poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Autorzy Posts by RS

RS

116 POSTS 0 KOMENTARZE

709

Historia Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie

Rok 1981, to rok powstania Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie pod nadzorem Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu. Pierwszym Kierownikiem Ośrodka Kuratorskiego został wtedy Pan Ryszard Matysiak. Następnie przez wiele lat Ośrodkiem kierowała Pani Maria Poznańska-Kościelna, kurator sądowy rodzinny.

W latach od 1999 do 2001 roku Ośrodek Kuratorski w Jarocinie działał w formie wolontariatu. Brakowało środków finansowych na realizację przyjętych programów działania. Dopiero z nowym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwość z dnia 5 października 2001r. uregulowano sprawę funkcjonowania Ośrodków Kuratorskich. Od 2001 roku do dnia dzisiejszego funkcję Kierownika Ośrodka pełni kurator zawodowy Joanna Wasielewska. 


Nieprzerwanie bo od ponad 41 lat zajęcia odbywają się w pomieszczeniach, znajdujących się w budynku sądu. Początkowo ośrodek  był wyposażony w bardzo skromny sprzęt do zajęć świetlicowych i dydaktyczno – wychowawczych. W 2019 roku w ośrodku przeprowadzono remont. Obecnie uczestnicy mają do dyspozycji pomieszczenia nowocześnie umeblowane i wyposażone w potrzebne sprzęty.

Ośrodek Kuratorski w Jarocinie w 2007 roku podjął się po raz pierwszy organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich. Po dwóch latach przerwy związanej z Pandemią w tym roku odbyła się XIV edycja Imprezy. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn: Ośrodek Kuratorski w Wałbrzychu, Ośrodek Kuratorski w Wągrowcu, Ośrodek Kuratorski w Krotoszynie, Ośrodek Kuratorski „Pod Serduszkiem” w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski nr 1 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski nr 1 Stare Miasto w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski nr 3 Stare Miasto w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski nr 2 Stare Miasto w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski w Jarocinie.

Zwycięstwo w tegorocznym Turnieju i piękny puchar zdobył Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu, II miejsce zajął Ośrodek Kuratorski nr 1 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu a trzecie po zaciętej walce Ośrodek Kuratorski „Pod Serduszkiem” w Poznaniu.

Na Uroczystym otwarciu swoją obecnością zaszczycili: Pan Tomasz Uznański Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Pan Patryk Pietrzak Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu, Pani Aneta Tomaszewska Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Pani Zuzanna Lenarczyk Prezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie, Pan Witold Czubak Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Kaliszu, członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Pan Maciej Gruchalski Przewodniczący Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Jarocinie, Pani Dominika Wojciechowska Sędzia Sądu Rejonowego w Jarocinie, Pani Lidia Czechak Starosta Powiatu Jarocińskiego.

Pan Tomasz Janiec Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jarocinie odczytał list skierowany do organizatorów i uczestników od Pana Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Europoseł Pani Beaty Kempy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Poznaniu.

Spotykamy się za rok, znowu na Jubileuszu… XV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich.


Zdjęcia i tekst przesłane przez Organizatorów.

1090

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Interdisciplinary Perspectives on Crime, Criminal Justice and Public Safety. Jest to pierwsza z konferencji, które będą corocznie organizowane w ramach cyklu konferencyjnego pod nazwą Criminology and Public Safety. Konferencja odbędzie się w Kampusie Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile w dniach 07-09 grudnia 2022 r. w Pile, a jeden z paneli konferencyjnych będzie poświęcony oddziaływaniom resocjalizacyjno-korekcyjnym, także w ramach pracy kuratorów sądowych obu specjalności.

Szczegóły, dotyczące konferencji, której jednym z partnerów jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, w tym warunki uczestnictwa, komitet organizacyjny i naukowy konferencji i inne szczegóły dostępne są na stronie, dedykowanej temu wydarzeniu: https://cps.ans.pila.pl

Zaproszenie Organizatora dla kuratorów sądowych

1017

Kuratorzy sądowi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jarocinie wraz z partnerami już po raz czternasty zapraszają na ogólnopolski turniej piłki nożnej dla młodzieży z ośrodków kuratorskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniu 5 listopada w Jarocinie, a uroczyste otwarcie turnieju nastąpi o godzinie 10.00.

Zgłoszenia drużyn: do 26 października br. na adres email: kierownik.zkss@jarocin.sr.gov.pl
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2.

822

W dniu 26 sierpnia 2022 roku odeszła Nasza Koleżanka

Śp. Lucyna Borowska

Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Legnicy, która sprawowała tę funkcję w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 6 czerwca 2022 roku.

Pani Kurator od dnia 1 września 1975 roku nieprzerwanie była zatrudniona w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Została odznaczona medalem Ministra Sprawiedliwości za wybitne osiągniecia w pracy zawodowej oraz budowanie wizerunku kurateli sądowej.  

Wysokie kwalifikacje zawodowe Pani Kurator Lucyny Borowskiej oraz efekty pracy na rzecz dobra społecznego sprawiły, że była Wielkim Autorytetem i Mentorem w środowisku kuratorskim.   

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle ciepła i życzliwa. Oddana swojej pracy, dobry i wyrozumiały przełożony.

Uroczystość pogrzebu Naszej Koleżanki Lucyny Borowskiej odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 13.30 w Kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy ul. Wrocławska.

Ceremonia pogrzebowa o godz.14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy ul. Wrocławska. 

Z rodziną oraz bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kuratorzy okręgu legnickiego

Dzisiaj (22 czerwca) w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się posiedzenie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Posiedzeniu temu przewodniczyła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, w zastępstwie nieobecnego prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego. W posiedzeniu tym udział wzięli reprezentanci Krajowej Rady Kuratorów (jednego z sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego) w osobach Aleksandry Dźwigulskiej – sekretarz KRK oraz Andrzeja Martuszewicza – eksperta KRK.

W agendzie tego spotkania, którą udostępniamy poniżej, przewidziano m.in. uzgodnienie stanowiska OPSZZP w związku z potrzebą nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Przy okazji omawiania tego punktu, Krajowa Rada Kuratorów otrzymała zapewnienie poparcia przez pozostałe samorządy naszych starań w uregulowaniu tego problemu.

Ważnym zagadnieniem była również inicjatywa organizacji w rocznicę podpisania Porozumienia Ogólnopolskiego Otwartego Dnia Zawodów Zaufania Publicznego. Jak donoszą przedstawiciele KRK, uczestniczący w tym spotkaniu – spotkanie należy uznać za udane i bardzo wartościowe. Porozumienie to bardzo ważna inicjatywa, a wszystkie zawody, wchodzące w skład Porozumienia, należą do bardzo specyficznych, w wielu zakresach zbliżonych do siebie, a jednocześnie bardzo różnych od innych profesji. Dlatego też Krajowa Rada Kuratorów planuje dalej włączać się w działania wspierające Zawody Zaufania Publicznego i pokazywać szczególnie specyfikę naszego zawodu.

Czerwiec to miesiąc, w którym zakończyła pracę Krajowa Rada Kuratorów V kadencji, wykonująca swoje ustawowe zadania w latach 2018 – 2022. Ostatnie, dziesiąte posiedzenie delegatów tej kadencji, odbyło się 9 czerwca w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 11. W posiedzeniu tym wzięli udział zarówno delegaci KRK V kadencji, jak i również delegaci do KRK VI kadencji. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jolanta Diduszko-Biskup, p.o. naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a w przeszłości wieloletni przewodniczący KRK i ekspert Rady.

Ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji było okazją do wręczenia podziękowań wszystkim delegatom za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce w latach 2018-2022. Było też okazją do podziękowań dla przewodniczącego Rady, Grzegorza Kozery, który z upływem V kadencji, zakończył swoją wieloletnią pracę na rzecz Kuratorskiej Służby Sądowej, w roli delegata i przewodniczącego samorządu kuratorskiego szczebla centralnego. Takie właśnie podziękowanie w formie pisemnej panu przewodniczącemu złożyli m.in. minister Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wszyscy delegaci upływającej V kadencji KRK oraz obecni na posiedzeniu przedstawiciele Fundacji „PROBARE” w osobach prezesa Andrzeja Martuszewicza, wiceprezesa Adama Syldatka i sekretarz Fundacji Anny Janus-Dębskiej.

Tego samego jeszcze dnia (9 czerwca) odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej, bo VI kadencji Krajowej Rady Kuratorów, które poprowadził delegat-senior Adam Syldatk, reprezentujący okręg koszaliński. W tym dniu posiedzenie miało głównie charakter organizacyjny, podczas którego m.in. miała miejsce prezentacja wszystkich delegatów nowej kadencji. „Nowej”, to w tym przypadku słowo klucz, albowiem spośród wszystkich delegatów VI kadencji, blisko połowa Rady, to personalnie nowi delegaci w porównaniu do składu Rady V kadencji. Dodatkowo za sprawą nowo utworzonego w kwietniu br. okręgu sosnowieckiego, Rada obecnej kadencji finalnie będzie liczyć 47 delegatów.

Najważniejszym punktem pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji, które odbyło się już następnego dnia (10 czerwca), był wybór Prezydium Krajowej Rady Kuratorów. W wyniku głosowania jawnego, delegaci zdecydowali, że przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji został wybrany Dariusz Palmirski, reprezentujący okręg krakowski. Jako zastępca przewodniczącego KRK wybrany został delegat z okręgu zielonogórskiego, Jacek Bem, a jako sekretarz KRK, Aleksandra Dźwigulska z okręgu warszawsko-praskiego, która pełniła już tę funkcje w poprzedniej kadencji.

Przypomnijmy, że dotychczas, tę zaszczytną funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów pełnili: Andrzej Martuszewicz (w okresie 10.07.2002r. – 30.06.2012r.), Henryk Pawlaczyk (w okresie 27.11.2012r. – 24.04.2017r.), Grzegorz Kozera (w okresie 25.04.2017r. – 09.06.2022r.). Z kolei w okresie od 01.07.2012r. do 26.11.2012. pełniącym obowiązki przewodniczącego KRK był Adam Syldatk.

Przewodniczącymi poszczególnych Komisji stałych Krajowej Rady Kuratorów zostali: Komisja Legislacyjno-Prawna – Paweł Oleszkiewicz (okręg olsztyński), Komisja Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążenia Obowiązkami Kuratorskimi – Magdalena Huzar (okręg świdnicki), Komisja Rozwoju i Współpracy – Andrzej Chudy (okręg gliwicki).

1506

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić..
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…”

W dniu 7 czerwca odeszła nasza Droga Koleżanka

Ś.p. Mirosława Wójcik

emerytowany kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
Kierownik Zespołu w latach 1998 – 2015.

Będziemy pamiętać Mirę jako osobę, ciepłą, mądrą, pogodną, oddaną ludziom i sprawom.
Dla każdego miała czas, uśmiech, uwagę, dobrą radę.

Kochana Mirusiu tulimy Cię mocno w naszych myślach.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 10 czerwca 2022 roku w kaplicy cmentarnej parafii
św. Tomasza w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie.

Kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Sto i jeszcze trzy. Dokładnie przed tylu laty został ogłoszony w Dzienniku Prawa Państwa Polskiego i zaczął obowiązywać dekret z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich. Wydarzenie to zgodnie uznaje się za początek kurateli sądowej w Polsce***.

Przez te wszystkie lata, kuratorzy sądowi niezmiennie pozostają grupą zawodową, której działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa polskiego przekłada się na poziom porządku i bezpieczeństwa obywateli. Są podstawową instytucją zajmującą się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykazujących problemy z dostosowaniem się do norom społeczno-prawnych.

Z okazji kolejnej rocznicy powstania Kurateli sądowej w Polsce życzymy wszystkim Kuratorom sądowym wielu sukcesów oraz satysfakcji na wielu poziomach z dobrze wykonywanej pracy. Tak osobistych i prywatnych, jak i zawodowych, służbowych oraz finansowych.

1427

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Wydziału Prawa SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie organizuje konferencję naukową, której celem jest podjęcie rozważań nad problematyką związaną z przemocą w rodzinie, jej problemami i wyzwaniami, a także statusem prawnym i ochroną prawną w ujęciu prawa polskiego i europejskiego w dobie dzisiejszych zmian i ewolucji.

Konferencja ta pod tytułem Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym odbędzie się w dniu 13 stycznia o godzinie 10:00 w formie online poprzez aplikację/platformę Zoom.

Wśród patronów tego wydarzenia jest m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a jego przewodnicząca Aleksandra Szewera-Nalewajek, jako prelegentka wystąpi w drugim panelu z prelekcją pt. Kurator sądowy a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – oczekiwania vs. realne możliwości.

Pełny program konferencji dostępny jest na stronie Organizatora (tutaj), a tam również link do śledzenia wydarzenia. Udział w konferencji jest nieodpłatny.