sobota, 28 stycznia, 2023
Autorzy Posts by RS

RS

109 POSTS 0 KOMENTARZE

903

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić..
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…”

W dniu 7 czerwca odeszła nasza Droga Koleżanka

Ś.p. Mirosława Wójcik

emerytowany kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
Kierownik Zespołu w latach 1998 – 2015.

Będziemy pamiętać Mirę jako osobę, ciepłą, mądrą, pogodną, oddaną ludziom i sprawom.
Dla każdego miała czas, uśmiech, uwagę, dobrą radę.

Kochana Mirusiu tulimy Cię mocno w naszych myślach.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 10 czerwca 2022 roku w kaplicy cmentarnej parafii
św. Tomasza w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie.

Kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Sto i jeszcze trzy. Dokładnie przed tylu laty został ogłoszony w Dzienniku Prawa Państwa Polskiego i zaczął obowiązywać dekret z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich. Wydarzenie to zgodnie uznaje się za początek kurateli sądowej w Polsce***.

Przez te wszystkie lata, kuratorzy sądowi niezmiennie pozostają grupą zawodową, której działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa polskiego przekłada się na poziom porządku i bezpieczeństwa obywateli. Są podstawową instytucją zajmującą się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykazujących problemy z dostosowaniem się do norom społeczno-prawnych.

Z okazji kolejnej rocznicy powstania Kurateli sądowej w Polsce życzymy wszystkim Kuratorom sądowym wielu sukcesów oraz satysfakcji na wielu poziomach z dobrze wykonywanej pracy. Tak osobistych i prywatnych, jak i zawodowych, służbowych oraz finansowych.

962

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Wydziału Prawa SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie organizuje konferencję naukową, której celem jest podjęcie rozważań nad problematyką związaną z przemocą w rodzinie, jej problemami i wyzwaniami, a także statusem prawnym i ochroną prawną w ujęciu prawa polskiego i europejskiego w dobie dzisiejszych zmian i ewolucji.

Konferencja ta pod tytułem Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym odbędzie się w dniu 13 stycznia o godzinie 10:00 w formie online poprzez aplikację/platformę Zoom.

Wśród patronów tego wydarzenia jest m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a jego przewodnicząca Aleksandra Szewera-Nalewajek, jako prelegentka wystąpi w drugim panelu z prelekcją pt. Kurator sądowy a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – oczekiwania vs. realne możliwości.

Pełny program konferencji dostępny jest na stronie Organizatora (tutaj), a tam również link do śledzenia wydarzenia. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

1762

Początek każdego nowego roku, to przede wszystkim okazja do składania sobie życzeń wszelkiej pomyślności na każdy z nadchodzących dni roku, który właśnie się rozpoczął. Niemniej jednak od osiemnastu już lat, początek nowego roku niezmiennie kojarzy się z jeszcze jedną rzeczą. Otóż to także okazja, sposobność, ale i tradycja do poinformowania o zbliżającej się kolejnej Biesiadzie Kuratorskiej.

Przez szereg tych wszystkich lat, anonsując to wydarzenie, zostały już chyba wyczerpane wszystkie zasoby i tak naprawdę, to nie wiadomo jak zacząć, aby nie zostać posądzonym o powtarzanie się. Zatem nie będziemy kombinować i zaczniemy klasyką.

Jeszcze nie przebrzmiały całkowicie echa zeszłorocznej Biesiady Kuratorskiej, a już czas szykować się na kolejną, tym razem XVIII Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych. Uczestnicy Biesiady będą mieli sposobność podziwiać przepiękną panoramę Gór Stołowych, z zakwaterowaniem w Ośrodku Wypoczynkowym Szczeliniec w Karłowie na terenie Narodowego Parku Gór Stołowych.

Wydarzenie to, organizowane w tym roku przez kuratorów okręgu świdnickiego, odbędzie się w dniach 9-11 września w Karłowie, pod hasłem „Na Górskim Szlaku”.

Koszt uczestnictwa w Biesiadzie wynosi 670 zł wraz z ubezpieczeniem NNW, która to kwota jest płatna w trzech ratach (szczegóły w przygotowanym przez organizatorów Zaproszeniu, które udostępniamy poniżej).

Zgłoszenie udziału w Biesiadzie należy przesłać na załączonym również poniżej formularzu na adres: XVIII.biesiada@interia.pl po dokonaniu pierwszej wpłaty.

Jest możliwość uczestnictwa tylko w wieczornych imprezach (piątek i sobota) bez noclegu (szczegóły w zaproszeniu organizatorów). Zgłoszenia i opłaty należy dokonać do 31 maja 2022r. na podany w materiałach nr rachunku bankowego.

Szczegółowych informacji udzielają Magdalena Huzar (tel. 691602728) i Katarzyna Błauta (tel. 506019843).

Komunikat – zaproszenie Organizatorów

Program XVIII Ogólnopolskiej Biesiady

1128

Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej przed i w czasie pandemii COVID-19, to najnowsza publikacja, autorstwa Roberta Opory i Łukasza Wirkusa, znanych z wielu opracowań dotyczących kuratorów sądowych. Książka składa się części teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej i ukazuje wyniki badań dotyczących właśnie funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w czasie pandemii. 

Dużym atutem jest to, że ta naukowa monografia jest bezpłatnie dostępna w Repozytorium CeON, a można ją ściągnąć poprzez identyfikator:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20783

Autorzy, serdecznie dziękując wszystkim kuratorom sądowym, którzy wzięli udział w badaniu, podkreślają, że uzyskane wyniki badań stanowią swoistą diagnozę aktualnej sytuacji ze szczególnym nastawieniem na technologie komunikacyjno-informatyczną, wykorzystywaną przez kuratorów sądowych. Mają również nadzieję, że publikacja ta będzie stanowić inspirację dla badawczy zachodzących zmian podczas pandemii oraz osób zainteresowanych kuratelą sądową.

1100

W dniu 24 listopada 2021 roku odeszła  nasza Droga Koleżanka

Ś.p. Joasia Jaroszewska

emerytowany kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Kierownik Zespołu w latach 1997 – 2010, pierwszy rzecznik dyscyplinarny kuratorskiej służby sądowej w okręgu lubelskim.

Będziemy pamiętać Asię jako osobę, ciepłą, mądrą, pogodną, oddaną ludziom i sprawom. Dla każdego miała czas, uśmiech, uwagę, dobrą radę, pocieszenie. Troszczyła się o nas Wszystkich, nie szczędziła nam ciepłych słów.

Kochana Asiu tulimy Cię mocno w naszych myślach

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 listopada 2021 roku 
o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Konopnicy.

Kuratorzy sądowi okręgu lubelskiego

3011

Dokładnie cztery miesiące temu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakładce dotyczącej wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ukazała się informacja o planowanej obszernej nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, której dokładnie w tym roku przypada okrągła, bo dwudziesta rocznica, uchwalenia. Zapowiadając nowelizację ustawy, termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów zaplanowano na IV kwartał bieżącego 2021 roku.

Jak zapowiedziano, tak zrobiono. Dokładnie w czwartym kwartale 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, ukazał się projekt z dnia 22 listopada 2021 roku ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Z dotychczasowych wszystkich nowelizacji ustawy, ów projekt zakłada, jak dotąd, najobszerniejsze zmiany tego podstawowego aktu normatywnego, regulującego istotę, ustrój, organizację oraz zadania kuratorskiej służby sądowej.

Aktualnie projekt został udostępniony do uzgodnień, do konsultacji publicznych oraz do opiniowania. Termin na zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu określono na 21 dni od dnia jego udostępnienia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

2943

Odeszłaś cicho bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić.

Ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Elizy Bińkowskiej-Słyk

Kuratora zawodowego III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

wyrażamy najszczersze współczucie, składamy kondolencje i łączymy się z nimi w bólu.
Nie ma słów, które mogą opisać stratę, jaką czujemy.

W imieniu kuratorów sądowych okręgu
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
Kuratorzy okręgowi

Anna Janus-Dębska
Violetta Duda
Katarzyna Bernacik


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 listopada 2021 roku o godzinie 12:30
w Kościele Parafialnym Św. Feliksa z Kantalicjo przy ul. Kościuszkowców 85A.
Po mszy św. nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu Wawerskim, ul. Korkowa 152.

1380

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 30 września został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem (nr UD296 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), którego inicjatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W tym samym dniu ruszyły jednocześnie konsultacje publiczne.

Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie mają na celu ochronę przed przemocą domową oraz poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

Projekt zakłada m.in. zmianę tytułu ustawy z „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Proponuje się także zastąpienie stygmatyzującej nomenklatury (ofiara, sprawca) poprzez wprowadzenie definicji „osoby doznającej przemocy domowej” oraz „osoby stosującej przemoc domową”, doprecyzowując tym samym zakres podmiotowy tych definicji. Projektodawcy proponują również wprowadzenie obok już realizowanych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, nową formę oddziaływań wobec tej grupy osób, tj. programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową. 

W dalszej części projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu modyfikację pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które to zmiany mają przyczynić się do dookreślenia zadań oraz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych wpływających na usprawnienie ich pracy. M.in. zmiana częstotliwości spotkań członków zespołu interdyscyplinarnego z jednego na kwartał do jednego na dwa miesiące oraz możliwość wyznaczenia przez przewodniczącego zespołu swojego zastępcy, spośród jego członków. Nadanie nowych kompetencji przewodniczącemu zespołu (np. możliwość wystąpienia do sądu rejonowego z wnioskiem o zobowiązanie osoby stosującej przemoc, która uchyla się od współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową, do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową). Projektowana ustawa definiuje także pracę grup diagnostyczno-pomocowych (obecnie grupy robocze), których głównym zadaniem ma być dokonanie diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, ale także realizacja działań pomocowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

1593

Już za chwilę będziemy obchodzić okrągłą, bo dwudziestą rocznicę uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych, podstawowego aktu normatywnego, regulującego istotę, ustrój, organizację oraz zadania kuratorskiej służby sądowej. Tymczasem na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakładce dotyczącej wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ukazała się informacja o planowanej obszernej nowelizacji tej ustawy. Nie jest to oczywiście pierwsza taka informacja o planowanych zmianach w regulacjach odnoszących się do funkcjonowania kurateli sądowej. Wystarczy tylko wspomnieć o ostatniej takiej próbie w postaci projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z dnia 31.05.2019 roku, która zakładała utworzenie całkowicie nowego aktu prawnego, a nie nowelizacji obowiązującego.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych został pan Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z kolei termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, któremu nadano numer UD249, został zaplanowany na IV kwartał bieżącego 2021 roku.

Pełna informacja o planowanym projekcie, jest dostępna na stronie BIP – tutaj.