niedziela, 23 stycznia, 2022
Autorzy Posts by RS

RS

97 POSTS 0 KOMENTARZE

Za nami już połowa pierwszego miesiąca nowego roku, po którym oczekujemy, że będzie zdecydowanie lepszy od tego minionego, „...którego imienia nie wolno wymawiać”. Stało się bowiem tak, że pandemia w tym właśnie minionym roku zweryfikowała nasze plany, komfort pracy oraz życia codziennego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych postanowił w ten nowy rok wejść z przytupem, powołując do istnienia swój branżowy biuletyn pn. MOZaika – Kuratorski Biuletyn Związkowy OZZKS.

MOZaika powstała na kanwie pomysłu małego grona członków OZZKS, jak informuje Katarzyna Gulcz, kuratorka sądowa z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, która została naczelną czasopisma. Z kolei rolą tego periodyku, który docelowo ma ukazywać się co kwartał, jest zebrać najważniejsze informacje, wydarzenia w jednym miejscu.

W premierowym numerze MOZaiki, w którym udzielili się głównie kuratorzy pomysłodawcy tej inicjatywy, znalazły się następujące publikacje:

 • Jak doszło do powołania OZZKS
 • Udział OZZKS w Seminarium u Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 • Dlaczego warto być członkiem OZZKS?
 • Odzież robocza? Ekwiwalent?
 • OK! Tczew- czyli o powstaniu ośrodka kuratorskiego słów kilka…
 • Krótka historia o podwyżkach, czyli: „GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM KURATORA POŚLE”.
 • Styczeń – czas decyzji Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Praca w czasach COVID-19
 • Mamy to WE KRWI!
 • Bieszczady według (nie całkiem) świętego Pawła
 • Kuratorzy biegają
 • Nasze MOZy
 • Informacje o Zarządzie

Pierwszy numer MOZaiki dostępny jest na stronie internetowej OZZKS: ozzks.pl Dostępna jest także wersja o wysokiej rozdzielczości, którą można z pobrać tutaj.

Pomysłodawcom MOZaiki serdecznie gratulujemy inicjatywy i życzymy owocnej działalności oraz stałego zainteresowania ze strony dużego grona wiernych czytelników.

1130

Głęboko zasmucony i pogrążony w smutku zawiadamiam o śmierci

Lecha Dobrosielskiego-Głodowskiego

wieloletniego, drogiego Kolegi, Kuratora Sądowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Rodzinie i Najbliższym składam kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia.

Wojciech Mroczkowski – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu wraz z Kuratorami Sądowymi Okręgu Poznańskiego
_________________________________

Trudno nam pogodzić się z odejściem naszego Drogiego Kolegi, jednakże wiemy, że pamięć o nim, a także jego dokonaniach nie zostaną przez nas nigdy zapomniane.

1659

Dziś w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 91 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zacznie obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu, czyli od 15 stycznia.

Nowelizacją tą został dodany do wcześniejszego rozporządzenia m.in. Rozdział 3a, pt. „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19„. Jak wynika z lektury tego rozdziału, kuratorzy sądowi, jako grupa zawodowa, nie znaleźli się w gronie osób, co do których podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne mają obowiązek stosowania szczepień wg kolejności przypisanej dla etapu zerowego, bądź pierwszego.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że Krajowa Rada Kuratorów pismem z 8 stycznia br. zwracała się do Ministra Zdrowia o objęcie naszej grupy zawodowej szczepieniami ochronnymi w zerowym, bądź ewentualnie pierwszym etapie (zobacz tutaj).

Wcześniej, bo w grudniu 2020 roku, Krajowa Rafa Kuratorów wystosowała również pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w grupie kuratorów sądowych, gdzie postulowała o wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uwzględnienie grupy kuratorów sądowych w pierwszej transzy osób podlegających szczepieniom ochronnym, a o czym informowaliśmy z kolei tutaj.

Przyłączając się do apelu Krajowej Rady Kuratorów w zakresie szczepień ochronnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych również zwrócił się z prośbą do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie kroków zmierzających do objęcia kuratorów zawodowych, oraz aplikantów kuratorskich szczepieniami przeciwko COVID – 19. Z wystąpieniem OZZKS można zapoznać się tutaj.

3144

Z ogromną przykrością informujemy, że 5 stycznia 2021 roku zmarł nasz serdeczny Kolega – Andrzej Kaniewski, starszy kurator zawodowy dla osób dorosłych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.

Andrzej urodził się 27.09.1966 roku w Mikołowie, z którym był od zawsze związany. Mikołów był jego miastem rodzinnym i tam też wykonywał obowiązki kuratora zawodowego dla dorosłych.

Miał urozmaiconą ścieżkę zawodową, a tym samym różnorodne doświadczenia z tym związane. W czerwcu 2007 roku rozpoczął swoją zawodową przygodę z kuratelą sądową. Najpierw jako aplikant kuratorski, a następnie od lipca 2008 roku już jako kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Mikołowie. Aplikację poprzedził kilkuletnim okresem pełnienia służby w charakterze kuratora społecznego. W kwietniu 2019 roku otrzymał awans na starszego kuratora zawodowego.

Andrzej konsekwentnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach, a zdobytą wiedzą chętnie się dzielił i umiejętnie wdrażał ją w codzienną pracę kuratora. Samą pracę lubił i z całą pewnością ludzi, z którymi dane mu było się zetknąć. Był serdecznym, pomocnym i wspierającym kolegą o dużym poczuciu humoru. Był duszą towarzystwa.

W naszym zespole był niewątpliwie specjalistą od zadań specjalnych, tj. technicznych. Był w tym niezrównanym. Jego – mówiąc w największym skrócie – szablony, utworzone w systemie, na którym na co dzień pracujemy, zmieniły dobitnie jakość naszej pracy. Zostawił nam cudowną pamiątkę po sobie. Myśląc szablon, siedząc przy biurku, Andrzej będzie tuż obok. I jak zawsze uśmiechnięty, gotowy do działania, pomocny. Spoczywaj w pokoju Andrzeju. Będzie nam Ciebie bardzo brakować.

Koleżanki i koledzy z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.

Ceremonia Żałobna zostanie odprawiona 9 stycznia 2021 roku o godz. 15.00 w kaplicy cmentarza komunalnego w Łaziskach Górnych przy ul. Orzeskiej. Następnie urna z prochami Ś.P. Andrzeja Kaniewskiego zostanie złożona w grobie rodzinnym na terenie cmentarza parafialnego Św. Wojciecha w Mikołowie.

7994

W dniu 28 grudnia 2020r. w godzinach porannych zmarł kurator specjalista I ZKSS Sądu Rejonowego w Człuchowie – Mariusz Bauza (ur. 06 sierpnia 1962r. w Chojnicach, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego).

Życiową przygodę z kuratelą sadową rozpoczął w maju 1988r. jako młody, lubiany nauczyciel fizyki w nowo otworzonym Kuratorskim Ośrodku Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie, gdzie przez cztery lata był kuratorem społecznym.

W dniu 16 października 1992r. rozpoczął pracę w Sądzie Rejonowym w Człuchowie, najpierw jako stażysta, a od 1 października 1993r. jako kurator zawodowy w pionie rodzinnym i nieletnich, gdzie przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej pracował nieprzerwanie do dzisiaj – 28 grudnia 2020r.

Od 1 września 2003r. był Kierownikiem Ośrodka Kuratorskiego Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie (obecnie Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie).

Mariusz był szczególnie zaangażowany w wychowawczą pracę z młodzieżą, gdzie szczególną wagę przywiązywał do wychowania przez działania sportowe, rozwijające więzi społeczne, umiejętność współpracy i ambicje wygrywania w czystej chociaż niekiedy ostrej grze. Mariusz współorganizował Igrzyska Sportowe Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego, którym patronuje Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, rozgrywane corocznie od czerwca 2007r.

Bynajmniej, zaangażowanie Mariusza w ludzkie sprawy, dalece wykraczało poza ramy obowiązków zawodowych. Aktywnie uczestniczył w pracach lokalnych gremiów państwowych i samorządowych, podejmujących zagadnienia społeczne, a szczególnie te dotyczące bezbronnych i najsłabszych spośród nas.

Był przy tym zawsze wytrwały i pogodny. Był przyjacielem ludzi.

Cześć Jego Pamięci!

1065

Wczoraj, 10 grudnia, miała miejsce wideokonferencja wiceministra Michała Wosia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, z kuratorami okręgowymi z całej Polski. Tematem spotkania była przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa o kuratorskiej służbie sądowej.

Podczas spotkania wiceminister sprawiedliwości potwierdził, że aktualnie trwają prace nad rozwiązaniami w zakresie ustawy i zachęcił środowisko kuratorskie do zgłaszania nowych propozycji, jakie ustawa powinna zawierać. Podziękował również kuratorom za ciężką pracę i zaangażowanie w nią mimo epidemii COVID-19. Zaznaczył także, że nie ma – w razie potrzeby – problemów z doposażeniem kuratorów w sprzęt teleinformatyczny. Za to odpowiedzialni są dyrektorzy właściwych sądów, którym należy takie zapotrzebowania przekazywać. Będą one szybko realizowane (pełen komunikat Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości tutaj)

O spotkaniu tym na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook poinformowała również Krajowa Rada Kuratorów, dodając m.in., że ze względu na problemy natury technicznej, reprezentacja kuratorów okręgowych, biorących udział w spotkaniu, nie była pełna, jak i że same propozycje rozwiązań, które miałyby się znaleźć w ustawie nie były przedmiotem spotkania.

Zdjęcie wykorzystane w komunikacie pochodzi z oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

1710

Dzisiaj, 30. listopada, weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30. kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 29. maja br. pod pozycją 956. Stało się tak dlatego, ponieważ stosownie do art. 9 nowelizującej ustawy, vacatio legis zostało określone na sześć miesięcy od dnia ogłoszenia.

Celem wprowadzonych zmian – jak pisaliśmy we wcześniejszym komunikacie (zobacz tutaj) – jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby ją stosującej, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, według statystyk policji, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Podobnie jak w innych krajach europejskich to poważny problem społeczny, który wymaga zdecydowanych działań, a nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach.

910

Od dzisiaj, 27 listopada, obowiązują zmiany w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości, które zostały wprowadzone zarządzeniem nr 258/20/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 243).

Na mocy tych zmian, sprawy związane z:

– prowadzeniem spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;
– analizowaniem rozmieszczenia i obciążenia pracą kuratorów zawodowych w poszczególnych okręgach sądowych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy kuratorskiej służby sądowej;
– prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw dotyczących przenoszenia kuratorów zawodowych na ich wniosek pomiędzy okręgami sądowymi i apelacjami sądowymi oraz przydzielania, wygaszania i przekształcania uwolnionych etatów kuratorów zawodowych;
– prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;
– prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;
– prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;
– zapewnienie obsługi prac Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;
– wydawanie kwartalnika „Probacja”
,

ponownie wróciły do zadań, leżących w kompetencji Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Wcześniej zadania te należały do Departamentu Nadzoru Administracyjnego (zobacz tutaj).

Warto też zauważyć, że podczas swojej ostatniej konferencji, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że w Ministerstwie zostały już przygotowane projekty ustaw dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa, dotyczące sądownictwa powszechnego, SN, ale też i innych pobocznych, ale ważnych aspektów działania wymiaru sprawiedliwości.

https://twitter.com/i/status/1331574077908250624

681Dzisiaj, 25 listopada, po raz 29. rusza międzynarodowa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, zainicjowana pierwszy raz w 1991 roku przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, co ma symbolicznie podkreślić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.


Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

1) rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
2) wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
3) budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
4) zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
5) wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
6) tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Tematy, którym w tym roku będzie poświęcana szczególna uwaga, to:

 • Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami,
 • Przemoc wobec kobiet w świecie pracy,
 • Przemoc w sytuacji pandemii.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę tegorocznej kampanii w Polsce

www.kampania16dni.pl

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują już po raz 11. konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Ideą tego konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się, pomagając kobietom, reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata.

Jak można przeczytać na stronie internetowej, dedykowanej temu konkursowi, rok 2020 zostanie na długie lata zapamiętany jako data wybuchu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. COVID-19 – niestety zgodnie z przewidywaniami organizacji pomocowych – poskutkował eskalacją przemocy domowej, głównie wobec kobiet i dzieci. Tragiczność ich położenia dodatkowo wzmacniał fakt, że większość instytucji pomocowych pracowała zdalnie, co stanowiło przeszkodę w korzystaniu z ich wsparcia.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów: e-mailem, wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem: „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2020 r. lub poprzez stronę internetową, wypełniając zamieszczony tam formularz. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do tego wyróżnienia. Warto przypomnieć, że w dotychczasowej 10-letniej historii tego konkursu laureatami Wyróżnienia Białej Wstążki pięciokrotnie byli kuratorzy sądowi. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bialawstazka.org, do odwiedzenia której zapraszamy.