poniedziałek, Marzec 18, 2019
Autorzy Posts by GM

GM

349 POSTS 0 KOMENTARZE

761
Z dniem 7 października wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Tym samym traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 6 lutego 2014r. Tekst rozporządzenia dostępny tutaj.  

698
„Przesłuchanie dziecka to sztuka” to tytuł czwartej edycji kampanii społecznej „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Kampania jest częścią projektu „Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG oraz współfinansowana z Programu Daphne Unii Europejskiej. Realizowane w ramach akcji działania edukacyjne wspierane są także przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce. Organizatorem akcji są Fundacja Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości. Patronat objął Rzecznik Praw Dziecka. W ramach kampanii zaplanowano wydanie szeregu publikacji adresowanych zarówno do profesjonalistów, jak i do dzieci i ich rodziców oraz opiekunów. Powstanie też scenariusz zajęć przekazujący wiedzę na temat technik umożliwiających profesjonalne przygotowanie dzieci do składania zeznań w procedurach karnych poprzez zastosowanie m.in. efektywnych metod pracy z dzieckiem krzywdzonym. Odbywać się będą również na terenie całego kraju szkolenia skierowane do profesjonalistów, dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Profesjonaliści będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń dotyczących metodyki przesłuchania dziecka. Dla dzieci, ich rodziców/opiekunów zorganizowane zostaną spotkania edukacyjne przygotowujące do udziału w procedurach karnych. Więcej informacji o tej inicjatywie można znaleźć w komunikacie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (tutaj) oraz na stronie Fundacji Dzieci Niczyje: http://wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl/ dzieckoswiadekA302 (1)

743
W wielu sądach rejonowych i okręgowych w Polsce zapadają kolejne uchwały zgromadzeń sędziów w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów. To ważny wyraz solidarności i zrozumienia sytuacji wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w sądach. Skutkiem wieloletniego zamrożenia wzrostu wynagrodzeń jest pauperyzacja takich zawodów, jak urzędnik sądowy czy kurator sądowy. Zaproponowane przez Radę Ministrów podwyżki zgodnie oceniane są jako krok w dobrą stronę, jednak absolutnie nie adekwatny do potrzeb. Uchwałę w tym zakresie podjął Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA (tutaj). Z treścią uchwał zgromadzeń sądów w Białymstoku, Zgorzelcu i Siedlcach można zapoznać się na stronie stowarzyszenia Iustitia (tutaj). Napisał też o tym serwis Rzeczpospolita.pl (tutaj).

743
Szacuje się, że w Polsce żyje 1,5 miliona osób dotkniętych depresją. Koszty społeczne i ekonomiczne tej choroby są bardzo wysokie. Osoby chore na depresję często zasilają szeregi zaginionych. Niestety nieleczona choroba nierzadko kończy się śmiercią. Na te i inne aspekty depresji pragną zwrócić naszą uwagę organizatorzy kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. Ta niezwykle cenna inicjatywa Fundacji ITAKA i Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji rozpoczęła się w dniu 1 października br. będącym Europejskim Dniem Walki z Depresją. Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem ambasadorów kampanii. Inicjatywę wsparli  m.in. Joanna Racewicz, Tomasz Jastrun, Andrzej Bober, Maciej Orłoś, Jarosław Gugała, Kamil Sipowicz, Piotr Zelt, Ewa Błaszczyk. Patronat honorowy objął Rzecznik Praw Obywatelskich.   Zachęcamy do zapoznania się z materiałami opublikowanymi na stronie www.twarzedepresji.pl

Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Miasto Stołeczne Warszawa organizują 12 edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To jedno z największych w Polsce wydarzeń związanych z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec dzieci. Konferencja jest adresowana przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, psychologów, pedagogów, pracowników instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci. Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie poprzez platformę edukacyjną Fundacji Dzieci Niczyje. Udział w konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi 350 zł. Kwota ta nie pokrywa kosztów transportu i noclegu uczestników konferencji. Program konferencji: tutaj Szczegółowe informacje dostępne na stronie FDN.

697
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na swojej stronie internetowej o kolejnej cennej inicjatywie podjętej dla osób doznających przemocy w rodzinie. Właśnie ruszyły zapisy na spotkania edukacyjne, w ramach których osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie nabędą wiedzę m.in. na temat przysługujących im praw, w tym możliwości odizolowania od sprawcy przemocy, oraz sposobów ochrony dziecka. W trakcie spotkań osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać również z indywidualnej porady prawnej. Pomyślano również o tym, by zapewnić opiekę nad dziećmi uczestników w trakcie trwania spotkań. Oczywiście udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają też obiad oraz dodatkowy poczęstunek, materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej. Spotkania edukacyjne odbywają się w ramach projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych. Będą odbywały się miastach wojewódzkich począwszy od października 2015 roku do lutego 2016 roku. Planuje się po 6 spotkań w każdym z miast wojewódzkich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://szkolenia-polska.pl/przemocwrodzinie ulotka    

799
W dniu 7 listopada 2015 r. w Jarocinie odbędzie się IX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości. Głównym organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Familia” przy wsparciu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Krajowa Rada Kuratorów zwróciła się w dniu 28 września 2015r. do Pani Premier Ewy Kopacz oraz do członków Rady Ministrów z apelem w sprawach niezwykle istotnych dla kuratorskiej służby sądowej. Na prośbę prezydium KRK zamieszczamy poniżej treść wystąpień. 2015.09.28 Pismo do Pani Premier 54.IV.2015 2015.09.28 Pismo do Pani Premier 54.IV.2015bList do Ministra Sprawiedliwości: czytaj tutaj List do Ministra Finansów: czytaj tutaj List do Ministra Pracy i Polityki Społecznej: czytaj tutaj List do Rzecznik Prasowego Rządu: czytaj tutaj

W środowisku kuratorskim nie milkną echa przebiegu procesu nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Na skutek naruszenia zasad legislacyjnych w toku obrad sejmowych Prezydent RP skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Na rozstrzygnięcie przyjdzie jeszcze poczekać, tymczasem losy sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej ważą się właśnie w tym momencie. Krajowa Rada Kuratorów apeluje do decydentów o wprowadzenie rozwiązań, które miała gwarantować nowelizowana ustawa. Temat został poruszony w komunikacie Polskiej Agencji Prasowej i cytowany przez kilka serwisów informacyjnych, m.in: onet, lex, wyborcza, rzeczpospolita.

W dniach 14-15 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego międzynarodowa konferencja poświęcona współpracy pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi. Podstawowe cele konferencji to upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze współpracy organizacji pozarządowych i sektora sprawiedliwości, a także dyskusja na temat możliwej przyszłej roli tych organizacji w rozwoju przestrzeni sprawiedliwości. Wśród prelegentów znalazło się liczne grono przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej. Termin zgłoszeń upływa w dniu 30.09.2015r.
Program konferencji dostępny tutaj.