niedziela, 12 lipca, 2020
Autorzy Posts by AS

AS

241 POSTS 0 KOMENTARZE

1464

Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że od kilku lat średnio w Polsce rocznie rozwodzi się ok. 65 tys. małżeństw, z czego ok. 60% posiada przynajmniej 1 dziecko. Podczas rozwodu dziecko jest świadkiem, a często uczestnikiem, wielu konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Rodzice, skupieni na własnych problemach, zaangażowani w niezrozumiałe konflikty, najczęściej nie zdają sobie sprawy, jak silnie dziecko przeżywa wszystko, co się dzieje między nimi. Równocześnie to przede wszystkim rodzice mogą najlepiej pomóc dziecku przejść przez tę bolesną sytuację i ograniczyć strach, bunt, złość, żal czy poczucie winy. Rozwód rodziców niemal zawsze jest doświadczeniem negatywnym dla dziecka, nie zawsze musi jednak działać niszcząco.

Jako kuratorzy bardzo często uczestniczymy w różnych sytuacjach okołorozwodowych (przeprowadzając wywiady środowiskowe, jesteśmy obecni przy kontaktach), mamy kontakt zarówno z rodzicami rozwodzącymi się jak i z dziećmi, których to trudne wydarzenie dotyka.  Proponowany poradnik choć kierowany jest głownie  do rozwodzących lub rozstających się rodziców, może być również doskonałym wsparciem merytorycznym dla wszystkich profesji zajmujących się rodziną dotkniętą rozwodem.

 Jak możemy przeczytać na stronie Rzecznika Praw Dziecka, poradnik informuję o tym jak rozmawiać z byłą żoną lub mężem o sprawach dotyczących dziecka, jak ustalić plan wychowywania dziecka po rozstaniu, jak wygląda ochrona praw dziecka w sądowym postępowaniu rozwodowym i jakie organizacje mogą służyć specjalistyczną pomocą dzieciom i rodzinom w sytuacji kryzysu.

Poradnik w pełnej wersji dostępny jest tutaj.

1480

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazała się informacja nowej publikacji pt: „Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki. Prezentując opracowanie redaktorzy podkreślają, że publikacja jest skarbnicą interpretacji zawartych na kartach Konwencji o prawach dziecka. Eksperci zebrani pod kierownictwem prof. Stanisława L. Stadniczeńki wyjaśniają, w jaki sposób prawa dziecka są składową systemu praw człowieka i obywatela, wskazują najważniejsze obszary praw dziecka, analizują, dlaczego niektóre nie są powszechnie respektowane. Wybór zagadnień oraz celne spostrzeżenia autorów komentarzy stawia tę publikację w szeregu najważniejszych z zakresu ochrony praw dziecka, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Pełny tekst publikacji dostępny jest tutaj.

1292

Na stronach internetowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich ukazała się informacja o nowej publikacji pt: Równe traktowanie uczestników postępowań, pod redakcją Doroty Pudzianowskiej i Jarosława Jagury. Jej celem, jak podkreślają autorzy, jest zwrócenie uwagi na szczególne potrzebny osób należących do grup narażonych na dyskryminację. I choć opracowane dedykowane jest głównie sędziom i prokuratorom, to zawarte w nim treści mogą stać się pomocne dla wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętym postępowaniem sądowym.
Przewodnik podzielony jest na sześć sekcji tematycznych dotyczących traktowania podczas postępowań osób ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, rasę, pochodzenie narodowo – etniczne oraz wyznanie, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wykluczenie społeczne i ubóstwo.
Opracowanie dostępne jest tutaj.

1758

Kilka dnia temu informowaliśmy o uruchomieniu strony internetowej Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (czytaj tutaj). Dziś zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi podczas ostatniego posiedzenia Porozumienia stanowiskami. Efekt współpracy środowisk prawniczych dostępny jest tutaj.

W magazynie Wysokie Obcasy ukazał się wywiad z Jolantą Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje – certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, specjalistą ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem, biegłym sądowym w sprawach o krzywdzenie i molestowanie seksualne dzieci, autorką poradników dla profesjonalistów. W wywiadzie poruszone zostały zagadnienia dotyczące przeżyć dziecka w sytuacji rywalizacji rodziców o kontakt z nim.

Jestem zawsze głęboko bezradna i przerażona w sytuacjach, kiedy rodzice do upadłego walczą o dziecko tylko dlatego, że uważają, iż mają prawo do niego i tylko to prawo się liczy. Nie myślą o tym, że ich syn czy córka tak naprawdę ginie w trakcie wojny, którą toczą” – mówi Jolanta Zmarzlik.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem przeprowadzonym przez Małgorzatę Kolińską – Dąbrowską, zatytułowanym „Walczą do upadłego o dziecko, bo uważają, że mają do niego prawo”  zamieszczonym na łamach Wysokich Obcasów (tutaj).

1746

Na stronie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ukazała się publikacja pt.: „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami” .

Autorzy publikacji podkreślają, że „niepełnosprawność jest zjawiskiem, które nabiera coraz większego znaczenia dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Udział osób z niepełnosprawnościami w populacji globalnej w poszczególnych krajach sięga od kilkunastu procent do jednej piątej ogółu ludności (szacunki zależą przede wszystkim od zastosowanej definicji terminu „niepełnosprawność” oraz sposobu gromadzenia i klasyfikowania danych). Osoby z niepełnosprawnościami to największa grupa mniejszościowa.”

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem. Można znaleźć je tutaj.

Na prośbę Prezydium Krajowej Rady Kuratorów informujemy, że 19 stycznia 2016 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów spotkanie przedstawicieli środowiska kuratorskiego z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stronę ministerialną reprezentowali Pan dr Rafał Reiwer – Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Pan dr Sławomir Stasiorowski – kurator sądowy delegowany do MS. Nasza grupa zawodowa reprezentowana była przez Henryka Pawlaczyka – Przewodniczącego, Grzegorza Kozerę – Zastępcę Przewodniczącego, Renatę Cieszko – Sekretarza oraz Rafał Sitarza – Delegata do Krajowej Rady Kuratorów okręgu opolskiego.

Ze szczegółowym opisem przebiegu spotkania można zapoznać się poniżej.

Komunikat KRK 21.01.2016

Za zgodą Prezydium Krajowej Rady Kuratorów zamieszczamy odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo skierowane do Niego przez KRK w sprawie wywiadów środowiskowych oraz odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na pytanie dotyczące zabezpieczenia etatów urzędniczych do obsługi sekretariatów ZKSS.

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości

Informujemy również, że w dniu 19.01.2016r. odbyło się spotkanie Prezydium KRK z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Patrykiem Jakim. Komunikat ze spotkanie zostanie udostępniony w najbliższym czasie.

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazał się raport pt.: Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacjąAutorka opracowania analizuje rozmiary przemocy oraz definiuje sposoby jak jej przeciwdziałać. Prezentowana publikacja zawiera szereg argumentów zachęcających do obniżenia aprobaty dla przemocy, a także namawia do reagowania na jej przejawy. Autorka zwraca także uwagę na potrzebę kształtowania podstawy wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci oraz na świadomość znaczenia indywidualnego udziału każdego obywatela w tej trosce.

Prezentowane opracowanie z pewnością będzie przydatną lekturą dla wszystkich kuratorów zwłaszcza wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

 

 

 

929
Ukazała się publikacja wydana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości autorstwa dr Jerzego Słyka pt.: Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Raport w pierwszej kolejności analizuje unormowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dające podstawę do odebrania dziecka rodzicom. Rekonstruuje znaczenie pojęcia przemocy w rodzinie, a także poddaje analizie procedurę odebrania dziecka przez pracownika socjalnego na podstawie art. 12a wspomnianej ustawy. W raporcie znaleźć możemy również wyniki badań ankietowych dotyczących oceny funkcjonowania procedury odebrania dzieci z rodziny na podstawie analizowanego przepisu prawnego.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania, której dostępne jest tutaj.