wtorek, 5 lipca, 2022
Autorzy Posts by RS

RS

102 POSTS 0 KOMENTARZE

881

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jak co roku przypada w lutym. Ten tegoroczny odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. W tym okresie, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych, czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się kuratorzy sądowi, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy i policjanci.

W krajach Unii Europejskiej co roku w dniu 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59, poz. 517). Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem było i jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Wsparcie będzie również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Poniżej udostępniamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym >>

W okresie od 16 września do 10 października 2020 roku z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych zostały zebrane dane ankietowe, dotyczące udziału kuratora sądowego w kontaktach oraz zaległości w płatnościach za tzw. wywiady rozwodowe.

W ankiecie – jak podają jej autorzy – udział wzięło, poprzez jej skuteczne i pełne wypełnienie, łącznie 901 respondentów. A okoliczność, że ankietowani kuratorzy reprezentowali różne okręgi sądowe z całej Polski pozwolił przyjąć, że jej wyniki stanowią dość wartościowy materiał, uzasadniający podjęcie próby zdiagnozowania trudności jakie towarzyszą wykonywaniu orzeczeń w wyżej wymienionych sprawach.

Końcowy raport został opracowany przez Zespół do spraw kuratorów rodzinnych OZZKS i przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości, prezesów sądów apelacyjnych, z jednoczesną prośbą o przesłanie opracowania również prezesom sądów okręgowych i rejonowych. Wynikami ankiety autorzy opracowania planują również zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

.

Opracowanie OZZKS dot. udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną oraz zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe.

1405

Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda?, to monografia autorstwa Anny Chmielewskiej, Anny Janus-Dębskiej i Grażyny Rybickiej, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Ekonomia i Środowisko. Praca ta, to swoiste rozważania o stanie obecnym i przyszłości kurateli sądowej w Polsce na podstawie wyników badań własnych autorek, które zostały zapoczątkowane w 2016 roku w ramach projektu badawczego, celem którego było m.in. przybliżenie społeczeństwu zawodu kuratora sądowego, uświadomienie sensu jego wykonywania, ukazania „ludzkiej twarzy” kurateli sądowej oraz zaprezentowanie szerokiej działalności społecznej i misji tego zawodu.

Badania zaprezentowane w publikacji, zostały objęte honorowym patronatem prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego, Krajowej Rady Kuratorów oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Probacji PROBARE.

Sama publikacja – jak informują jej autorki – pozwala spojrzeć na kuratorów sądowych w sposób niestereotypowy, inny niż ten, nakreślany często przez media, i nie do końca prawdziwy. Adresowana jest do tych wszystkich, którzy chcą poznać istotę zawodu kuratora sądowego, a dzięki temu lepiej zrozumieć także położenie odbiorców jego działań.

Serdecznie gratulujemy publikacji oraz zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Poniżej udostępniamy informację na temat tej pozycji, w której znajduje się m.in. lista bibliotek, w których jest ona dostępna.

Informacja autorek o publikacji oraz recenzja

Dziś, 8 lutego, mija 102 lata od ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego i wejścia w życie dekretu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 171), a przy nich urzędu stałych opiekunów sądowych, którym z czasem nadano miano kuratorów nieletnich. To wydarzenie uznaje się za początek kurateli sądowej w Polsce. I mimo, że formalnie opiekunowie sądowi nie byli nazywani kuratorami, to z uwagi na charakter wykonywanych przez nich zadań i umiejscowienie, uznaje się ich właśnie za pierwszych polskich kuratorów sądowych.

W miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie tworzą się specjalne sądy pokoju dla nieletnich. (…) Przy sądach dla nieletnich powstają urzędy stałych opiekunów sądowych, mianowanych przez sędziów spośród osób obojga płci, szczególnie kwalifikujących się do sprawowania nadzoru nad nieletnimi.

Z tej okazji życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Polsce sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. By służba społeczeństwu obywatelskiemu przynosiła satysfakcję, była doceniana w każdym aspekcie i postrzegana w sposób obiektywny.

Przypominamy również słowa, które znalazły się w okolicznościowej uchwale Senatu IX kadencji, podjętej przez tę izbę w roku jubileuszowym 2019, tj.

Kuratorzy sądowi są służbą od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływającą na bezpieczeństwo społeczeństwa,
zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii i demoralizacji nieletnich.

Jeszcze nie przebrzmiały całkowicie echa zeszłorocznej Biesiady kuratorskiej w Katowicach, a już czas szykować się na kolejną. Tym razem XVII.

Właśnie tak, dokładnie już S I E D E M N A S T Ą

Nie przedłużając zatem, w imieniu Organizatorów, kuratorów z Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do Tarnobrzega na XVII Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych pod hasłem WIEŚNIADA 2021, która odbędzie się w dniach 10-12 września 2021 roku.

Koszt uczestnictwa w Biesiadzie wynosi 640 zł wraz z ubezpieczeniem NNW, która to kwota jest płatna w trzech ratach (szczegóły w przygotowanym przez organizatorów Zaproszeniu, które udostępniamy poniżej).

Zgłoszenie udziału w Biesiadzie należy przesłać na załączonym również poniżej formularzu na adres: biesiada.tarnobrzeg@gmail.com po dokonaniu pierwszej wpłaty. Dla osób, które chcą uczestniczyć tylko w wieczornych imprezach (piątek i sobota) koszt udziału wynosi: Wieśniada 80 zł, Bankiet 150 zł bez noclegu. Zgłoszenia i opłaty należy dokonać do 31 maja 2021 r. na podany w materiałach nr rachunku bankowego.

Szczegółowych informacji udziela Beata Góra, tel. 502 435 528

Komunikat – zaproszenie organizatorów

Program XVII Ogólnopolskiej Biesiady

Zdjęcie wykorzystane w komunikacie
jest autorstwa Mateusza Zycha i zostało
zaczerpnięte z zasobów Wikipedii.

Za nami już połowa pierwszego miesiąca nowego roku, po którym oczekujemy, że będzie zdecydowanie lepszy od tego minionego, „...którego imienia nie wolno wymawiać”. Stało się bowiem tak, że pandemia w tym właśnie minionym roku zweryfikowała nasze plany, komfort pracy oraz życia codziennego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych postanowił w ten nowy rok wejść z przytupem, powołując do istnienia swój branżowy biuletyn pn. MOZaika – Kuratorski Biuletyn Związkowy OZZKS.

MOZaika powstała na kanwie pomysłu małego grona członków OZZKS, jak informuje Katarzyna Gulcz, kuratorka sądowa z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, która została naczelną czasopisma. Z kolei rolą tego periodyku, który docelowo ma ukazywać się co kwartał, jest zebrać najważniejsze informacje, wydarzenia w jednym miejscu.

W premierowym numerze MOZaiki, w którym udzielili się głównie kuratorzy pomysłodawcy tej inicjatywy, znalazły się następujące publikacje:

 • Jak doszło do powołania OZZKS
 • Udział OZZKS w Seminarium u Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 • Dlaczego warto być członkiem OZZKS?
 • Odzież robocza? Ekwiwalent?
 • OK! Tczew- czyli o powstaniu ośrodka kuratorskiego słów kilka…
 • Krótka historia o podwyżkach, czyli: „GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM KURATORA POŚLE”.
 • Styczeń – czas decyzji Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Praca w czasach COVID-19
 • Mamy to WE KRWI!
 • Bieszczady według (nie całkiem) świętego Pawła
 • Kuratorzy biegają
 • Nasze MOZy
 • Informacje o Zarządzie

Pierwszy numer MOZaiki dostępny jest na stronie internetowej OZZKS: ozzks.pl Dostępna jest także wersja o wysokiej rozdzielczości, którą można z pobrać tutaj.

Pomysłodawcom MOZaiki serdecznie gratulujemy inicjatywy i życzymy owocnej działalności oraz stałego zainteresowania ze strony dużego grona wiernych czytelników.

1318

Głęboko zasmucony i pogrążony w smutku zawiadamiam o śmierci

Lecha Dobrosielskiego-Głodowskiego

wieloletniego, drogiego Kolegi, Kuratora Sądowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Rodzinie i Najbliższym składam kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia.

Wojciech Mroczkowski – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu wraz z Kuratorami Sądowymi Okręgu Poznańskiego
_________________________________

Trudno nam pogodzić się z odejściem naszego Drogiego Kolegi, jednakże wiemy, że pamięć o nim, a także jego dokonaniach nie zostaną przez nas nigdy zapomniane.

1871

Dziś w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 91 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zacznie obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu, czyli od 15 stycznia.

Nowelizacją tą został dodany do wcześniejszego rozporządzenia m.in. Rozdział 3a, pt. „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19„. Jak wynika z lektury tego rozdziału, kuratorzy sądowi, jako grupa zawodowa, nie znaleźli się w gronie osób, co do których podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne mają obowiązek stosowania szczepień wg kolejności przypisanej dla etapu zerowego, bądź pierwszego.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że Krajowa Rada Kuratorów pismem z 8 stycznia br. zwracała się do Ministra Zdrowia o objęcie naszej grupy zawodowej szczepieniami ochronnymi w zerowym, bądź ewentualnie pierwszym etapie (zobacz tutaj).

Wcześniej, bo w grudniu 2020 roku, Krajowa Rafa Kuratorów wystosowała również pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w grupie kuratorów sądowych, gdzie postulowała o wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uwzględnienie grupy kuratorów sądowych w pierwszej transzy osób podlegających szczepieniom ochronnym, a o czym informowaliśmy z kolei tutaj.

Przyłączając się do apelu Krajowej Rady Kuratorów w zakresie szczepień ochronnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych również zwrócił się z prośbą do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie kroków zmierzających do objęcia kuratorów zawodowych, oraz aplikantów kuratorskich szczepieniami przeciwko COVID – 19. Z wystąpieniem OZZKS można zapoznać się tutaj.

3429

Z ogromną przykrością informujemy, że 5 stycznia 2021 roku zmarł nasz serdeczny Kolega – Andrzej Kaniewski, starszy kurator zawodowy dla osób dorosłych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.

Andrzej urodził się 27.09.1966 roku w Mikołowie, z którym był od zawsze związany. Mikołów był jego miastem rodzinnym i tam też wykonywał obowiązki kuratora zawodowego dla dorosłych.

Miał urozmaiconą ścieżkę zawodową, a tym samym różnorodne doświadczenia z tym związane. W czerwcu 2007 roku rozpoczął swoją zawodową przygodę z kuratelą sądową. Najpierw jako aplikant kuratorski, a następnie od lipca 2008 roku już jako kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Mikołowie. Aplikację poprzedził kilkuletnim okresem pełnienia służby w charakterze kuratora społecznego. W kwietniu 2019 roku otrzymał awans na starszego kuratora zawodowego.

Andrzej konsekwentnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach, a zdobytą wiedzą chętnie się dzielił i umiejętnie wdrażał ją w codzienną pracę kuratora. Samą pracę lubił i z całą pewnością ludzi, z którymi dane mu było się zetknąć. Był serdecznym, pomocnym i wspierającym kolegą o dużym poczuciu humoru. Był duszą towarzystwa.

W naszym zespole był niewątpliwie specjalistą od zadań specjalnych, tj. technicznych. Był w tym niezrównanym. Jego – mówiąc w największym skrócie – szablony, utworzone w systemie, na którym na co dzień pracujemy, zmieniły dobitnie jakość naszej pracy. Zostawił nam cudowną pamiątkę po sobie. Myśląc szablon, siedząc przy biurku, Andrzej będzie tuż obok. I jak zawsze uśmiechnięty, gotowy do działania, pomocny. Spoczywaj w pokoju Andrzeju. Będzie nam Ciebie bardzo brakować.

Koleżanki i koledzy z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.

Ceremonia Żałobna zostanie odprawiona 9 stycznia 2021 roku o godz. 15.00 w kaplicy cmentarza komunalnego w Łaziskach Górnych przy ul. Orzeskiej. Następnie urna z prochami Ś.P. Andrzeja Kaniewskiego zostanie złożona w grobie rodzinnym na terenie cmentarza parafialnego Św. Wojciecha w Mikołowie.

8303

W dniu 28 grudnia 2020r. w godzinach porannych zmarł kurator specjalista I ZKSS Sądu Rejonowego w Człuchowie – Mariusz Bauza (ur. 06 sierpnia 1962r. w Chojnicach, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego).

Życiową przygodę z kuratelą sadową rozpoczął w maju 1988r. jako młody, lubiany nauczyciel fizyki w nowo otworzonym Kuratorskim Ośrodku Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie, gdzie przez cztery lata był kuratorem społecznym.

W dniu 16 października 1992r. rozpoczął pracę w Sądzie Rejonowym w Człuchowie, najpierw jako stażysta, a od 1 października 1993r. jako kurator zawodowy w pionie rodzinnym i nieletnich, gdzie przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej pracował nieprzerwanie do dzisiaj – 28 grudnia 2020r.

Od 1 września 2003r. był Kierownikiem Ośrodka Kuratorskiego Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie (obecnie Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie).

Mariusz był szczególnie zaangażowany w wychowawczą pracę z młodzieżą, gdzie szczególną wagę przywiązywał do wychowania przez działania sportowe, rozwijające więzi społeczne, umiejętność współpracy i ambicje wygrywania w czystej chociaż niekiedy ostrej grze. Mariusz współorganizował Igrzyska Sportowe Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego, którym patronuje Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, rozgrywane corocznie od czerwca 2007r.

Bynajmniej, zaangażowanie Mariusza w ludzkie sprawy, dalece wykraczało poza ramy obowiązków zawodowych. Aktywnie uczestniczył w pracach lokalnych gremiów państwowych i samorządowych, podejmujących zagadnienia społeczne, a szczególnie te dotyczące bezbronnych i najsłabszych spośród nas.

Był przy tym zawsze wytrwały i pogodny. Był przyjacielem ludzi.

Cześć Jego Pamięci!