sobota, 22 lutego, 2020
Autorzy Posts by RS

RS

33 POSTS 0 KOMENTARZE

Poniżej prezentujemy informację Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów o wynagrodzeniach kuratorów sądowych w latach 2019-2020 wraz z odpowiedzią w tym zakresie, udzieloną przez Dyrektora Departamenty Budżetu i Efektywności Finansowej MInisterstwa Sprawiedliwości.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Delegaci i Eksperci Krajowej Rady Kuratorów,

W załączeniu uprzejmie przedstawiam informację uzyskaną przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą środków budżetowych dla grupy zawodowych kuratorów sądowych w 2020 roku. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów monitoruje kwestie związane z tegorocznym budżetem naszej grupy zawodowej, także poprzez uczestnictwo w komisjach sejmowych, które dotyczą tego zagadnienia.

16 stycznia 2020 roku w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, którego przedmiotem był budżet na 2020- w tym w części sądy powszechne, uczestniczyli Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Waldemar Saliński oraz Ekspert Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz. Kolega Andrzej Martuszewicz reprezentował także Krajową Radę Kuratorów podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, którego przedmiotem był projekt ustawy budżetowej.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów składa serdeczne podziękowania dla Kolegi Andrzeja Martuszewicza za pomoc i wsparcie udzielane Krajowej Radzie Kuratorów.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku,
Grzegorz Kozera
– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Poniżej prezentujemy komunikat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych z I Krajowego Zjazdu Delegatów.

Drogie koleżanki i koledzy,

10.01.2020 r. w Toruniu odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. W obradach wzięło udział 68 Delegatów z 15 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych i jednej Zakładowej Organizacji Związkowej.  

Pierwszą uchwałą jaką podjął Zjazd, było zatwierdzenie sprawozdania Komitetu Założycielskiego, który działał od powołana OZZKS w lutym 2019r. W tym miejscu duże podziękowania dla członków Komitetu Założycielskiego – Magdaleny Huzar, Jakuba Nowaka, Jerzego Parzycha i Adma Witkowicza, którzy wykonali ogrom pracy  na rzecz OZZKS.

Decyzją Delegatów, Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych została Aleksandra Szewera-Nalewajek  – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Okręgu warszawsko-praskiego, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Przedstawiła koncepcję związków zawodowych opartych na silnych Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych, które są zorientowane na lokalne potrzeby kuratorów zawodowych.

Zjazd wybrał także Zarząd Krajowy OZZKS, w skład którego wchodzą:

Aleksandra Szydło, Jerzy Parzych, Adam Witkowicz, Paweł Basiński, Agnieszka Ochal, Jarosław Kotarski, Tomasz Dziarski, Anna Kolińska, Łukasz Szekowski, Elżbieta Mazur, Magdalena Adamek, Zbigniew Szcześniak.

Powołano także Krajową Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca – Karolina Boniecka; Członek – Wojciech Łata; Członek – Dominika Reszpondek-Marcisz; Członek – Zdzisława Ryl; Członek – Aleksandra Kaszub.

Delegaci podjęli także uchwałę o wstąpieniu do Centrali Związkowej – Forum Związków Zawodowych.

Po zakończonym Zjeździe, Zarząd Krajowy OZZKS spotkał się na I Zebraniu, na którym wybrał skład Prezydium.

Prezydium Związku tworzą:

Przewodnicząca – Aleksandra Szewera-Nalewajek
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Ochal
Skarbnik – Magdalena Adamek
Sekretarz – Adam Witkowicz
Członek – Jerzy Parzych
Członek – Paweł Basiński
Członek – Łukasz Szekowski

Obecnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuprorów Sądowych składa się z 15 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych (MOZ Częstochowa, MOZ Bydgoszcz, MOZ Świdnica, MOZ Opole, MOZ Warszawa-Praga, MOZ Wrocław, MOZ Włocławek, MOZ Toruń, MOZ Piotrków Trybunalski, MOZ Kielce, MOZ Radom, MOZ Białystok, MOZ Katowice, MOZ Bielsko-Biała, MOZ Legnica) i 1 Zakładowej Organizacji Związkowej (ZOZ Puławy).
Na 31.12.2019 r. OZZKS liczył 843 członków.

Niezmiernie Nas cieszy, że powstają kolejne organizację, oraz kolejni kuratorzy zawodowi wstępują do Związku. Przed Związkiem dużo pracy, dużo wyzwań, ale wierzymy, iż silne związki zawodowe, to silna kuratela!

Z poważaniem:
Przewodnicząca  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Aleksandra Szewera -Nalewajek

Ogólnopolskie Biesiady Kuratorów Sądowych na stałe już wpisały się do kalendarza spotkań kuratorskich w Polsce. Wystarczy tylko wspomnieć, że przypadająca w tym roku Biesiada, odbędzie się już po raz szesnasty. A jej miejscem będzie stolica Górnego Śląska – Katowice, do którego serdecznie zapraszają kuratorki i kuratorzy zawodowi z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, z Patrycją Klimczok i Wiolą Piofczyk na czele – głównymi organizatorkami.

Zatem nie przedłużając, zapraszamy już teraz do Katowic, w których nastąpiły w ostatnim czasie wielowymiarowe przemiany. Gdzie spotyka się wizerunek miasta nowoczesnego z miastem turystyki poprzemysłowej i miastem oryginalnych, bezpośrednich nawiązań do własnego dziedzictwa.

Poniżej udostępniamy przygotowane przez Organizatorów zaproszenie do udziału w XVI Ogólnopolskiej Biesiadzie Kuratorów Sądowych w dniach 11-13 września oraz Komunikat razem z programem Biesiady. W załączeniu również Formularz zgłoszeniowy.

Z wielką przyjemnością informujemy, że III Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2020r. w Solinie. Zakwaterowanie zaplanowane jest w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielone Wzgórza”, Solina 33. Do dyspozycji uczestników zlotu będą domki cztero lub pięcioosobowe. Przewidywany plan zlotu, przygotowany przez Organizatorów:

5 czerwca (piątek)

 • godz. 14.00-22.00 – zakwaterowanie w Solinie/ OW Zielone Wzgórza (www.solina33.pl) i zwiedzanie Soliny;
 • godz. 19.00 – kolacja;

6 czerwca (sobota)

 • godz. 8.00-9.00 – śniadanie;
 • godz. 10.00-12.00 – zwiedzanie największej zapory wodnej w Polsce;
 • godz. 12.30 – wyjazd na wielką pętlę bieszczadzką: droga 100 zakrętów i 1000 widoków;
 • godz. 14.30 – obiad nad Berehami (872m. n. p. m. najwyższa przełęcz na trasie);
 • godz. 15.30 – zwiedzanie zagrody żubra oraz retorty na wypale węgla drzewnego;
 • godz. 16.30 – wizyta w Bieszczadzkim Browarze Piwa Ursa Major;
 • godz.18.00 – kolacja;

7 czerwca (niedziela)

 • godz. 8.00-9.00 – śniadanie
 • po śniadaniu rozmowy, ustalenie miejsca następnego zlotu motocyklowego (mile widziane propozycje),pożegnanie uczestników.

Koszty:

 • nocleg ze śniadaniem – 100 zł
 • kolacja (piątek) – 80 zł
 • kolacja (sobota) – do omówienia na miejscu;
 • koszty wstępu i obiadów każdy ponosi we własnym zakresie.

Organizatorzy zastrzegają, że plan zlotu może ulec zmianie w zależności od potrzeb samych uczestników i pogody. Istnieje również możliwość przyjazdu w czwartek, 4 czerwca. Przewidziane są również koszulki zlotowe z zaprezentowaną grafiką (koszt około 45 zł dla chętnych).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: wielki.brat@poczta.fm lub witold.czubak@ostrow.sr.gov.pl do dnia 29 lutego 2020r.

Kontakt i informacje:

 • Witold Czubak, SR Ostrów Wielkopolski, tel. 62 5926159
 • Małgorzata Grzybowska, SR Lesko, tel. 13 4689818

NIe tak dawno, bo w październiku, informowaliśmy o uroczystych obchodach 100-lecia kurateli sądowej w Polsce w wydaniu kuratorów sądowych okręgu warszawsko-praskiego. Koleżanki i koledzy z okręgu warszawskiego nie zamierzali długo pozostawać w tyle i dokładnie 6 grudnia zorganizowali również uroczyste obchody tego wspaniałego jubileuszu.

Poniżej prezentujemy informację z tego wydarzenia, przygotowaną przez Organizatorów.

W gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie w dniu 6 grudnia 2019 roku odbyły się uroczyste obchody 100 lecia kurateli sądowej w Polsce, zorganizowane pod honorowym patronatem Pani Joanny Bitner- Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Uroczystości poprowadziły  Pani Iwona Sobolewska- Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Pani Aneta Palewska- Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zaproszeni do udziału w powyższej uroczystości zostali: przedstawiciele  Ministerstwa Sprawiedliwości, Pan Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pani Beata Waś- Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pani Joanna Bitner- Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie,  Pan Sławomir Machnio- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Jarzy Kiper- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani Dorota Ludwiniak- Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani Anna Badelska- Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani  Beata Herman- Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Państwo Prezesi Sądów Rejonowych okręgu warszawskiego, Pan dr hab. Jartosław Utrat Milecki,  Pani Anna Janus Dębska- Kurator Okręgowy Sądu  Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Pan Andrzej Martuszewicz- Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Rafał Trocha- były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli kuratorzy zawodowi oraz społeczni.

Podczas pierwszej części uroczystości swoje wystąpienia mieli: Pani Joanna Bitner- Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Sławomir Machnio-Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, dr hab. Jarosław Utrat Milecki, Pan Andrzej Martuszewicz- Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty- były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pani Wioletta Włodyga- kurator specjalista I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa przedstawiła historię kurateli sądowej w Polsce w latach  1919-2001. Referat dotyczący  współpracy  kuratora dla dorosłych z instytucjami wygłosiła Pani Joanna Wilkowska – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy -Śródmieścia w Warszawie. Natomiast  Pani Alina Prusinowska Marek- kurator specjalista III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Grodzisku Mazowieckim przedstawiała prezentację na temat: Ewolucyjnej roli i pozycji kuratora  rodzinnego w zakresie współpracy z lokalnymi służbami na rzecz  osób objętych orzeczeniem sądu.

W drugiej części uroczystości Pani Anna Duch- kurator specjalista, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Piasecznie zaprezentowała  pracę Ośrodka.

Niezwykle ważnym akcentem były wyróżnienia i podziękowania dla zasłużonych kuratorów zawodowych oraz społecznych, złożone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Kuratora Okręgowego.  Wybrani kuratorzy sądowi otrzymali listy gratulacyjne, medale pamiątkowe oraz książki autorstwa naszej szanownej noblistki – Pani Olgi Tokarczuk. Uroczystość uświetnił skrzypcowy akompaniament muzyczny w wykonaniu kuratora zawodowego Pana Daniela Łazarskiego oraz występ dzieci z Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii przy ul. Brożka w Warszawie.

W trakcie powyższych obchodów zaprezentowano pracę plastyczną, tzw. kolaż, składający się z wizytówek kuratorów zawodowych okręgu warszawskiego. Praca została wykonana przez kuratora specjalistę-  Panią Angelikę Dreger z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia.

223

Pismem datowanym na 29.11.2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskim, Adam Bodnar wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o służbie kuratorskiej, który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu RP.

Jest to już drugie w tym roku wystąpienie, albowiem w styczniu 2019 roku RPO zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedoskonałości przepisów regulujących postępowanie kuratorów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. W szczególności w przypadku udziału w kontaktach rodziców (rodzica) z dzieckiem w obecności kuratora, o czym pisaliśmy tutaj.

W ocenie Rzecznika, zmiany w ramach proponowanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, a dotyczące rozszerzenia obowiązków kuratorów sądowych obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem nie rozwiążą problemów, jakie napotykają kuratorzy sądowi przy wykonywaniu orzeczeń sądowych, a które z kolei przekładają się na dobro i bezpieczeństwo przede wszystkim małoletnich dzieci. Przy tej okazji Rzecznik Prawo Obywatelskich zwrócił także uwagę na niektóry zapisy projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej, budzące wątpliwości RPO.

Z pełną treścią wystąpienia Rzecznika można zapoznać się na stronie www.brpo.gov.pl

Czy podmiotem przestępstwa określonego w art. 211 k.k. może być rodzic dziecka, posiadający nad nim władzę rodzicielską?​ Takie zagadnienie prawne przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu jeden z sądów okręgowych, rozpoznający wniesiony środek odwoławczy od wyroku pierwszej instancji. Zgodnie z brzmieniem przywołanego wyżej art. 211 k.k. „Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w dniu 5 września br. w sprawie o sygn. akt I KZP 7/19 wydał postanowienie, którym odmówił podjęcia uchwały, wskazując, że przedstawione mu pytanie prawne nie wymaga zasadniczej wykładni ustawy, albowiem stanowiska w tej sprawie były już kilkukrotnie przedstawiane przez SN pod różnymi stanami prawnymi. Wszystkie one praktycznie sprowadzają się do wspólnej tezy, iż „rodzice (lub jeden z nich), dopóki przysługuje im pełnia władzy rodzicielskiej, nie mogą być podmiotami przestępstwa z art. 211 k.k., mogą stać się nimi dopiero wówczas, gdy zostaną tej władzy pozbawieni lub zostanie ona im ograniczona, czy też zawieszona.”

Sąd Najwyższy, odmawiając podjęcia uchwały w tej sprawie nie byłby Sądem Najwyższym, gdyby jednak pomimo swojego stanowiska nie pochylił się nad przedstawionym mu zagadnieniem i nie spróbował go już bardziej dogłębne wyjaśnić. I tak właśnie stało się i tym razem.

Z pełną treścią postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt I KZP 7/19 można zapoznać się –> TUTAJ, do czego zachęcamy.

Dzisiaj, 25 listopada ruszyła międzynarodowa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, co ma symbolicznie podkreślić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

1) rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
2) wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
3) budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
4) zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
5) wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
6) tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę kampanii:

www.kampania16dni.pl

10 rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet wg Jacksona Katza, jednego z najbardziej znanych aktywistów walczących z przemocą mężczyzn wobec kobiet, w tym z przemocą domową i przemocą seksualną, taką jak gwałt czy molestowanie seksualne.

1. Traktuj przemoc ze względu na płeć jako kwestię dotykającą mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie socjoekonomicznym oraz zobacz ich nie tylko jako potencjalnych sprawców, ale również jako tych, którzy mogą takim zdarzeniom przeciwdziałać.
2. W sytuacji, gdy brat, przyjaciel, kolega z klasy czy z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki, czy wobec jakiejkolwiek innej kobiety, nie odwracaj głowy. Jeśli nie czujesz się dobrze z taką sytuacją, spróbuj porozmawiać z nim. Nie pozostań obojętnym!
3. Miej odwagę do spoglądania w głąb siebie. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których to, co robisz lub mówisz, rani kogoś innego. Próbuj zrozumieć, w jaki sposób twoje zachowania mogą nieść ze sobą treści seksistowskie czy przemocowe. I pracuj nad tym, by je zmieniać.
4. Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta doświadczyła przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.
5. Jeśli kiedykolwiek wykazywałeś wobec kobiet zachowania przemocowe, poszukaj profesjonalnej pomocy.
6. Bądź sojusznikiem kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.
7. Zwracaj uwagę na homofobiczne zachowania lub komentarze. Protestuj, gdy jesteś ich świadkiem.
8. Bierz udział w zajęciach, oglądaj filmy, czytaj artykuły dotyczące nierówności kobiet i mężczyzn, męskości i przemocy ze względu na płeć. Edukuj siebie i innych na temat sił społecznych, które oddziałują i podsycają konflikty pomiędzy mężczyznami a kobietami.
9. Protestuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w reklamach lub programach telewizyjnych.
10. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę jak „być męskim” bez używania przemocy. Sam bądź takim przykładem.
 


Jak wskazują badania UNODC (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości) opublikowane 25 listopada 2018 roku, w opracowaniu pt. Global Study on Homicide. Gender-related pilling of women and girls, w roku 2017 na całym świecie zabito około 87 tys. kobiet, z czego 50 tys. – czyli 58 procent – zostało zabitych z rąk bliskich partnerów lub członków rodziny. Wg tego samego raportu, dom jest najbardziej niebezpiecznym miejscem dla kobiet, albowiem najwięcej zabójstw właśnie kobiet jest dokonywanych przez ich mężów/partnerów lub członków rodziny.

Stosownie do końcowych wniosków, płynących z badań, w ostatnich latach nie poczyniono widocznych postępów w zakresie ochrony, pomocy i ratowania życia kobiet, będących ofiarami zabójstw w związku partnerskim/rodzinnym, pomimo przepisów i programów mających na celu wyeliminowanie przemocy wobec kobiet. W konkluzjach wskazano także na potrzebę skutecznego zapobiegania przestępczości i reagowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na przemoc wobec kobiet, poprzez promocję bezpieczeństwa i wzmocnienia pozycji kobiet doświadczających przemocy, zapewniając jednocześnie ponoszenie odpowiedzialność przez sprawców. Badanie wzywa również do lepszej współpracy między policją a wymiarem sprawiedliwości oraz służbami zdrowia, opieki społecznej i innych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania tego rodzaju przemocy. Podkreśla także znaczenie zaangażowania mężczyzn w przeciwdziałaniu tego problemu, w tym poprzez wczesną edukację.

Po więcej zapraszamy tutaj.

Z kolei broszura z badań UNODC (wersja anglojęzyczna) na temat zabijania kobiet i dziewcząt z pobudek związanych z płcią jest dostępna tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się publikacją Rzecznika Praw Obywatelskich z 2018 roku, pt. Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentówtutaj.

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują jubileuszową, bo 10. edycję konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Ideą tego konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się, pomagając kobietom, reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym.

Przez dotychczasowe 9 lat trwania konkursu wyróżnionych zostało łącznie 72 mężczyzn z różnych instytucji i środowisk w całej Polsce. Wśród wyróżnionych są prezydenci, posłowie, ministrowie, samorządowcy, prawnicy, policjanci, filantropi. Jest też pięciu kuratorów sądowych: Henryk Pawlaczyk (rok 2011), Mirosław Sowiński (kurator społeczny, rok 2013), Adam Witkowicz (rok 2014), Krzysztof Kisiel (rok 2017) i Rafał Skręt (ubiegłoroczony laureat).

Organizatorzy tegorocznego wydarzenia liczą, że w jubileuszowej edycji wyróżnionych zostanie wielu nowych wspaniałych mężczyzn godnych tego Wyróżnienia. My z kolei liczymy, że być może wśród nich znowu będzie kurator sądowy. Kandydatury mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata, a wyróżnienia bedą przyznane w ośmiu kategoriach: wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, instytucje i organizacje pomocowe, osoby publiczne, instytucja publiczna, pracodawca-sponsor, osoba prywatna, media.


Zgłoszenia do Konkursu można dokonać do 22 listopada, na jeden z następujących sposobów:
– e-mailem, wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu nr 1/CPK/2019 na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem: „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2019 r.
– poprzez stronę internetową, wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org formularz.
– pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2019 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa.

Regulamin konkursu i formularz  zgłoszeniowy dostępny jest na: http://bialawstazka.org

Gala jubileuszowa odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12. Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów.

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta, została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

W Polsce działania kampanii od wielu lat koordynuje Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań, które mają wspierać ideę kampanii – budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy.

Do kampanii można dołączać przez cały czas jej trwania, a wystarczy tylko przesłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy, do czego zachęcamy. Wśród tegorocznych 191 partnerów kampanii „19 dni” są dwa zespoły kuratorskie z okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Gratulujemy i liczymy na podzielenie się rodzajem podjętych działań w ramach kampanii, o czym chętnie napiszemy.

Tegoroczna edycja ogólnoświatowej kampanii skupia się konkretnie wokół trzech dat, tj. 2 listopada, jako światowego dnia dla tworzenia kręgów współczucia (World Day for Circles of Compassion), których celem ma być omawianie, uczenie się i pomaganie we wdrażaniu mocnych i konkretnych środków do zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, aby lepiej chronić ich prawa do godności i bezpieczeństwa; 19 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (World Day for prevention of child abuse), w celu przyczyniania się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci oraz mobilizowania opinii publicznej do działania i rozpowszechnia programów prewencyjnych (po więcej informacji zapraszamy tutaj).

Ostatnią z dat, jest 20 listopada, jako dzień powszechnych praw dziecka (Universal Children’s Rights Day). Sama data 20 listopada w tym roku ma szczególne znaczenie. Dokładnie 30 lat temu, bo w 1989 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Ów dokument jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 to właśnie Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie, przedstawiając przygotowany projekt. W celu podkreślenia tego udziału i roli Polski w powstaniu konwencji, podczas 79. posiedzenia Sejmu RP VII kadencji została podjęta Uchwała w sprawie ustanowienia właśnie dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – zobacz.

20 listopada, to również dzień, w którym rozpoczyna się organizowane już czwarty raz przez Fundację po DRUGIE Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk, pt. „Dzieci i młodzież w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja”. Tegoroczne spotkanie potrwa dwa dni i odbędzie się w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie. Szczegóły i agenda tego wydarzenia dostępne są na stronie organizatora tutaj.

Poniżej udostępniamy spot promocyjny z 2017 roku Fundacji po DRUGIE w ramach kampanii „19 dni”. Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy.