wtorek, Czerwiec 18, 2019
Aktualności

Aktualności

993
Warszawskie Ośrodki Kuratorskie - Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy ul. Elsterskiej 8 i Ośrodek Kuratorski Nr 2 przy ul. Sygietyńskiego 7, obchodzą w tym roku jubileusz...

824
Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, zrzeszające przedstawicieli wszystkich polskich zawodów prawniczych, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 r. przyjęło stanowisko dotyczące sytuacji...

1054
Stan obecny i perspektywy readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności stanowiły główną tematykę Konferencji "Pomoc Postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse”, która odbyła się w...

1078
Na stronie rządowego centrum legislacyjnego ukazała się informacja, że w dniu 30 listopada 2015r. wiceminister sprawiedliwości pan Marcin Warchoł skierował do Komitetu Stałego Rady...

807
Wszystko wskazuje na to, że proces kontradyktoryjny w polskiej procedurze karnej stanie się krótkotrwałym epizodem. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło do...

871
Przypominamy, że do 18 grudnia trwa zbiórka publiczna na nasz portal kurator.info. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas wsparli. Dotąd dokonano kilkunastu wpłat. Każdą traktujemy jako potwierdzenie,...

921
Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art....

808
System wsparcia społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, nie jest kompleksowy i nie stanowi ustrojowej całości. Poszczególne instytucje, w...

782
W dniu 10 marca 2016 r. w siedzibie Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja...

692
W dniach 1 i 2 grudnia 2015 r. w godz. 11.00 – 16.00 w auli im. prof. Antoniego Kleszczyckiego w gmachu Prokuratury Generalnej (Warszawa,...