czwartek, 7 lipca, 2022
Czytelnia

Czytelnia

1842
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała poradnik skierowany do nastolatków, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje nastolatków do...

2216
W magazynie Wysokie Obcasy - dodatku weekendowym Gazety Wyborczej, ukazał się obszerny wywiad na temat pracy kuratorów sądowych. Z kuratorem rodzinnym Elżbietą Pędziałek -...

2155
Skrzywdzone dziecko ma w głowie obraz dorosłych, którym nie można ufać, bo użyją go do własnych celów – obojętnie czy chodzi o rozładowanie napięcia...

2004
Zgodnie z przepisami prawa, osoby doznające przemocy, na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mogą żądać, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc...

2702
Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się właśnie publikacja "Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy" pod redakcją prof. Marka Konopczyńskiego, Krzysztofa Stasiaka i...

2180
Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że od kilku lat średnio w Polsce rocznie rozwodzi się ok. 65 tys. małżeństw, z czego ok. 60%...

2328
Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazała się informacja nowej publikacji pt: „Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową...

1957
Na stronach internetowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich ukazała się informacja o nowej publikacji pt: Równe traktowanie uczestników postępowań, pod redakcją...

1907
W magazynie Wysokie Obcasy ukazał się wywiad z Jolantą Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje - certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, specjalistą ds. ochrony dzieci...

3031
Na stronie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ukazała się publikacja pt.: "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami"...