czwartek, 9 lipca, 2020
Autorzy Posts by RS

RS

59 POSTS 0 KOMENTARZE

Poniżej udostępniamy wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, p. dr Anny Dalkowskiej w sprawie wydania rekomendacji dotyczących zasad wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych w sytuacji zwiększonego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Szanowna Pani Minister,

W załączeniu uprzejmie przesyłam wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów w sprawie wydania przez Ministerstwo Sprawiedliwości rekomendacji w odniesieniu do wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w sytuacji zwiększonego zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na bezpieczeństwo kuratorów sądowych, a także osób poddanych ich oddziaływaniom, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Zwracam się także z uprzejmą prośbą o przekazanie Krajowej Radzie Kuratorów zwrotnej informacji na temat sposobu załatwienia tej sprawy.

Łączę wyrazy szacunku,
Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady KuratorówWystąpienie Krajowej Rady Kuratorów ws. koronawirusa – tutajNa prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy poniżej pismo opracowane przez Zespół ds. bezpieczeństwa i warunków pracy, które  zostało wysłane do wszystkich prezesów sądów okręgowych w Polsce. Związek w piśmie tym zwraca się o wydanie odpowiednich zarządzeń przez prezesów, w celu ochrony życia i zdrowia kuratorów sądowych, jak również osób poddanych ich oddziaływaniom. 

Rekomendacje OZZKS ws. koronawirusa – tutaj

1843Zespól do spraw Bezpieczeństwa i Warunków Pracy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych opracował pismo nawiązujące do ostatnich wydarzeń i sytuacji związanej z tzw. Koronawirusem i bezpieczeństwa kuratorów sądowych, realizujących swoje obowiązki i zadania. Pismo zostało wysłane do Ministra Sprawiedliwości.

Z treścią pisma można zapoznać się pod niżej udostępnionym odnośnikiem.

Pismo OZZKS w sprawie koronawirusa – tutaj.

413Wszystkim Koleżankom Kuratorkom Sądowym życzymy z okazji Dnia Kobiet tego, co najważniejsze oraz radości i uśmiechu na twarzy, pięknego życia i spełnienia marzeń, życzliwych ludzi wokół i prawdziwych przyjaciół.

Polska kuratela sądowa zdecydowanie jest kobietą. Ponad 3/4 kuratorów sądowych w Polsce to panie. To dość niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, jak trudny i niebezpieczny jest zawód kuratora sądowego. I choć w ostatnich latach można delikatnie zaobserwować, że udział mężczyzn w populacji kuratorów zawodowych ma tendencję wzrostową, to to tylko potwierdza regułę, o której piszemy na początku – Polska kuratela kobietą jest i basta!

Już po raz drugi w Rzeszowie odbędzie się Podkarpacki Kongres Służb Mundurowych, którego organizatorem jest dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Tym razem to dwudniowe wydarzenie planowane jest w dniach 16 i 17 marca w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestnicy Kongresu w tym roku będą obradować pod przewodnim tematem: Bezpieczeństwo wewnętrzne w XXI w. Współdziałanie wojewody i służb mundurowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jak wynika z programu Kongresu, który na prośbę Organizatora udostępniamy poniżej, w drugim dniu tego wydarzenia, podczas III sesji plenarnej pt. Bezpieczeństwo penitencjarne – rola wojewody, postępowanie karne wykonawcze, współpraca międzyinstytucjonalna, wśród prelegentów, sporą grupę stanowią kuratorzy sądowi. Powodzenia!

Program II Podkarpackiego Kongresu Służb Mundurowych

474
W lutym, jak co roku obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach obchodów tego tygodnia w bieżącym roku, każdy zainteresowany w dniach od 21 do 28 lutego będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. 

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się kuratorzy sądowi, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy i policjanci.

W krajach Unii Europejskiej co roku w dniu 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59, poz. 517). Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym cały czas się rozrasta, a obecnie dostępne są 54 ośrodki pomocy Funduszu Sprawiedliwości wraz z punktami lokalnymi w całej Polsce. Z listą punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym można zapoznać się m.in. na stronie Funduszu Sprawiedliwości – tutaj.

Poniżej prezentujemy informację Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów o wynagrodzeniach kuratorów sądowych w latach 2019-2020 wraz z odpowiedzią w tym zakresie, udzieloną przez Dyrektora Departamenty Budżetu i Efektywności Finansowej MInisterstwa Sprawiedliwości.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Delegaci i Eksperci Krajowej Rady Kuratorów,

W załączeniu uprzejmie przedstawiam informację uzyskaną przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą środków budżetowych dla grupy zawodowych kuratorów sądowych w 2020 roku. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów monitoruje kwestie związane z tegorocznym budżetem naszej grupy zawodowej, także poprzez uczestnictwo w komisjach sejmowych, które dotyczą tego zagadnienia.

16 stycznia 2020 roku w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, którego przedmiotem był budżet na 2020- w tym w części sądy powszechne, uczestniczyli Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Waldemar Saliński oraz Ekspert Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz. Kolega Andrzej Martuszewicz reprezentował także Krajową Radę Kuratorów podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, którego przedmiotem był projekt ustawy budżetowej.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów składa serdeczne podziękowania dla Kolegi Andrzeja Martuszewicza za pomoc i wsparcie udzielane Krajowej Radzie Kuratorów.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku,
Grzegorz Kozera
– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Poniżej prezentujemy komunikat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych z I Krajowego Zjazdu Delegatów.

Drogie koleżanki i koledzy,

10.01.2020 r. w Toruniu odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. W obradach wzięło udział 68 Delegatów z 15 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych i jednej Zakładowej Organizacji Związkowej.  

Pierwszą uchwałą jaką podjął Zjazd, było zatwierdzenie sprawozdania Komitetu Założycielskiego, który działał od powołana OZZKS w lutym 2019r. W tym miejscu duże podziękowania dla członków Komitetu Założycielskiego – Magdaleny Huzar, Jakuba Nowaka, Jerzego Parzycha i Adma Witkowicza, którzy wykonali ogrom pracy  na rzecz OZZKS.

Decyzją Delegatów, Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych została Aleksandra Szewera-Nalewajek  – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Okręgu warszawsko-praskiego, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Przedstawiła koncepcję związków zawodowych opartych na silnych Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych, które są zorientowane na lokalne potrzeby kuratorów zawodowych.

Zjazd wybrał także Zarząd Krajowy OZZKS, w skład którego wchodzą:

Aleksandra Szydło, Jerzy Parzych, Adam Witkowicz, Paweł Basiński, Agnieszka Ochal, Jarosław Kotarski, Tomasz Dziarski, Anna Kolińska, Łukasz Szekowski, Elżbieta Mazur, Magdalena Adamek, Zbigniew Szcześniak.

Powołano także Krajową Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca – Karolina Boniecka; Członek – Wojciech Łata; Członek – Dominika Reszpondek-Marcisz; Członek – Zdzisława Ryl; Członek – Aleksandra Kaszub.

Delegaci podjęli także uchwałę o wstąpieniu do Centrali Związkowej – Forum Związków Zawodowych.

Po zakończonym Zjeździe, Zarząd Krajowy OZZKS spotkał się na I Zebraniu, na którym wybrał skład Prezydium.

Prezydium Związku tworzą:

Przewodnicząca – Aleksandra Szewera-Nalewajek
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Ochal
Skarbnik – Magdalena Adamek
Sekretarz – Adam Witkowicz
Członek – Jerzy Parzych
Członek – Paweł Basiński
Członek – Łukasz Szekowski

Obecnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuprorów Sądowych składa się z 15 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych (MOZ Częstochowa, MOZ Bydgoszcz, MOZ Świdnica, MOZ Opole, MOZ Warszawa-Praga, MOZ Wrocław, MOZ Włocławek, MOZ Toruń, MOZ Piotrków Trybunalski, MOZ Kielce, MOZ Radom, MOZ Białystok, MOZ Katowice, MOZ Bielsko-Biała, MOZ Legnica) i 1 Zakładowej Organizacji Związkowej (ZOZ Puławy).
Na 31.12.2019 r. OZZKS liczył 843 członków.

Niezmiernie Nas cieszy, że powstają kolejne organizację, oraz kolejni kuratorzy zawodowi wstępują do Związku. Przed Związkiem dużo pracy, dużo wyzwań, ale wierzymy, iż silne związki zawodowe, to silna kuratela!

Z poważaniem:
Przewodnicząca  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Aleksandra Szewera -Nalewajek

Ogólnopolskie Biesiady Kuratorów Sądowych na stałe już wpisały się do kalendarza spotkań kuratorskich w Polsce. Wystarczy tylko wspomnieć, że przypadająca w tym roku Biesiada, odbędzie się już po raz szesnasty. A jej miejscem będzie stolica Górnego Śląska – Katowice, do którego serdecznie zapraszają kuratorki i kuratorzy zawodowi z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, z Patrycją Klimczok i Wiolą Piofczyk na czele – głównymi organizatorkami.

Zatem nie przedłużając, zapraszamy już teraz do Katowic, w których nastąpiły w ostatnim czasie wielowymiarowe przemiany. Gdzie spotyka się wizerunek miasta nowoczesnego z miastem turystyki poprzemysłowej i miastem oryginalnych, bezpośrednich nawiązań do własnego dziedzictwa.

Poniżej udostępniamy przygotowane przez Organizatorów zaproszenie do udziału w XVI Ogólnopolskiej Biesiadzie Kuratorów Sądowych w dniach 11-13 września oraz Komunikat razem z programem Biesiady. W załączeniu również Formularz zgłoszeniowy.

Z wielką przyjemnością informujemy, że III Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2020r. w Solinie. Zakwaterowanie zaplanowane jest w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielone Wzgórza”, Solina 33. Do dyspozycji uczestników zlotu będą domki cztero lub pięcioosobowe. Przewidywany plan zlotu, przygotowany przez Organizatorów:

5 czerwca (piątek)

 • godz. 14.00-22.00 – zakwaterowanie w Solinie/ OW Zielone Wzgórza (www.solina33.pl) i zwiedzanie Soliny;
 • godz. 19.00 – kolacja;

6 czerwca (sobota)

 • godz. 8.00-9.00 – śniadanie;
 • godz. 10.00-12.00 – zwiedzanie największej zapory wodnej w Polsce;
 • godz. 12.30 – wyjazd na wielką pętlę bieszczadzką: droga 100 zakrętów i 1000 widoków;
 • godz. 14.30 – obiad nad Berehami (872m. n. p. m. najwyższa przełęcz na trasie);
 • godz. 15.30 – zwiedzanie zagrody żubra oraz retorty na wypale węgla drzewnego;
 • godz. 16.30 – wizyta w Bieszczadzkim Browarze Piwa Ursa Major;
 • godz.18.00 – kolacja;

7 czerwca (niedziela)

 • godz. 8.00-9.00 – śniadanie
 • po śniadaniu rozmowy, ustalenie miejsca następnego zlotu motocyklowego (mile widziane propozycje),pożegnanie uczestników.

Koszty:

 • nocleg ze śniadaniem – 100 zł
 • kolacja (piątek) – 80 zł
 • kolacja (sobota) – do omówienia na miejscu;
 • koszty wstępu i obiadów każdy ponosi we własnym zakresie.

Organizatorzy zastrzegają, że plan zlotu może ulec zmianie w zależności od potrzeb samych uczestników i pogody. Istnieje również możliwość przyjazdu w czwartek, 4 czerwca. Przewidziane są również koszulki zlotowe z zaprezentowaną grafiką (koszt około 45 zł dla chętnych).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: wielki.brat@poczta.fm lub witold.czubak@ostrow.sr.gov.pl do dnia 29 lutego 2020r.

Kontakt i informacje:

 • Witold Czubak, SR Ostrów Wielkopolski, tel. 62 5926159
 • Małgorzata Grzybowska, SR Lesko, tel. 13 4689818