sobota, Maj 26, 2018
Aktualności

Aktualności

768
Na stronie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ukazała się publikacja pt.: "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami"...

618
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się publikacja: "Organizacje pozarządowe w przestrzeni sprawiedliwości. Dobre praktyki i współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie pomocy skazanym i pokrzywdzonym". pod redakcją Marka Solona-Lipińskiego....

855
Sejm RP w nocy z piątku 29.01 na sobotę 30.01 uchwalił budżet na 2016 r. Podczas głosowań nad poprawkami do ustawy Sejm zajął się...

770
Na prośbę Prezydium Krajowej Rady Kuratorów informujemy, że 19 stycznia 2016 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów...

1073
Za zgodą Prezydium Krajowej Rady Kuratorów zamieszczamy odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo skierowane do Niego przez KRK w sprawie wywiadów środowiskowych oraz odpowiedź...

1016
Do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła w grudniu interpelacja posłanki Anny Elżbiety Sobeckiej, która na bazie raportu NIK z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości nt. "Readaptacja społeczna...

966
Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 stycznia 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Projekt przygotowany...

894
Z inicjatywy toruńskiej Fundacji Pracownia Dialogu „dowodzonej” przez aktywne małżeństwo Państwa Moniki i Janusza Kaźmierczaków, przy wsparciu ze strony biura Kuratora Okręgowego w Sądzie...

1374
Biesiady kuratorskie na stałe zakorzeniły się w terminarzu spotkań kuratorów sądowych. Tegoroczna odbędzie się w dniach 9-11 września w Drzonkowie, w województwie lubuskim. Organizacji...

1488
W dniach 25-26 lutego 2016r. w siedzibie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kara ograniczenia wolności w...