czwartek, Kwiecień 19, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

291 POSTS 0 KOMENTARZE

„Urealnienie stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do wykonywania określonych prac na rzecz społeczności lokalnej, rezygnacja z nadzoru zakładu pracy i wprowadzenie w jego miejsce nowego środka wychowawczego w postaci nadzoru szkoły, szersze wykorzystanie mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów karnych i sporów, wprowadzenie możliwości oddziaływania na rodzinę, która przeżywa trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez pracę z dzieckiem i rodzicami prowadzoną w ośrodku kuratorskim oraz umocowanie ustawowe instytucji izb policyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich – to niektóre z propozycji zmian przepisów, które przedstawił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

W pakiecie propozycji Rzecznika Praw Dziecka znalazły się także „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu pracy wychowawczej prowadzonej w ośrodkach, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dzieci, przeciwdziałanie demoralizacji i zaniedbaniom opiekuńczo-wychowawczym, a także podniesienie i ujednolicenie standardów pracy merytorycznej i działalności organizacyjnej ośrodków kuratorskich”.

Więcej na stronie: www.brpd.gov.pl

Przedstawione przez Rzecznika Praw Dziecka propozycje są efektem dyskusji, które toczyły się w ramach spotkań ,,Debaty prawa nieletnich”, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka oraz prac powołanego przez Rzecznika ,,Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich”. Uczestnikami Debaty byli prawnicy, pedagodzy, psycholodzy, filozofowie, sędziowie i kuratorzy sądowi, przedstawiciele świata nauki i praktycy, osoby zajmujące się problematyką prawa nieletnich.

W tym miejscu należą się wyrazy wdzięczności reprezentantom środowiska kuratorskiego za wkład wniesiony w wypracowanie przedmiotowego dokumentu. O składzie reprezentacji kuratorskiej pisaliśmy tutaj.

 

 

Fundacja z Pomysłem, w działania której zaangażowani są m.in. kuratorzy sądowi zakończyła projekt „Szanuję – przemocy NIE stosuję”. W ramach projektu zrealizowano dwa główne wydarzenia:

W dniu 23.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu „Centrum” Art. 207- Artystyczna Grupa Antyprzemocowa  zaprezentowała pełen emocji oraz treści antyprzemocowych spektakl „Gdzie Ona jest”. Na koniec spektaklu głośno wybrzmiało hasło – ZACZNIJ MYŚLEĆ – SZANUJ KOBIETY! Po spektaklu członkowie fundacji – Monika Nowińska i Adam Witkowicz poprowadzili dyskusję z licznie przybyłą młodzieżą na temat mitów dot. przemocy, na temat seksizmu i kultury gwałtu. Uczniowie mogli podpisać Deklarację Niestosowania Przemocy oraz zapoznać się z ulotką przygotowaną przez zespół Fundacji.

W dniu 26.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu odbyła się Konferencja ”Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”, Konferencja zgromadziła przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Program konferencji był bardzo różnorodny, a problem przemocy został przedstawiony z kilku perspektyw. 

Wśród prelegentów był m.in. Pan Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pan Rafał Skręt – Wiceprzewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilum”, natomiast w panelu dyskusyjnym wzięła udział Pani Marzena Purgal – Kierownik ZKSS SR Zawiercie.

Koordynatorem projektu był wiceprezes zarządu Fundacji z Pomysłem – Adam Witkowicz, który jest jednocześnie kuratorem zawodowym w ZKSS w SR Zawiercie.

Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.

 

Organizatorzy konferencji „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy”, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada br. w Krynicy Zdroju przedstawili program wydarzenia. Po raz kolejny udało się im połączyć w gronie prelegentów znakomitych teoretyków i doświadczonych praktyków. Wsród tych pierwszych znajdą się m.in. prof. Stefan Lelental z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Uniwersytetu Jagielońskiego Barbara Stańdo-Kawecka i prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Barbara Nowak.  Pierwszego dnia konferencji swoje wystąpienie nt. roli kurateli sądowej w przeciwdziałaniu recydywie i wykluczeniu  przedstawi Naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji p. Henryk Pawlaczyk. Jednym z moderatorów konferencji będzie też p. Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Z informacji organizatorów wynika, że zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże. Zapowiada się zatem bardzo dobre spotkanie. W Krynicy co roku można liczyć na bardzo ciekawe dyskusje kuluarowe. Sprzyja temu kameralny klimat konferencji.

Redakcja naszego portalu jest już po raz trzeci patronem medialnym krynickiego wydarzenia. Po konferencji przedstawimy obszerną relację.

Program konferencji:

 

410

W dniu 1 października – Europejskim Dniu Walki z Depresją, wystartowała 5. edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”.

„W zeszłym roku ponad 5 tysięcy Polaków popełniło samobójstwoWśród nich ponad 4,6 tysiąca stanowili mężczyźni. Za wieloma z tych dramatów stała nieleczona depresja. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że większość mężczyzn, którzy odebrali sobie życie, to młodzi mężczyźni pochodzący ze wsi i małych miejscowości. Cierpiący na depresję mają do pokonania często kilkadziesiąt kilometrów do najbliższego psychiatry i psychologa. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności”.

Więcej informacji na stronie: www.twarzedepresji.pl

W dniu 28 września 2017r. w sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy”. Wydarzenie to było promocją badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych  w zakładach karnych i w warunkach wolnościowych  wobec sprawców przestępstw o charakterze agresji i przemocy domowej oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Były to pierwsze w Polsce na taką skalę i z taką rzetelnością metodologiczną przeprowadzone badanie ewaluacyjne programów Treningu Zastępowania Agresji i Duluth.

Na początku konferencji głos zabrała Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek, która podziękowała autorom badań za trud włożony w ich przeprowadzenie. Podkreśliła, że wyniki tej ewaluacji są podstawą najnowszych i przygotowywanych wystąpień Rzecznika.

W pierwszym panelu poświęconym tematyce programów korekcyjno-edukacyjnych podejmowanych w warunkach izolacji głos zabrała prof. dr hab. Dobrochna Wójcik. Przypomniała ona o celowości i skuteczności prowadzenia programów korekcyjnych. Katarzyna Drapała dokonała charakteryzacji programów ograniczających agresję i przemoc na przykładzie Treningu Zastępowania Agresji (ART) i Modelu Duluth. Następnie głos zabrała dr Anna Więcek-Durańska, która przedstawiła wyniki badania efektywności programów korekcyjno-edukacyjnych. Kpt. dr. Sebastian Lizińczyk przedstawił z perspektywy Centralnego Zarządu Służby Więziennej  działania korekcyjno-edukacyjne realizowane przez Służbę Więzienną. Szczególną uwagę odbiorców zwrócił nowy program „Motywator”, bazujący na założeniach metody dialogu motywującego, będący próbą uzupełnienia stosowanych dotychczas programów.

W drugiej części konferencji dr Paulina Wiktorska przedstawiła wykład nt.  kontrowersji wobec prowadzenia mediacji w sprawach o przemoc domową. Następnie prof. dr hab. Eleonora Zielińska omówiła wyniki badań dotyczących spraw z art. 207, w których zarządzono postępowanie mediacyjne. Ciekawym głosem, przedstawionym z perspektywy psychologicznej a nie kryminologicznej, było wystąpienie dr Doroty Dyjakon z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  Ostatnie wystąpienie pani dr Beaty Czarneckiej-Dzialuk dotyczyło stosowania programów korekcyjnych w sprawach dotyczących przemocy w polskiej praktyce. Całość zwieńczyła dyskusja. Uczestnicy zgodzili się, że przedmiotowa problematyka wymaga podejmowania w ramach ustawicznego szkolenia praktyków.

Konferencja była istotnym głosem w sprawie poszukiwania skutecznych form reakcji na przestępczość z użyciem agresji. W kuluarach prowadzono żywą wymianę poglądów. Spotkanie umożliwiło nawiązanie cennych relacji pomiędzy praktykami a teoretykami.

W konferencji wzięła udział grupa kuratorów sądowych.

Namiary na publikację z wynikami badań prezentowanymi na konferencji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2656

Fundacja z Pomysłem, w której zaangażowani są m.in. kuratorzy sądowi, realizuje projekt dot. przeciwdziałania przemocy domowej  „Szanuję – przemocy NIE stosuję”. Projekt składa się z dwóch głównych elementów:

W dniu 23.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu,  ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa zaprezentuje spektakl „Gdzie Ona jest?” Członkowie grupy podobnie jak przedstawiciele Fundacji z Pomysłem podzielają przekonanie, że problemu przemocy domowej nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn. Podczas wydarzenia porozmawiamy z uczestnikami o stereotypach dotyczących przemocy domowej, przemocy seksualnej, będziemy także odpisywać Deklarację Niestosowania Przemocy, oraz rozdawać ulotki, które przygotuje Fundacja.

W dniu 26.10.2017r. także w MOK – sala 203 (mała sala kinowa) odbędzie się konferencja pt. „Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. Wśród prelegentów będą kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. W panelu dyskusyjnym weźmie udział Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów – Pan Grzegorz Kozera.

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj (Uwaga – limit miejsc 50!).

 

 

814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich zostało podpisane i ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.  Z treści rozporządzenia wynika, że wejdzie ono w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Zmiana mnożników, zawarta w rozporządzeniu, na podstawie których ustala się wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich obowiązywać będzie wstecz, to znaczy od dnia 1 stycznia 2017 r. Z pełną treścią Rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia, Krynica - Zdrój 15-17 listopada 2017 r.

Wzorem lat ubiegłych Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przygotowują kolejną konferencję poświęconą problemom readaptacji, resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. 
W roku 2017 tematem wiodącym będzie wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy. Wspólnie i przy udziale znakomitych prelegentów, prawników, naukowców i praktyków będziemy zastanawiać się nad rolą pomocy postpenitencjarnej i jej wpływie na zjawisko wykluczenia oraz powrotności do przestępstwa. Poszukamy nowych i sprawdzonych w innych częściach Polski rozwiązań i praktyk, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, poddamy krytycznej ocenie dotychczas stosowane metody, spróbujemy wypracować rekomendacje.

Podobnie jak poprzednio wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem:
Burmistrza Krynicy Zdroju – dr. Dariusza Reśko
Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie – ppłk. Włodzimierza Więckowskiego

Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2017r. w Krynicy Zdroju a oprócz części merytorycznej organizatorzy ponownie zadbali o przestrzeń dla integracji, wspólnej wymiany doświadczeń i wypoczynku w chwilach wolnych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z programem, prelegentami jak również zapleczem organizacyjnym wydarzenia.

Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem wysłanym uczestnikowi po jej zakończeniu.
Już teraz można dokonywać wstępnych rezerwacji miejsc poprzez stronę konferencji pod adresem http://konferencjakrynica.pl

Podobnie jak w latach poprzednich patronem medialnym konferencji jest portal kurator.info.