wtorek, Listopad 19, 2019
Autorzy Posts by RS

RS

25 POSTS 0 KOMENTARZE

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują jubileuszową, bo 10. edycję konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Ideą tego konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się, pomagając kobietom, reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym.

Przez dotychczasowe 9 lat trwania konkursu wyróżnionych zostało łącznie 72 mężczyzn z różnych instytucji i środowisk w całej Polsce. Wśród wyróżnionych są prezydenci, posłowie, ministrowie, samorządowcy, prawnicy, policjanci, filantropi. Jest też pięciu kuratorów sądowych: Henryk Pawlaczyk (rok 2011), Mirosław Sowiński (kurator społeczny, rok 2013), Adam Witkowicz (rok 2014), Krzysztof Kisiel (rok 2017) i Rafał Skręt (ubiegłoroczony laureat).

Organizatorzy tegorocznego wydarzenia liczą, że w jubileuszowej edycji wyróżnionych zostanie wielu nowych wspaniałych mężczyzn godnych tego Wyróżnienia. My z kolei liczymy, że być może wśród nich znowu będzie kurator sądowy. Kandydatury mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata, a wyróżnienia bedą przyznane w ośmiu kategoriach: wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, instytucje i organizacje pomocowe, osoby publiczne, instytucja publiczna, pracodawca-sponsor, osoba prywatna, media.


Zgłoszenia do Konkursu można dokonać do 22 listopada, na jeden z następujących sposobów:
– e-mailem, wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu nr 1/CPK/2019 na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem: „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2019 r.
– poprzez stronę internetową, wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org formularz.
– pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2019 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa.

Regulamin konkursu i formularz  zgłoszeniowy dostępny jest na: http://bialawstazka.org

Gala jubileuszowa odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12. Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów.

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta, została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

W Polsce działania kampanii od wielu lat koordynuje Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań, które mają wspierać ideę kampanii – budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy.

Do kampanii można dołączać przez cały czas jej trwania, a wystarczy tylko przesłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy, do czego zachęcamy. Wśród tegorocznych 191 partnerów kampanii „19 dni” są dwa zespoły kuratorskie z okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Gratulujemy i liczymy na podzielenie się rodzajem podjętych działań w ramach kampanii, o czym chętnie napiszemy.

Tegoroczna edycja ogólnoświatowej kampanii skupia się konkretnie wokół trzech dat, tj. 2 listopada, jako światowego dnia dla tworzenia kręgów współczucia (World Day for Circles of Compassion), których celem ma być omawianie, uczenie się i pomaganie we wdrażaniu mocnych i konkretnych środków do zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, aby lepiej chronić ich prawa do godności i bezpieczeństwa; 19 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (World Day for prevention of child abuse), w celu przyczyniania się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci oraz mobilizowania opinii publicznej do działania i rozpowszechnia programów prewencyjnych (po więcej informacji zapraszamy tutaj).

Ostatnią z dat, jest 20 listopada, jako dzień powszechnych praw dziecka (Universal Children’s Rights Day). Sama data 20 listopada w tym roku ma szczególne znaczenie. Dokładnie 30 lat temu, bo w 1989 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Ów dokument jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 to właśnie Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie, przedstawiając przygotowany projekt. W celu podkreślenia tego udziału i roli Polski w powstaniu konwencji, podczas 79. posiedzenia Sejmu RP VII kadencji została podjęta Uchwała w sprawie ustanowienia właśnie dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – zobacz.

20 listopada, to również dzień, w którym rozpoczyna się organizowane już czwarty raz przez Fundację po DRUGIE Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk, pt. „Dzieci i młodzież w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja”. Tegoroczne spotkanie potrwa dwa dni i odbędzie się w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie. Szczegóły i agenda tego wydarzenia dostępne są na stronie organizatora tutaj.

Poniżej udostępniamy spot promocyjny z 2017 roku Fundacji po DRUGIE w ramach kampanii „19 dni”. Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy.

Jakiś czas temu na naszym portalu pojawiła się informacja (tutaj) o planowanej dwudniowej (7-8 listopada) konferencji w Gdańsku, a dokładnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pn. Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy.

Jak donoszą nam Organizatorzy tego wydarzenia: Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, gdyż liczba uczestników przekroczyła już… 230 (słownie: dwieście trzydzieści) osób. A licznik dalej bije.

Partnerem w organizacji konferencji zostało wydawnictwo Wolters Kluwer, natomiast portal Prawo.pl objął konferencję patronatem medialnym. Poniżej udostępniamy Program konferencji, który prezentuje się naprawdę imponująco.

394

Do naszej redakcji wpłynęła właśnie informacja o wrześniowej naradzie szkoleniowej, dotyczącej kwestii kluczowych i niezwykle ważnych. Ważnych, bo poruszających kwestie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Uczestniczyli w niej kuratorzy zawodowi okręgu warszawsko-praskiego, przedstawiciel Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji. Naradzie przewodniczył Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

W trakcie tego spotkania, które odbyło się w Sądzie Okręgowym, p. Anna Janus-Dębska- Kurator Okręgowa, przedstawiła prezentację dotyczącą sytuacji oraz czynników szkodliwych i niebezpiecznych, na które narażeni są kuratorzy sądowi podczas wykonywania zadań służbowych. Jak donoszą organizatorzy tej narady (tutaj), spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń i zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy wszystkimi służbami uczestniczącymi w naradzie co może mieć wpływ nie tylko na podwyższenie poziomu wykrywalności przestępstw skierowanych przeciwko funkcjonariuszom publicznym oraz poprawę bezpieczeństwa pracy służb probacyjnych, ale także na poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Narada ta odniosła już taki efekt, że w trakcie spotkania naczelników komend wojewódzkich i stołecznej Policji, które miało miejsce w Słupsku, zostały poruszone zagadnienia omawiane podczas spotkania z kuratorami okręgu warszawsko-praskiego tj. dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zaakcentowana została informacja, iż kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym i znajduje się pod szczególną ochroną karno-prawną. Omówiono także rozwiązania organizacyjno-prawne związane ze współpracą Policji z Kuratorską Służbą Sądową i obowiązków z niej wynikających (szczegóły).

Organizatorom narady gratulujemy inicjatywy. Być może spotkanie to, stanie się asumptem do podobnych narad w innych okręgach, o czym chętnie napiszemy. Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych i jego poprawa, to niezwykle ważne zagadnienia, wymagające opracowania we współpracy z kuratorami sądowymi i uregulowania na poziomie ustawy, czego od lat domagają się przedstawiciele naszego środowiska.

851

To już kolejny news na naszym portalu, poświęcony obchodom 100-lecia kurateli sądowej w Polsce i zapewne nie ostatni. Otóż w dniu 9 października w sali im. St. Dąbrowskiego, mieszczącej się w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie odbyło się uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, poświęcone temu wydarzeniu.

W uroczystościach oprócz kuratorów zawodowych okręgu warszawsko-praskiego, uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Dariusz Cieślik Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pani Beata Waś Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pan Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i wiceprezes Pan Jacek Łabuda, prezesi Sądów Rejonowych, dr hab. J. Utrat-Milecki, dyrektorzy sądów, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz kuratorzy zasłużeni dla polskiej kurateli: Pan Andrzej Martuszewicz, Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty i Pan Adam Gutenberg.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat dr hab. J. Utrata-Mileckiego, profesora UW „Etos pracy kuratora sądowego”. Podczas Zgromadzenia zaprezentowana została historia kurateli polskiej, wzbogacona wypowiedziami kuratorów, którzy tę historię tworzyli. Został również odczytany List gratulacyjny otrzymany od Pana Grzegorza Kozery Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Pan Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego, uhonorował zasłużonych kuratorów medalami pamiątkowymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Pani Anna Janus-Dębska Kurator Okręgowy wraz z zastępcami Panią Katarzyną Bernacik i Panią Violettą Duda, wręczyła kuratorom zawodowym podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy oraz za trud wkładany w pełnienie codziennych obowiązków. W części artystycznej wystąpił Zespół wokalny środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Pl. Hallera w Warszawie.

Niespodziankę stanowiła prezentacja filmu przygotowana przez Kuratorów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie, przedstawiającego wypowiedzi dzieci kuratorów na temat pracy rodziców.

Informacja przygotowana przez Organizatorów.


Na rynku wydawniczym ukazała się w bieżącym roku nowa pozycja pióra prof. dra hab. Roberta Opory z Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego, jednego z bardziej poczytnych polskich pedagogów resocjalizacyjnych. „Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie„, bo taki tytuł nosi książka, jest interesującą propozycją dla wszystkich kuratorów sądowych, którzy pracują na co dzień z grupą dzieci, młodzieży czy dorosłych  w społecznościach lokalnych. Prezentowana pozycja pozwala również na podniesienie kompetencji profesjonalnych w ujęciu indywidualnym poprzez lepsze zrozumienie problematyki niedostosowania społecznego i planowania adekwatnych działań korekcyjno-resocjalizacyjnych. 

Książka do nabycia na stronach Wydawnictwa Naukowego PWN zarówno w wersji papierowej, jak i w formie eBooka – tutaj.

W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego. Jubileusz ten stał się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań, konferencji poświęconych temu wydarzeniu. Właśnie tę okazję postanowili również uczcić kuratorzy sądowi z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. I jak postanowili, tak też zrobili.

W dniu 24 września w przepięknej sali sejmowej, mieszącej się w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskiej kurateli sądowej – potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym”, której organizatorem była Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, a honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu Śląskiego.

Specjalne podziękowania dla wszystkich kuratorów sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach za trud w wypełnianiu codziennych obowiązków, skierował Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski , który otworzył uroczystą konferencję oraz Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyna Frydrych. Z kolei członek zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs odczytała list intencyjny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika. Następnie Kurator Okręgowa Ewa Wasiak-Łapińska w swoim wystąpieniu pt. „100 lat kurateli – akty prawne, ludzie, historia”, przybliżyła wszystkim obecnym na sali historię kurateli sądowej w Polsce i na Śląsku. 

Jednym z bardziej doniosłych momentów konferencji było wręczenie przez Marszałka Województwa Śląskiego i Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach listów gratulacyjnych dla osób szczególnie zasłużonych we współpracy ze służbą kuratorską oraz dla wyróżniających się kuratorów zawodowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.  Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinspektor Krzysztof Justyński, Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, płk Andrzej Baliński, Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz była kurator wojewódzka w Katowicach i wieloletnia delegatka do Krajowej Rady Kuratorów Anna Kasprzyk.

W wystąpieniach prelegentów przedstawiono historię kurateli sądowej, jej aktualny stan oraz perspektywy. Omówiono także readaptację skazanych 
w świetle współpracy Służby Więziennej, fundacji, stowarzyszeń z kuratorami sądowymi. Akcentowano interdyscyplinarność tego rodzaju działań. Na końcu poruszono kwestię instytucjonalnego wsparcia dziecka i rodziny.

W podsumowaniu Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyna Frydrych, wyrażając swoje uznanie dla pracy wykonywanej przez kuratorów sądowych, złożyła wszystkim kuratorom życzenia zdrowia, sił w wypełnianiu codziennych obowiązków i satysfakcji w realizacji tak ważnych zadań w skali całego kraju.

Konferencja zgromadziła prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach oraz sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. Przedstawicieli Służby Więziennej, Policji, organizacji i instytucji pomocowych z terenu województwa śląskiego, jak i samorządowców. Obecni byli wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.

Przede wszystkim zgromadziła jednak uczestników szczególnych i wyjątkowych w tym dniu – kuratorów sądowych. Zarówno zawodowych i społecznych.

–> Program Konferencji.
–> Informacja o konferencji na stronie UMWS.
–> Informacja o konferencji na stronie OISW w Katowicach.

401

Dr Anna Dalkowska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 9 września br. i zastąpiła na tym stanowisku zdymisjonowanego, dotychczas pełniącego tę funkcję Łukasza Piebiaka. Nowa wiceminister, która jest sędzią i nauczycielem akademickim, stosownie do nowego zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, będzie sprawować stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości m.in. w sprawach nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych oraz podpisywania decyzji o delegowaniu zawodowych kuratorów sądowych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz o odwołaniu ich z delegowania.