środa, Czerwiec 19, 2019
Autorzy Posts by AS

AS

226 POSTS 0 KOMENTARZE

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów uprzejmie informuje, że 13 kwietnia 2016 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W spotkaniu wziął również udział Pan dr Sławomir Stasiorowski – kurator sądowy delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Krajową Radę Kuratorów podczas spotkania reprezentowali: Henryk Pawlaczyk– Przewodniczący KRK, Grzegorz Kozera – Zastępca Przewodniczącego i Tomasz Krzymiński – Przewodniczący Komisji Legislacyjno- Prawnej.

Treść komunikatu ze spotkania znajduje się tutaj: (2016.04.13 Komunikat ze spotkania).

Krajowa Rada Kuratorów wykonując ustawowe zadania wynikające z przepisu art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych(t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 795) udostępnia opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z dnia 11 marca 2016r.

Pełny tekst opinii można znaleźć tutaj.

973
Internetowe wydanie Rzeczpospolitej opublikowało wyniki badań, w których poddano ocenie wizerunek wymiaru sprawiedliwości. Z treści artykułu wynika, że ze stwierdzeniami, że sądy są kompetentne i zasługują na szacunek, zgodziło się ponad 55 proc. badanych. W rankingu zaufania sądy i prokuratury znalazły się za strażą pożarną, wojskiem i policją – największym zaufaniem z szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości cieszą się Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, na które wskazało po 11 proc. badanych. Pełny opis wyników badań znajduje się tutaj.

821

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazała się informacja o wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Edukacji Narodowej z postulatem konieczności zmiany przepisów dotyczących możliwości opieki nad dziećmi przez małoletnie matki przebywające w placówkach resocjalizacyjnych. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uważa, że „fakt przebywania w placówce resocjalizacyjnej nie jest dostateczną okolicznością uzasadniającą brak możliwości sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem. Małoletnia matka i jej dziecko powinny mieć szansę na stworzenie głębokiej więzi emocjonalnej, budowanie bliskości i poczucia bezpieczeństwa”. Treść wystąpień dostępna jest tutaj i tutaj.

1115
Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że od kilku lat średnio w Polsce rocznie rozwodzi się ok. 65 tys. małżeństw, z czego ok. 60% posiada przynajmniej 1 dziecko. Podczas rozwodu dziecko jest świadkiem, a często uczestnikiem, wielu konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Rodzice, skupieni na własnych problemach, zaangażowani w niezrozumiałe konflikty, najczęściej nie zdają sobie sprawy, jak silnie dziecko przeżywa wszystko, co się dzieje między nimi. Równocześnie to przede wszystkim rodzice mogą najlepiej pomóc dziecku przejść przez tę bolesną sytuację i ograniczyć strach, bunt, złość, żal czy poczucie winy. Rozwód rodziców niemal zawsze jest doświadczeniem negatywnym dla dziecka, nie zawsze musi jednak działać niszcząco. Jako kuratorzy bardzo często uczestniczymy w różnych sytuacjach okołorozwodowych (przeprowadzając wywiady środowiskowe, jesteśmy obecni przy kontaktach), mamy kontakt zarówno z rodzicami rozwodzącymi się jak i z dziećmi, których to trudne wydarzenie dotyka.  Proponowany poradnik choć kierowany jest głownie  do rozwodzących lub rozstających się rodziców, może być również doskonałym wsparciem merytorycznym dla wszystkich profesji zajmujących się rodziną dotkniętą rozwodem.
 Jak możemy przeczytać na stronie Rzecznika Praw Dziecka, poradnik informuję o tym jak rozmawiać z byłą żoną lub mężem o sprawach dotyczących dziecka, jak ustalić plan wychowywania dziecka po rozstaniu, jak wygląda ochrona praw dziecka w sądowym postępowaniu rozwodowym i jakie organizacje mogą służyć specjalistyczną pomocą dzieciom i rodzinom w sytuacji kryzysu.
Poradnik w pełnej wersji dostępny jest tutaj.

1004

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazała się informacja nowej publikacji pt: „Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki. Prezentując opracowanie redaktorzy podkreślają, że publikacja jest skarbnicą interpretacji zawartych na kartach Konwencji o prawach dziecka. Eksperci zebrani pod kierownictwem prof. Stanisława L. Stadniczeńki wyjaśniają, w jaki sposób prawa dziecka są składową systemu praw człowieka i obywatela, wskazują najważniejsze obszary praw dziecka, analizują, dlaczego niektóre nie są powszechnie respektowane. Wybór zagadnień oraz celne spostrzeżenia autorów komentarzy stawia tę publikację w szeregu najważniejszych z zakresu ochrony praw dziecka, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Pełny tekst publikacji dostępny jest tutaj.

952

Na stronach internetowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich ukazała się informacja o nowej publikacji pt: Równe traktowanie uczestników postępowań, pod redakcją Doroty Pudzianowskiej i Jarosława Jagury. Jej celem, jak podkreślają autorzy, jest zwrócenie uwagi na szczególne potrzebny osób należących do grup narażonych na dyskryminację. I choć opracowane dedykowane jest głównie sędziom i prokuratorom, to zawarte w nim treści mogą stać się pomocne dla wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętym postępowaniem sądowym. Przewodnik podzielony jest na sześć sekcji tematycznych dotyczących traktowania podczas postępowań osób ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, rasę, pochodzenie narodowo – etniczne oraz wyznanie, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wykluczenie społeczne i ubóstwo. Opracowanie dostępne jest tutaj.

1115
Kilka dnia temu informowaliśmy o uruchomieniu strony internetowej Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (czytaj tutaj). Dziś zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi podczas ostatniego posiedzenia Porozumienia stanowiskami. Efekt współpracy środowisk prawniczych dostępny jest tutaj.

W magazynie Wysokie Obcasy ukazał się wywiad z Jolantą Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje – certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, specjalistą ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem, biegłym sądowym w sprawach o krzywdzenie i molestowanie seksualne dzieci, autorką poradników dla profesjonalistów. W wywiadzie poruszone zostały zagadnienia dotyczące przeżyć dziecka w sytuacji rywalizacji rodziców o kontakt z nim. „Jestem zawsze głęboko bezradna i przerażona w sytuacjach, kiedy rodzice do upadłego walczą o dziecko tylko dlatego, że uważają, iż mają prawo do niego i tylko to prawo się liczy. Nie myślą o tym, że ich syn czy córka tak naprawdę ginie w trakcie wojny, którą toczą” – mówi Jolanta Zmarzlik. Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem przeprowadzonym przez Małgorzatę Kolińską – Dąbrowską, zatytułowanym „Walczą do upadłego o dziecko, bo uważają, że mają do niego prawo”  zamieszczonym na łamach Wysokich Obcasów (tutaj).