piątek, Grudzień 14, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

341 POSTS 0 KOMENTARZE

W środowisku kuratorskim nie milkną echa przebiegu procesu nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Na skutek naruszenia zasad legislacyjnych w toku obrad sejmowych Prezydent RP skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Na rozstrzygnięcie przyjdzie jeszcze poczekać, tymczasem losy sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej ważą się właśnie w tym momencie. Krajowa Rada Kuratorów apeluje do decydentów o wprowadzenie rozwiązań, które miała gwarantować nowelizowana ustawa.

Temat został poruszony w komunikacie Polskiej Agencji Prasowej i cytowany przez kilka serwisów informacyjnych, m.in: onet, lex, wyborcza, rzeczpospolita.

W dniach 14-15 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego międzynarodowa konferencja poświęcona współpracy pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi.

Podstawowe cele konferencji to upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze współpracy organizacji pozarządowych i sektora sprawiedliwości, a także dyskusja na temat możliwej przyszłej roli tych organizacji w rozwoju przestrzeni sprawiedliwości. Wśród prelegentów znalazło się liczne grono przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 30.09.2015r.

Program konferencji dostępny tutaj.

692

Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód – Jarosław Gwizdak, został uznany obywatelskim sędzią roku 2015. Nagrodę wręczono w trakcie konferencji podsumowującej pięciolecie Obywatelskiego Monitoringu Sądów. W skład kapituły konkursu weszli: SSO Waldemar Żurek – rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa, Barbara Zawisza – rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Dorota Hildebrand-Mrowiec – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Tomasz Pietryga – szef działu Prawo Rzeczpospolitej, Krzysztof Sobczak – redaktor naczelny portalu lex.pl, Katarzyna Sadło – prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Grzegorz Wiaderek – INPRIS, Bartosz Pilitowski – prezes zarządu Fundacji Court Watch Polska i Stanisław Burdziej – członek zarządu Fundacji Court Watch Polska.

Zgodnie z wytycznymi konkursu, nagrodę otrzymuje ten sędzia, który „zmniejsza dystans pomiędzy trzecią władzą a sądownictwem”. Zwycięzcy i wyróżnionym sędziom serdecznie gratulujemy.

Z sylwetkami wyróżnionych w konkursie sędziów można zapoznać się tutaj.

Wywiad ze zwycięzcą konkursu: tutaj.

A tu znajduje się szczegółowa relacja z konferencji, okraszona licznymi zdjęciami uczestników.

 

 

 

728

Właśnie ukazał się raport prezentujący wyniki V. edycji Obywatelskiego Monitoringu Sądów, zainicjowanego przez Fundację Court Watch Polska w roku 2010. Od pięciu lat, co roku, setki wolontariuszy Fundacji uczestniczą w rozprawach w charakterze publiczności, przyglądając się temu, jak traktowani są obywatele w polskich sądach. Dokument został zaprezentowany podczas konferencji Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli, w której udział wzięli przedstawiciele polskiego wymiaru sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości, adwokatury, radców prawnych i organizacji pozarządowych.

Raport można pobrać tutaj.

 

873

W dniach 25-26 lutego 2016 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja poświęcona w całości zagadnieniu kary ograniczenia wolności. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele świata nauki i praktycy. Konferencja w swoich założeniach ma stanowić także forum dobrych praktyk. Organizatorami konferencji są Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Adresatami konferencji są przede wszystkim sędziowie, kuratorzy sądowi, samorządowcy, przedstawicie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności. Wydarzenie odbędzie się w mogącej pomieścić 500 osób sali 1D im. Unii Europejskiej, która znajduje się w samym sercu starówki wrocławskiej, zaledwie kilkaset metrów od rynku. O szczegółach, w tym o programie konferencji i terminie zgłoszeń, organizatorzy będą informować także za pośrednictwem portalu kurator.info w kolejnych miesiącach.

683

Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Sympatyków Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST ” zostało powołane z inicjatywy grupy kuratorów okręgu toruńskiego pragnących poświęcić swój czas i energię na dodatkowe pozasystemowe działania w obszarach szeroko pojmowanej resocjalizacji. Założyciele to osoby dostrzegające niedoskonałości i braki obecnych rozwiązań systemowych. Zdiagnozowany brak wymaga oddolnych, twórczych, kreatywnych, niekiedy nieszablonowych działań w dwóch kierunkach.

Po pierwsze: nasz „PO-MOST”, w świecie grząskich manowców życiowych problemów jednostek i grup, ma służyć POmocą w odnajdowaniu MOSTów, prowadzących do celu, jakim jest stały ląd – życia w samodzielnym spełnieniu i satysfakcji z godnego życia.

Po drugie: „PO-MOST” ma nas uszlachetniać, poprzez wspieranie naszego samorozwoju, poprzez działania dedykowane dla podstawowego instrumentu pracy – nas samych kuratorów i sympatyków resocjalizacji opartej o działania twórcze.

Mamy wiele, mniej lub bardziej szalonych, pomysłów do realizacji. Liczymy również na nawiązanie kreatywnej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, którym bliskie są nasze idee.

Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła w dniu 26 maja 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Obecnie jesteśmy na początku naszej drogi i stawiamy „nieśmiałe” kroki na polu działalności NGO. Jesteśmy jednak pewni co do przyszłości, ponieważ stoi za nami olbrzymie doświadczenie zawodowe poszczególnych członków Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia, pomysły, pasje będziemy mogli rozwijać i wykorzystać w pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Nie angażujemy się politycznie.
Staramy się nie narzekać.
Szanujemy każdego Człowieka, nawet jeśli ma odmienne poglądy.

Grzegorz Hajdukiewicz, Prezes Stowarzyszenia „PO-MOST”

Komentarz redakcji kurator.info: Super, że jesteście! Powodzenia i do zobaczenia na ścieżkach kuratorskich zmagań.

1154

W dniu 24.09.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie spotkali się przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń prawniczych w celu podpisania deklaracji współpracy. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Krajowej Rady Kuratorów oraz dwóch stowarzyszeń kuratorskich.

Komunikat prasowy ze spotkania:

W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

Podpisanie porozumienia jest realizacją wizji instytucjonalizacji dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych. Dotychczasowa debata dotycząca reform sądownictwa i zawodów prawniczych często oceniana była jako nieuporządkowana. Z reguły nie prowadziła ona również do wniosków, które mogłyby być przedmiotem środowiskowego konsensu. Poprawie sytuacji ma służyć instytucjonalizacja dialogu społecznego w tym zakresie.

Formą realizacji takiego mechanizmu jest zaproponowana przez sygnatariuszy Porozumienia, idea stałej współpracy samorządów i stowarzyszeń prawniczych na zasadzie całkowitego poszanowania autonomii oraz równorzędności każdej z nich. Jej celem jest wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Dzięki temu dialog będzie miał całościowy charakter i prezentował będzie pełny obraz poglądów zawodów prawniczych na debatowaną problematykę.

Porozumienie zamierza realizować te cele w oparciu przede wszystkim o aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych; zajmowanie stanowiska w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy mającej związek z celem jego powołania; organizowaniem konferencji, seminariów, konwersatoriów oraz innych spotkań merytorycznych. Porozumienie zamierza także prowadzić kampanię społeczną, działalność wydawniczą oraz uruchomić stronę internetową służącą wymianie stanowisk między członkami Porozumienia.

Wśród tematów będących przedmiotem zainteresowania Porozumienia w najbliższym czasie wymienić należy zagadnienia związane z pozycją ustrojową prokuratury, nadzorem zewnętrznym nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, mediacją i innymi alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz reformą instytucji ławnika jako udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli: Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Stowarzyszenia Notariuszy RP, Stowarzyszenia Prokuratorów RP, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz Związku Zawodowego Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP. W skład działającego przy Porozumieniu Forum Obywatelskiego wchodzą Stowarzyszenie Amici Curiae oraz Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych. Możliwie jest dołączenie do Porozumienia innych organizacji.

Tekst deklaracji: czytaj tekst deklaracji

Sygnatariusze deklaracji przyjęli cztery wspólne stanowiska, w tym jedno niezwykle istotne dla środowiska kuratorskiego.

Pierwsze dotyczy wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego.  czytaj stanowisko nr 1

Drugie stanowisko dotyczy zasad procesu legislacyjnego. czytaj stanowisko nr 2

Trzecie stanowisko, zgłoszone przez Naczelną Radę Adwokacką, dotyczy senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. czytaj stanowisko nr 3

Czwarte stanowisko dotyczy obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o zabezpieczenie w budżecie na 2016 rok odpowiednich środków finansowych i odpowiedniej liczby etatów, koniecznych do utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego, składającego się z co najmniej jednego pełnego wydzielonego etatu sekretarskiego. czytaj stanowisko nr 4

O wydarzeniu można przeczytać także w serwisie gazetaprawna.pl (czytaj tutaj) oraz w serwisie wyborcza.pl (czytaj tutaj).

1025

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w dniach 6 – 10 września 2015r. zorganizował w Zakopanem XVII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.
Kongres odbył się pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr. hab. Romana Hausera, a jego hasłem przewodnim było ,,Dziecko i rodzina w dobie otwartych granic”.
W Kongresie uczestniczyło blisko 200 osób, w tym sędziowie rodzinni oraz zaproszeni goście, którymi byli przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz Krajowej Rady Kuratorów, a także zaproszeni prelegenci.
Kongres miał charakter szkoleniowy i był okazją do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz ujednolicenia linii orzeczniczej sądów rodzinnych w całej Polsce. Program Kongresu był bardzo bogaty, a jego atmosfera wyjątkowa.
Otwarcia Kongresu dokonała nowa i pełna pozytywnej energii, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Dorota Hildebrand – Mrowiec, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu.
W ciepłych słowach powitała przybyłych gości i uczestników Kongresu, a także podziękowała za wieloletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia dotychczasowej Prezes Ewie Waszkiewicz.

Tegoroczne wykłady prelegentów były na bardzo wysokim poziomie. Z dumą oświadczamy, iż znaczna część prelegentów to członkowie naszego Stowarzyszenia.
Sędzia brytyjska Avril Calder – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich podjęła trudny problem dziecka w dobie otwartych granic – w sytuacji rozstania rodziców. Przedstawiła także zagadnienie handlu dziećmi oraz uchodźctwa na tle religijnym i ekonomicznym.

Dr Sylwia Jastrzemska, sędzia sądu Rejonowego w Oławie, autorka licznych publikacji na tematy związane z praktycznymi aspektami integracji europejskiej, omówiła istotne problemy na tle interpretacji i stosowania rozporządzeń unijnych w sprawach rodzinnych. Wyjaśniła pojęcie sprawy europejskiej i transgranicznej, rolę Unii Europejskiej w zakresie stosowania i wykonywania praw oraz wiele zagadnień z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej, zwykłego pobytu i jurysdykcji.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewa Litowińska–Kutera, wizytator do spraw obrotu zagranicznego w sprawach cywilnych – w niezwykle przejrzysty sposób omówiła tematykę jurysdykcji i prawa właściwego w sprawach o rozwód. Zwróciła uwagę na zakres stosowania Rozporządzenia Rady Europy nr 2201/2003 i 1259/2010.

W związku z wejściem w życie nowych zmian, w ustawach – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego i ustawach szczególnych, znakomite wystąpienie zaprezentował znany wszystkim sędziom rodzinnym, autor licznych komentarzy prof. Henryk Haak. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych w Kodeksie postępowania cywilnego i tym samym wyeliminowania określonych zapisów z nowego Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Podkreślił również rolę mediacji w odniesieniu do dyrektywy dobra dziecka i priorytetu małoletniego do wychowywania przez oboje rodziców. Omówił zagadnienia z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności, która wejdzie w życie w dniu 1 listopada bieżącego roku.

SSO w Warszawie Dorota Trautman, wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich, pełniąca funkcję koordynatora do spraw mediacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w niezwykle interesującym wystąpieniu zachęcała sędziów, by przy podejmowaniu decyzji w sprawach o uregulowanie i wykonywanie kontaktów z małoletnimi dziećmi kierowali się głównie głosem dziecka, a nie głosem rodziców. Omawiając problematykę prawa i obowiązku małoletniego dziecka do kontaktu z rodzicem sędzia Trautman wskazała, iż sąd powinien zgłębić przyczynę braku zgody dziecka na kontakty. Często zachowania rodziców w odniesieniu do kontaktów są naganne, jednak dziecko nie interesuje postawa rodziców, nie rozumie ich nastawienia a jedynie tęskni do kontaktu z drugim rodzicem. Dziecko czuje napięcie pierwszoplanowego rodzica i zdarza się, że dla jego spokoju oświadcza, że nie chce kontaktu z drugim rodzicem. W rzeczywistości jego tęsknota jest ogromna. Jeżeli sąd nie zdiagnozuje powodów odmowy dziecka na kontakty, może to doprowadzić do zaburzenia jego prawidłowego rozwoju. Dziecko podczas wysłuchania przez sędziego rodzinnego nie zawsze pomoże mu podjąć decyzję w sprawie, ale sędzia z jednej strony wysłuchując dziecko spełni swój obowiązek ustawowy, zaś z drugiej strony da dziecku poczucie, że jego głos w sprawie jest ważny. Sędzia podkreśliła szczególną wagę właściwej redakcji postanowienia w zakresie uregulowania kontaktów, w tym także zabezpieczającego, w taki sposób, aby jego wykonanie było możliwe bez wątpliwości uczestników, a w szczególnych wypadkach kuratorów.
O „standardach wysłuchania dziecka” mówiła psycholog Alicja Budzyńska – pracownik Fundacji Dzieci Niczyje, placówki Centrum Pomocy Dzieciom, będąca biegłą sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Alicja Budzyńska jest autorką poradnika „Jak przesłuchiwać dziecko”, będącego cenną pomocą dla sędziów, prokuratorów i psychologów. Poradnik ten zawiera informacje na temat psychologicznych uwarunkowań rozwoju dziecka i jego wpływu na procesy postrzegania i odtwarzania spostrzeżeń.
Psycholog podkreślała, że dziecko nie może na skutek jego wysłuchania przez sędziego rodzinnego mieć świadomości, że to ono jest odpowiedzialne za wynik postępowania dotyczącego jego osoby. Opisywała emocje dziecka, jakie kierują nim w okresie kryzysu w rodzinie: poczucie utraty bezpieczeństwa, strach, lęk – w zależności od tego co dziecku indukują rodzice – ich emocje i odczucia. Wskazywała na zniekształcone przez rodziców postawy małoletniego, którzy przez pryzmat swoich emocji i celów jakie chcą osiągnąć w postępowaniu, oddziaływują na zachowania dziecka. Alicja Budzyńska w ślad za stanowiskiem prof. Henryka Haaka omówiła również problem pieczy naprzemiennej. Zaznaczyła, że przy ostrym konflikcie rodziców jej wykonywanie nie jest w praktyce możliwe, szkodzi bowiem dziecku. Niezbędnymi warunkami potrzebnymi do regulacji pieczy naprzemiennej jest bliskość miejsca zamieszkania rodziców (ważne, aby nie przenosić dziecka ze znanego mu środowiska), poprawna współpraca w zakresie kontaktów między rodzicami, którzy w sposób jednakowy postrzegają potrzeby dziecka, poczucie odpowiedzialności za dziecko również w tych okresach, gdy pozostaje ono pod opieką drugiego rodzica oraz wiek dziecka. Przytoczyła szwedzkie badania, z których wynika, że do trzeciego roku życia dziecko powinno mieć jeden dom i jedno miejsce zamieszkania, w przeciwnym razie zaburzone zostanie jego poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, dziecko będzie gorzej funkcjonowało w dorosłości i będzie miało trudności w nawiązywaniu relacji z otoczeniem.

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku dr Helena Ciepła, będąca autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym Komentarza do Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wykładowca Uczelni Łazarskiego, odpowiedziała na zgłoszone przez sędziów rodzinnych z całej Polski pytania w zakresie stosowania ustaw medycznych. W tym zakresie uczestnicy Kongresu zauważyli potrzebę ustawowego uregulowania i stworzenia procedur w zakresie umieszczania pacjentów w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Pani Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, była wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu Jolanta Solarz podzieliła się z uczestnikami Kongresu bogatym orzecznictwem sądów okręgowych i apelacyjnych w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach rozwodowych. Zwróciła uwagę na sposób oceny zebranego w sprawach materiału dowodowego przez sąd wyższej instancji. Wystąpienie zawierało cenne uwagi szczególnie dla sędziów orzekających w sądach okręgowych w sprawach o rozwód.
Profesor Jacek Wierciński – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, autor wielu publikacji naukowych w tym najnowszego Komentarza do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, podjął próbę skatalogowania okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy powierzeniu władzy rodzicielskiej matce lub ojcu. W ocenie profesora w postępowaniach o powierzenie władzy rodzicielskiej, gdy z przeprowadzonego postępowania wynika, że oboje rodzice mają porównywalne predyspozycje wychowawcze, rodzicem pierwszoplanowym winien zostać ten, który do czasu rozpoczęcia procedury sądowej zapewniał bieżącą opiekę małoletniemu, z którym relacje dziecka są bliższe, który posiada większe doświadczenie w opiece i umie je wykorzystywać, dając zarazem lepsze gwarancje we wspieraniu rozwoju dziecka na przyszłość. Przy dokonaniu wyboru rodzica pierwszoplanowego ważne jest również dokonanie oceny stopnia staranności przy bieżącej pieczy, zachowanie poczucia stabilizacji dziecka, zbadanie który z rodziców jest w stanie poświęcić dziecku więcej wartościowego czasu, występowanie ewentualnych uzależnień po stronie rodzica, pomoc w opiece dziadków i dalszych krewnych, stosunek do kontaktów dziecka z drugim rodzicem.

Wyjątkowe było wystąpienie prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka – językoznawcy, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego, który w mistrzowski i dowcipny sposób opisał przywary językowe Polaków oraz przedstawił zasady w zakresie ,,sztuki mówienia”. Profesor udzielił cennej porady : „nie mówić do ludzi tylko ludziom”. Wskazał na kluczowe pojęcie wspólnoty miejsca i czasu podczas wystąpienia. Mówił o wiarygodności mówcy, zwracając uwagę na dwa równie ważne aspekty przemówienia – to co widać i to co słychać. A słychać: ton głosu, jego modulowanie, stawianie akcentów. Istotną jest postawa mówcy, gestykulacja, przedmioty, które ma on w swoim otoczeniu. Wystąpienie profesora wzbudziło szereg emocji w słuchaczach. Wypełniona sala bądź to w zupełnej ciszy przysłuchiwała się prezentowanemu przemówieniu, bądź wybuchała śmiechem lub odpowiadała na zadawane przez mówcę pytania. Profesor od pierwszej chwili nawiązał kontakt ze słuchaczami, zaś jego dwugodzinne wystąpienie zdawało się być jedynie chwilą. Skupił na sobie uwagę słuchaczy, sterował ich emocjami. Było to szczególne i niezapomniane przeżycie, nacechowane cennymi wskazówkami dla sędziów, którzy w związku ze swoją pracą winni mówić przekonywująco i ze zrozumieniem.

Sędziowie otrzymali również bardzo praktyczną wiedzę z zakresu Systemu Informacji Prawnej Legalis i jego zastosowania w praktyce rozpoznawania spraw rodzinnych, którą przekazał dr hab. Przemysław Polański, przedstawiciel Wydawnictwa C.H. Beck, sponsora Kongresu.
Z uwagi na napięty program mało było czasu na dyskusje w zakresie interpretacji prawa, ale uczestnicy z ogromną przyjemnością mogli przysłuchiwać się wymianie poglądów między znakomitymi prawnikami: panią SSN w stanie spoczynku Heleną Ciepłą i prof. Henrykiem Haakiem oraz SSN w stanie spoczynku Bronisławem Czechem i prof. Jackiem Wiercińskim.
Kongres zakończył się podjęciem uchwały ( w załączeniu ).
Wykłady i materiały z Kongresu Zarząd Stowarzyszenia będzie rozsyłał członkom stowarzyszenia na adresy mailowe lub publikował na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Kolejny termin, tym razem już XVIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce planowany jest w okresie 18 – 22 września 2016 roku w Zakopanem.

Do zobaczenia za rok !!!

Relacje z Kongresu sporządziły:
SSO Ewa Ważny
i SSO Katarzyna Wieraszko

808

Grzywna i kara ograniczenia wolności zgodnie z założeniami autorów ostatniej nowelizacji kodeksu karnego mają być główną reakcją na popełniane czyny przestępcze. Do tego dochodzi fakt, że większość wykroczeń kończy się ukaraniem sprawców grzywną, z której znaczna część jest później zamieniana na prace społeczne użyteczne. Kuratorom sądowym ustawodawca powierzył pierwszoplanową rolę w organizowaniu ich wykonywania. W swoim opracowaniu z 2014 r. Krzysztof Stasiak i dr Tadeusz Jedynak analizując dane statystyczne dowiedli, że „aktualnie kuratorzy nie mają „wolnych mocy” w ramach których mogliby przyjąć bliżej nieokreślony wpływ kow, psu i wywiadów diagnostycznych. Wskazuje na to liczba spraw własnych przypadająca na kuratora zawodowego, która jest o 33,9 sprawy (o 68%) wyższa od przewidywanej w standardzie” (całość opracowania dostępna na stronie Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych: tutaj).

Wydaje się, że powstające Centra Sprawiedliwości Naprawczej mogą stanowić realne wsparcie dla kuratorskiej służby sądowej w procesie pozyskiwania podmiotów przyjmujących do pracy skazanych i ukaranych oraz sprawnego organizowania procesu wykonawczego. Podmioty te mogą też stać się istotnym ogniwem łączącym wymiar sprawiedliwości ze społecznością lokalną, uwypuklając rolę sankcji alternatywnych dla pozbawienia wolności w realizacji idei sprawiedliwości naprawczej.

W Białymstoku Fundacja Court Watch uruchomiła drugie – po toruńskim, Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, które współpracuje z kuratorską służbą sądową. Z tej okazji w lokalnej telewizji ukazał się materiał promujący tę inicjatywę i samą karę ograniczenia wolności. Materiał można zobaczyć tutaj. O inicjatywie możne też przeczytać na stronie Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

 

645

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku na mapie stowarzyszeń kuratorskich pojawiły się dwa nowe podmioty. Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych ukonstytuowało się w dniu 2 marca. W skład stowarzyszenia wchodzą kuratorzy sądowi okręgów krakowskiego i nowosądeckiego. O powstaniu stowarzyszenia można przeczytać m.in. na stronie www Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Natomiast w dniu 26 maja do KRS wpisano Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Sympatyków Twórczej Resocjalizacji Po-Most. Koleżankom i kolegom z nowo powstałych stowarzyszeń życzymy powodzenia, wielu udanych inicjatyw i dynamicznego rozwoju. Chętnie będziemy informować o Waszych działaniach na portalu kurator.info.