poniedziałek, 2 października, 2023
Autorzy Posts by RS

RS

113 POSTS 0 KOMENTARZE

635

W dniu 26 sierpnia 2022 roku odeszła Nasza Koleżanka

Śp. Lucyna Borowska

Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Legnicy, która sprawowała tę funkcję w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 6 czerwca 2022 roku.

Pani Kurator od dnia 1 września 1975 roku nieprzerwanie była zatrudniona w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Została odznaczona medalem Ministra Sprawiedliwości za wybitne osiągniecia w pracy zawodowej oraz budowanie wizerunku kurateli sądowej.  

Wysokie kwalifikacje zawodowe Pani Kurator Lucyny Borowskiej oraz efekty pracy na rzecz dobra społecznego sprawiły, że była Wielkim Autorytetem i Mentorem w środowisku kuratorskim.   

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle ciepła i życzliwa. Oddana swojej pracy, dobry i wyrozumiały przełożony.

Uroczystość pogrzebu Naszej Koleżanki Lucyny Borowskiej odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 13.30 w Kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy ul. Wrocławska.

Ceremonia pogrzebowa o godz.14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy ul. Wrocławska. 

Z rodziną oraz bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kuratorzy okręgu legnickiego

Dzisiaj (22 czerwca) w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się posiedzenie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Posiedzeniu temu przewodniczyła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, w zastępstwie nieobecnego prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego. W posiedzeniu tym udział wzięli reprezentanci Krajowej Rady Kuratorów (jednego z sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego) w osobach Aleksandry Dźwigulskiej – sekretarz KRK oraz Andrzeja Martuszewicza – eksperta KRK.

W agendzie tego spotkania, którą udostępniamy poniżej, przewidziano m.in. uzgodnienie stanowiska OPSZZP w związku z potrzebą nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Przy okazji omawiania tego punktu, Krajowa Rada Kuratorów otrzymała zapewnienie poparcia przez pozostałe samorządy naszych starań w uregulowaniu tego problemu.

Ważnym zagadnieniem była również inicjatywa organizacji w rocznicę podpisania Porozumienia Ogólnopolskiego Otwartego Dnia Zawodów Zaufania Publicznego. Jak donoszą przedstawiciele KRK, uczestniczący w tym spotkaniu – spotkanie należy uznać za udane i bardzo wartościowe. Porozumienie to bardzo ważna inicjatywa, a wszystkie zawody, wchodzące w skład Porozumienia, należą do bardzo specyficznych, w wielu zakresach zbliżonych do siebie, a jednocześnie bardzo różnych od innych profesji. Dlatego też Krajowa Rada Kuratorów planuje dalej włączać się w działania wspierające Zawody Zaufania Publicznego i pokazywać szczególnie specyfikę naszego zawodu.

Czerwiec to miesiąc, w którym zakończyła pracę Krajowa Rada Kuratorów V kadencji, wykonująca swoje ustawowe zadania w latach 2018 – 2022. Ostatnie, dziesiąte posiedzenie delegatów tej kadencji, odbyło się 9 czerwca w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 11. W posiedzeniu tym wzięli udział zarówno delegaci KRK V kadencji, jak i również delegaci do KRK VI kadencji. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jolanta Diduszko-Biskup, p.o. naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a w przeszłości wieloletni przewodniczący KRK i ekspert Rady.

Ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji było okazją do wręczenia podziękowań wszystkim delegatom za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce w latach 2018-2022. Było też okazją do podziękowań dla przewodniczącego Rady, Grzegorza Kozery, który z upływem V kadencji, zakończył swoją wieloletnią pracę na rzecz Kuratorskiej Służby Sądowej, w roli delegata i przewodniczącego samorządu kuratorskiego szczebla centralnego. Takie właśnie podziękowanie w formie pisemnej panu przewodniczącemu złożyli m.in. minister Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wszyscy delegaci upływającej V kadencji KRK oraz obecni na posiedzeniu przedstawiciele Fundacji „PROBARE” w osobach prezesa Andrzeja Martuszewicza, wiceprezesa Adama Syldatka i sekretarz Fundacji Anny Janus-Dębskiej.

Tego samego jeszcze dnia (9 czerwca) odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej, bo VI kadencji Krajowej Rady Kuratorów, które poprowadził delegat-senior Adam Syldatk, reprezentujący okręg koszaliński. W tym dniu posiedzenie miało głównie charakter organizacyjny, podczas którego m.in. miała miejsce prezentacja wszystkich delegatów nowej kadencji. „Nowej”, to w tym przypadku słowo klucz, albowiem spośród wszystkich delegatów VI kadencji, blisko połowa Rady, to personalnie nowi delegaci w porównaniu do składu Rady V kadencji. Dodatkowo za sprawą nowo utworzonego w kwietniu br. okręgu sosnowieckiego, Rada obecnej kadencji finalnie będzie liczyć 47 delegatów.

Najważniejszym punktem pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji, które odbyło się już następnego dnia (10 czerwca), był wybór Prezydium Krajowej Rady Kuratorów. W wyniku głosowania jawnego, delegaci zdecydowali, że przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji został wybrany Dariusz Palmirski, reprezentujący okręg krakowski. Jako zastępca przewodniczącego KRK wybrany został delegat z okręgu zielonogórskiego, Jacek Bem, a jako sekretarz KRK, Aleksandra Dźwigulska z okręgu warszawsko-praskiego, która pełniła już tę funkcje w poprzedniej kadencji.

Przewodniczącymi poszczególnych Komisji stałych Krajowej Rady Kuratorów zostali: Komisja Legislacyjno-Prawna – Paweł Oleszkiewicz (okręg olsztyński), Komisja Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążenia Obowiązkami Kuratorskimi – Magdalena Huzar (okręg świdnicki), Komisja Rozwoju i Współpracy – Andrzej Chudy (okręg gliwicki).

1232

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić..
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…”

W dniu 7 czerwca odeszła nasza Droga Koleżanka

Ś.p. Mirosława Wójcik

emerytowany kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
Kierownik Zespołu w latach 1998 – 2015.

Będziemy pamiętać Mirę jako osobę, ciepłą, mądrą, pogodną, oddaną ludziom i sprawom.
Dla każdego miała czas, uśmiech, uwagę, dobrą radę.

Kochana Mirusiu tulimy Cię mocno w naszych myślach.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 10 czerwca 2022 roku w kaplicy cmentarnej parafii
św. Tomasza w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie.

Kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Sto i jeszcze trzy. Dokładnie przed tylu laty został ogłoszony w Dzienniku Prawa Państwa Polskiego i zaczął obowiązywać dekret z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich. Wydarzenie to zgodnie uznaje się za początek kurateli sądowej w Polsce***.

Przez te wszystkie lata, kuratorzy sądowi niezmiennie pozostają grupą zawodową, której działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa polskiego przekłada się na poziom porządku i bezpieczeństwa obywateli. Są podstawową instytucją zajmującą się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykazujących problemy z dostosowaniem się do norom społeczno-prawnych.

Z okazji kolejnej rocznicy powstania Kurateli sądowej w Polsce życzymy wszystkim Kuratorom sądowym wielu sukcesów oraz satysfakcji na wielu poziomach z dobrze wykonywanej pracy. Tak osobistych i prywatnych, jak i zawodowych, służbowych oraz finansowych.

1204

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Wydziału Prawa SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie organizuje konferencję naukową, której celem jest podjęcie rozważań nad problematyką związaną z przemocą w rodzinie, jej problemami i wyzwaniami, a także statusem prawnym i ochroną prawną w ujęciu prawa polskiego i europejskiego w dobie dzisiejszych zmian i ewolucji.

Konferencja ta pod tytułem Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym odbędzie się w dniu 13 stycznia o godzinie 10:00 w formie online poprzez aplikację/platformę Zoom.

Wśród patronów tego wydarzenia jest m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a jego przewodnicząca Aleksandra Szewera-Nalewajek, jako prelegentka wystąpi w drugim panelu z prelekcją pt. Kurator sądowy a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – oczekiwania vs. realne możliwości.

Pełny program konferencji dostępny jest na stronie Organizatora (tutaj), a tam również link do śledzenia wydarzenia. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

2222

Początek każdego nowego roku, to przede wszystkim okazja do składania sobie życzeń wszelkiej pomyślności na każdy z nadchodzących dni roku, który właśnie się rozpoczął. Niemniej jednak od osiemnastu już lat, początek nowego roku niezmiennie kojarzy się z jeszcze jedną rzeczą. Otóż to także okazja, sposobność, ale i tradycja do poinformowania o zbliżającej się kolejnej Biesiadzie Kuratorskiej.

Przez szereg tych wszystkich lat, anonsując to wydarzenie, zostały już chyba wyczerpane wszystkie zasoby i tak naprawdę, to nie wiadomo jak zacząć, aby nie zostać posądzonym o powtarzanie się. Zatem nie będziemy kombinować i zaczniemy klasyką.

Jeszcze nie przebrzmiały całkowicie echa zeszłorocznej Biesiady Kuratorskiej, a już czas szykować się na kolejną, tym razem XVIII Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych. Uczestnicy Biesiady będą mieli sposobność podziwiać przepiękną panoramę Gór Stołowych, z zakwaterowaniem w Ośrodku Wypoczynkowym Szczeliniec w Karłowie na terenie Narodowego Parku Gór Stołowych.

Wydarzenie to, organizowane w tym roku przez kuratorów okręgu świdnickiego, odbędzie się w dniach 9-11 września w Karłowie, pod hasłem „Na Górskim Szlaku”.

Koszt uczestnictwa w Biesiadzie wynosi 670 zł wraz z ubezpieczeniem NNW, która to kwota jest płatna w trzech ratach (szczegóły w przygotowanym przez organizatorów Zaproszeniu, które udostępniamy poniżej).

Zgłoszenie udziału w Biesiadzie należy przesłać na załączonym również poniżej formularzu na adres: XVIII.biesiada@interia.pl po dokonaniu pierwszej wpłaty.

Jest możliwość uczestnictwa tylko w wieczornych imprezach (piątek i sobota) bez noclegu (szczegóły w zaproszeniu organizatorów). Zgłoszenia i opłaty należy dokonać do 31 maja 2022r. na podany w materiałach nr rachunku bankowego.

Szczegółowych informacji udzielają Magdalena Huzar (tel. 691602728) i Katarzyna Błauta (tel. 506019843).

Komunikat – zaproszenie Organizatorów

Program XVIII Ogólnopolskiej Biesiady

1423

Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej przed i w czasie pandemii COVID-19, to najnowsza publikacja, autorstwa Roberta Opory i Łukasza Wirkusa, znanych z wielu opracowań dotyczących kuratorów sądowych. Książka składa się części teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej i ukazuje wyniki badań dotyczących właśnie funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w czasie pandemii. 

Dużym atutem jest to, że ta naukowa monografia jest bezpłatnie dostępna w Repozytorium CeON, a można ją ściągnąć poprzez identyfikator:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20783

Autorzy, serdecznie dziękując wszystkim kuratorom sądowym, którzy wzięli udział w badaniu, podkreślają, że uzyskane wyniki badań stanowią swoistą diagnozę aktualnej sytuacji ze szczególnym nastawieniem na technologie komunikacyjno-informatyczną, wykorzystywaną przez kuratorów sądowych. Mają również nadzieję, że publikacja ta będzie stanowić inspirację dla badawczy zachodzących zmian podczas pandemii oraz osób zainteresowanych kuratelą sądową.

1295

W dniu 24 listopada 2021 roku odeszła  nasza Droga Koleżanka

Ś.p. Joasia Jaroszewska

emerytowany kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Kierownik Zespołu w latach 1997 – 2010, pierwszy rzecznik dyscyplinarny kuratorskiej służby sądowej w okręgu lubelskim.

Będziemy pamiętać Asię jako osobę, ciepłą, mądrą, pogodną, oddaną ludziom i sprawom. Dla każdego miała czas, uśmiech, uwagę, dobrą radę, pocieszenie. Troszczyła się o nas Wszystkich, nie szczędziła nam ciepłych słów.

Kochana Asiu tulimy Cię mocno w naszych myślach

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 listopada 2021 roku 
o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Konopnicy.

Kuratorzy sądowi okręgu lubelskiego