sobota, 26 września, 2020
Autorzy Posts by RS

RS

62 POSTS 0 KOMENTARZE

973

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wystosował apel w sprawie sytuacji osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, mając na uwadze ich bezpieczeństwo i dobro w czasie aktualnie ogłoszonej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzone konieczne ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji, w tym sądów – jak zauważają autorzy pisma – znaczne trudności mogą wystąpić w otrzymaniu pomocy postpenitencjarnej (szczególnie w formie świadczenia pieniężnego), udzielanej osobom uprawnionym przez kuratorów zawodowych. Dlatego też ważne jest, aby w tym trudnym okresie dla nas wszystkich, w większym zakresie taka pomoc była udzielana przez Służbę Więzienną już w chwili zwalniania z jednostki penitencjartnej.

Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych, to w większości osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, bez własnego źródła dochodu i utrzymania, jak i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie praktycznie w większości sądów rejonowych w kraju przy których swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów do niezbędnego minimum. Dotyczy się to również kas sądowych, w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy, może na mocy decyzji kuratora zawodowego pobrać środki pomocowe właśnie w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy ww. formie przez osobę zwolnioną z jednostki penitencjarnej może napotykać na znaczne trudności, a nawet uniemożliwić jej uzyskanie

Apel, który został przesłany do p. MInistra Michała Wójcika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz do wiadomości Dyrektora Generalnego Służby Więziennej udostępniamy poniżej.

Apel OZZKS ws. osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych – tutaj

Poniżej udostępniamy przekazane naszej redakcji dwa dokumenty. Pierwszym jest komunikat Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Grzegorza Kozery, z dnia 13 marca br., a drugim, wystąpienie pani Minister dr Anny Dalkowskiej- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie rekomendacji, również z tego samego dnia.

Oba dokumenty dotyczą sytuacji, o której informujemy w ostatnich dniach, tj. związanej z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawirus), wywołujący chorobę COVID 19

Komunikat Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów – tutaj

Wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr Anny Dalkowskiej – tutaj

Poniżej udostępniamy wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, p. dr Anny Dalkowskiej w sprawie wydania rekomendacji dotyczących zasad wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych w sytuacji zwiększonego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Szanowna Pani Minister,

W załączeniu uprzejmie przesyłam wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów w sprawie wydania przez Ministerstwo Sprawiedliwości rekomendacji w odniesieniu do wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w sytuacji zwiększonego zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na bezpieczeństwo kuratorów sądowych, a także osób poddanych ich oddziaływaniom, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Zwracam się także z uprzejmą prośbą o przekazanie Krajowej Radzie Kuratorów zwrotnej informacji na temat sposobu załatwienia tej sprawy.

Łączę wyrazy szacunku,
Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady KuratorówWystąpienie Krajowej Rady Kuratorów ws. koronawirusa – tutajNa prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy poniżej pismo opracowane przez Zespół ds. bezpieczeństwa i warunków pracy, które  zostało wysłane do wszystkich prezesów sądów okręgowych w Polsce. Związek w piśmie tym zwraca się o wydanie odpowiednich zarządzeń przez prezesów, w celu ochrony życia i zdrowia kuratorów sądowych, jak również osób poddanych ich oddziaływaniom. 

Rekomendacje OZZKS ws. koronawirusa – tutaj

1995Zespól do spraw Bezpieczeństwa i Warunków Pracy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych opracował pismo nawiązujące do ostatnich wydarzeń i sytuacji związanej z tzw. Koronawirusem i bezpieczeństwa kuratorów sądowych, realizujących swoje obowiązki i zadania. Pismo zostało wysłane do Ministra Sprawiedliwości.

Z treścią pisma można zapoznać się pod niżej udostępnionym odnośnikiem.

Pismo OZZKS w sprawie koronawirusa – tutaj.

553Wszystkim Koleżankom Kuratorkom Sądowym życzymy z okazji Dnia Kobiet tego, co najważniejsze oraz radości i uśmiechu na twarzy, pięknego życia i spełnienia marzeń, życzliwych ludzi wokół i prawdziwych przyjaciół.

Polska kuratela sądowa zdecydowanie jest kobietą. Ponad 3/4 kuratorów sądowych w Polsce to panie. To dość niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, jak trudny i niebezpieczny jest zawód kuratora sądowego. I choć w ostatnich latach można delikatnie zaobserwować, że udział mężczyzn w populacji kuratorów zawodowych ma tendencję wzrostową, to to tylko potwierdza regułę, o której piszemy na początku – Polska kuratela kobietą jest i basta!

Już po raz drugi w Rzeszowie odbędzie się Podkarpacki Kongres Służb Mundurowych, którego organizatorem jest dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Tym razem to dwudniowe wydarzenie planowane jest w dniach 16 i 17 marca w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestnicy Kongresu w tym roku będą obradować pod przewodnim tematem: Bezpieczeństwo wewnętrzne w XXI w. Współdziałanie wojewody i służb mundurowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jak wynika z programu Kongresu, który na prośbę Organizatora udostępniamy poniżej, w drugim dniu tego wydarzenia, podczas III sesji plenarnej pt. Bezpieczeństwo penitencjarne – rola wojewody, postępowanie karne wykonawcze, współpraca międzyinstytucjonalna, wśród prelegentów, sporą grupę stanowią kuratorzy sądowi. Powodzenia!

Program II Podkarpackiego Kongresu Służb Mundurowych

595
W lutym, jak co roku obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach obchodów tego tygodnia w bieżącym roku, każdy zainteresowany w dniach od 21 do 28 lutego będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. 

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się kuratorzy sądowi, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy i policjanci.

W krajach Unii Europejskiej co roku w dniu 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59, poz. 517). Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym cały czas się rozrasta, a obecnie dostępne są 54 ośrodki pomocy Funduszu Sprawiedliwości wraz z punktami lokalnymi w całej Polsce. Z listą punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym można zapoznać się m.in. na stronie Funduszu Sprawiedliwości – tutaj.

Poniżej prezentujemy informację Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów o wynagrodzeniach kuratorów sądowych w latach 2019-2020 wraz z odpowiedzią w tym zakresie, udzieloną przez Dyrektora Departamenty Budżetu i Efektywności Finansowej MInisterstwa Sprawiedliwości.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Delegaci i Eksperci Krajowej Rady Kuratorów,

W załączeniu uprzejmie przedstawiam informację uzyskaną przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą środków budżetowych dla grupy zawodowych kuratorów sądowych w 2020 roku. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów monitoruje kwestie związane z tegorocznym budżetem naszej grupy zawodowej, także poprzez uczestnictwo w komisjach sejmowych, które dotyczą tego zagadnienia.

16 stycznia 2020 roku w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, którego przedmiotem był budżet na 2020- w tym w części sądy powszechne, uczestniczyli Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Waldemar Saliński oraz Ekspert Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz. Kolega Andrzej Martuszewicz reprezentował także Krajową Radę Kuratorów podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, którego przedmiotem był projekt ustawy budżetowej.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów składa serdeczne podziękowania dla Kolegi Andrzeja Martuszewicza za pomoc i wsparcie udzielane Krajowej Radzie Kuratorów.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku,
Grzegorz Kozera
– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów