Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu) – 1.36,02.

Materiał udostępniony przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

231

Tego dnia wspominamy bliskich, których już z nami nie ma na tym świecie. Chcemy też pamiętać o koleżankach i kolegach kuratorach sądowych, których musieliśmy pożegnać, często zdecydowanie za wcześnie. W minionym roku pożegnaliśmy m.in. ś.p. Mirosławę Bylińską – kurator I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Wejherowie i ś.p. Bogusława Dawidowicza – kuratora III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jelenie Górze. Za nich i za innych zapalmy świeczkę oraz wspomnijmy ich w naszych modlitwach. Niech spoczywają w pokoju.