piątek, 5 czerwca, 2020
Autorzy Posts by M

M

60 POSTS 0 KOMENTARZE

Wojewoda Podkarpacki Pani dr Ewa Leniart, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie Pan Rafał Puchalski i Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie Pani Krystyna Worek wraz z Radą Terenową ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego uprzejmie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „100 – lecie kurateli sądowej w Polsce. Przyszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 30 września 2019 roku. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 10.00.

Poniżej prezentujemy program wydarzenia. Organizatorzy uprzejmie proszą o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 25.09.2019 roku mailowo na adres: kurator@rzeszow.so.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 17 8756239.      

Niezwykle doświadczony i ceniony w świecie ekspert z dziedziny pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw seksualnych – dr David Prescott (USA), poprowadzi w dniu 23 września 2019 r. szkolenie dla ponad 500 kuratorów zawodowych apelacji wrocławskiej. Wydarzenie organizowane jest przez biuro Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu we współpracy z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego, Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i kuratorami okręgowymi Sądów Okręgowych w Opolu, Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy.

David Prescott jest certyfikowanym trenerem International Center for Clinical Excellence, ogólnoświatowej społeczności praktyków, menedżerów służby zdrowia, nauczycieli i naukowców zajmujących się promowaniem wysokiej jakości świadczeń w opiece zdrowotnej. Od ponad 25 lat zajmuje się pomocą rodzinom, dorosłym oraz młodzieży. W szczególności pracuje z osobami, które były wykorzystane seksualnie oraz ze sprawcami przemocy. Jego zainteresowania kliniczne i szkoleniowe skupiają się na wzmacnianiu motywacji do zmiany przy zastosowaniu Dialogu Motywującego i Modelu Dobrego Życia. Zajmuje się także perspektywą neurobiologiczną w leczeniu wykorzystania seksualnego oraz agresji. Dr Prescott jest członkiem założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Przestępców Seksualnych (International Association for the Treatment of Sex Offenders). Jest również członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Drugim szkoleniowcem będzie Dominik Meinhart-Burzyński, terapeuta uzależnień, pedagog, wykładowca akademicki, autor publikacji na temat Dialogu Motywującego (DM), współautor koncepcji podyplomowych studiów „Dialog Motywujący” realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce, Trener-superwizor DM PIDM, członek MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), prezes zarządu PIDM (Polski Instytut Dialogu Motywującego). Od ponad 10 lat pomaga osobom uzależnionym, doznającym i stosującym przemoc oraz ich rodzinom. Zafascynowany dialogiem motywującym, z pasją dzieli się nim z innymi ekspertami, jako trener i superwizor umiejętności DM.

Konferencja szkoleniowa będzie tłumaczona z języka angielskiego.

W dniu 24 września odbędą się warsztaty dla przedstawicieli zespołów kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego. Kuratorzy zawodowi obu pionów kurateli sądowej będą budować kompetencje w pracy nad zmianą postaw osób objętych dozorami i nadzorami kuratorskimi. Celem warsztatu jest implementacja narzędzi stosowanych w dialogu motywującym i modelu dobrego życia do pragmatyki zawodowej kuratorów.

Przedstawiamy fragment artykułu autorstwa Davida Prescotta pt. Co działa w terapii osób, które krzywdzą seksualnie innych? (tłumaczenie Aleksandra Wilkin-Day):

Społeczeństwo jest słusznie zaniepokojone przemocą seksualną wyrządzaną zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Skutki przemocy mogą w niektórych przypadkach trwać całe życie. To, że terapia osób, które wykorzystują innych, może w ogóle być skuteczna, może zatem zaskakiwać. To samo odnosi się do ludzi, którzy wydają się być uzależnieni od seksu. Prowadzone od kilkudziesięciu lat badania dostarczają obecnie poparcia dla pewnych podstawowych stwierdzeń dotyczących ludzi, którzy krzywdzą seksualnie innych:

  • Osoby, które trafiają przed wymiar sprawiedliwości (innymi słowy, zostają aresztowane lub skazane) zazwyczaj ponownie popełniają przestępstwa znacznie rzadziej niż sądzi większość ludzi. Choć często zdarza się, że powtarzają one takie zachowania aż zostaną złapane, to gdy już tak się stanie, większość z tych osób wydaje się zaprzestawać takich działań.
  • Podejścia oparte na karaniu zazwyczaj nie działają. Można łatwo pomyśleć, że reakcje “bezwzględne dla przestępstw” będą odstraszające, ale prowadzone na dużą skalę badania tego nie potwierdzają.   
  • Natomiast w najbardziej rygorystycznych badaniach stwierdza się jedynie umiarkowany wpływ terapii na ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa. Powodów tego może być wiele. Jednym z nich może być to, że warunki wymagane do zbadania długotrwałego wpływu na ludzi, którzy podejmują kompulsywne i przemocowe zachowania seksualne, często skutkują terapią, która nie jest właściwie dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta.  

Organizatorzy szkolenia dziękują w szczególności p. Arturowi Monecie – Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i p. Magdalenie Rypińskiej – Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu za pomoc w organizacji wydarzenia.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, systematycznie przeprowadza akcję krwiodawstwa pod nazwą: Mamy TO we Krwi. W ramach obchodów stulecia kurateli sądowej nasze koleżanki i koledzy, przeprowadzając akcje krwiodawstwa, dążyli do zebrania 100 litrów krwi. Ich starania przyniosły jednak nieoczekiwany efekt. Podczas ostatniej akcji krwiodawstwa w Obornikach Wielkopolskich w dniu 9 sierpnia 2019r. zebrano 37,8 litra krwi co jest rekordem wszystkich dotychczasowych akcji. Od maja ubiegłego roku do 9 sierpnia tego roku zebrano łącznie 215,8 litra krwi.

„Pomaganie” kuratorzy sądowi mają nie tylko wpisane w swój zawód. „Pomaganie” mają również we krwi.  Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy oddali swoją krew, jednak należy wyróżnić Piotra Cyruliczka, Marcina Wyrwę oraz Ewę i Romana Fons za inicjowanie akcji krwiodawstwa oraz „zarażanie” innych do oddawania krwi, która ratuje życie. Gratulujemy pomysłu i dziękujemy za zaangażowanie. Wiemy, że nie jest to ostatnie słowo członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. „Odgrażają się”, że będą przeprowadzać akcje krwiodawstwa w dalszym ciągu. Trzymamy kciuki za kolejne rekordy. Niech moc będzie z Wami.

[zdjęcia i opis nadesłane przez organizatora]

11365

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 26 sierpnia 2019 r., przedłożony przez ministra finansów a następnie przekazała go Radzie Dialogu Społecznego w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.

W art. 14. projektu Ustawy budżetowej znajduje się zapis: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 oraz z 2019 r. poz. 730) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

W 2019 r. kwota bazowa wynosi 1 916,94 zł. Podwyżka wyniesie zatem 115,02 zł.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych AUXILIUM, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST, Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE oraz Krajowa Rada Kuratorów podpisały wspólne oświadczenie, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie kształtem projektu Ustawy o kuratorskiej służbie sądowej i apelują do projektodawcy o podjęcie dialogu z przedstawicielami środowiska i reprezentantami świata nauki.

O inicjatywie organizacji kuratorskich napisał też portal prawo.pl

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport pt. Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Fragment z wprowadzenia: Dostrzegając potrzebę opisu i diagnozy działalności prowadzonej przez kuratorów sądowych w tym właśnie obszarze, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: IWS) na zlecenie Ministra Sprawiedliwości zorganizował przygotowanie przedmiotowego raportu. Zespół powołany przez IWS opracował kwestionariusz ankiety badawczej, przeprowadził badanie aktowe 500 spraw dobranych na jego potrzeby, opracował wyniki badań aktowych, przygotował analizę dogmatyczną, opracowanie i analizę danych statystycznych. Dodatkowo opracowanie wzbogacają analizy stosowanych w Polsce przez służby, instytucje oraz organizacje pozarządowe programów resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Raport zawiera opracowanie programów oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i profilaktycznego dla kuratorów rodzinnych, a także analizy komparatystyczne systemów probacyjnych pod kątem programów stosowanych przez służby probacyjne oraz prezentację na ich tle metod stosowanych przez kuratorów sądowych w Polsce. Przeprowadzono badanie empiryczne (aktowe) na próbie ponad 500 spraw sądowych, analizę dogmatyczną, statystyczną, komparatystyczną, oraz analizę wyników obserwacji nieuczestniczącej w zakresie wyznaczonym przedmiotem raportu. Publikację kończy przedstawienie wniosków de lege lata i sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Publikację można pobrać nieodpłatnie ze strony IWS.

Mamy TO we krwi to tytuł kampanii promującej krwiodawstwo, której autorami są kuratorzy sądowi z Wielkopolski. Przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu powstał Klub Honorowych Dawców Krwi, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce. W ciągu roku udało się im dotąd zebrać wspólnie 178 litrów krwi! Na tym kuratorzy z Obornik nie poprzestają i działają dalej zachęcając wszystkich kuratorów sądowych do włączania się w inicjatywę.

Już w dniu 9 sierpnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Obornickiego odbędzie się kolejna akcja krwiodawstwa. Organizatorzy liczą, że pobiją ubiegłoroczny sierpniowy rekord 36 litrów krwi.

Krew w okresie wakacyjnym jest szczególnie potrzebna. Nasilenie ruchu na drogach koreluje z wzrastającą liczbą wypadków. Służby medyczne apelują o oddawanie krwi, która jest niezbędna do ratowania życia.

Trwa proces legislacyjny w zakresie rozwiązań prawnych, których celem ma być podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich.

W uzasadnieniu projektodawca odnosi się do porozumienia zawartego w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów, zgodnie z którym kwota wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w części 15 „Sądy powszechne”, na podwyższenie wynagrodzeń urzędników sądowych, asystentów sędziego, sądowych specjalistów OZSS oraz pozostałych pracowników sądów (obsługa) w wysokości 5% zostanie podzielona pomiędzy ww. pracowników sądów kwotowo, w równej wysokości, na poziomie ok. 200 zł brutto na jeden etat. Ustalono, że zwiększenie wynagrodzeń będzie dotyczyć również kuratorów zawodowych z zachowaniem różnic wynikających z odmiennego systemu kształtowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej.

Aktualnie projekt stosownego rozporządzenia jest w fazie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Do przedstawienia swoich uwag w ramach konsultacji publicznych zaproszono m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Poniżej przedstawiamy zgłoszone przez ten podmiot stanowisko: uwagi OZZKS

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Renaty Litwin, kurator specjalisty z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oławie. Zmarła w 49. roku życia. Ceremonia pogrzebowa miała miejsce 9 lipca 2019 r.

Renata była kuratorem zawodowym przez 23 lata. Praca była jej pasją. Angażowała się w życie podopiecznych, pomagała rozwiązywać problemy, okazywała im pomoc nierzadko wykraczającą poza ramy powierzonych jej obowiązków.

Najdłużej pracowała na terenie gminy Czernica i w Jelczu – Laskowicach. Zawsze podkreślała, że ludzie, z którymi tam współpracuje, to profesjonaliści, na których w każdej sytuacji może polegać. Poważała pracę pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji, wzajemnie sobie pomagali podczas pracy terenowej. Najważniejsi jednak byli dla niej kuratorzy społeczni, mówiła, że ma ich najlepszych na świecie, ceniła ich zaangażowanie, sumienność i terminowość.


Nasze wzajemne relacje miały charakter zarówno zawodowy jak i prywatny. W pracy często mieliśmy odmienne zdania, zdarzały się burzliwe dyskusje ale tworzyliśmy Zespół i to zawsze było najważniejsze.

Renata posiadała cenną umiejętność oddzielenia życia zawodowego od prywatnego. Kiedy została mamą, wychowanie syna stało się dla niej priorytetem. Była dumna z osiąganych przez niego wyników w nauce i sukcesów pozaszkolnych. W codziennym życia pędzie zawsze znajdowała czas na odwiedziny u rodziców, spotkania z przyjaciółmi.

Jej śmierć to dla nas wszystkich ogromna strata, z którą nie potrafimy się pogodzić.

Reniu – w naszych sercach pozostaniesz na zawsze.

Rodzinie, a szczególnie synowi Radkowi, mężowi Krzysztofowi, Rodzicom Janinie i Edwardowi Giblakom, siostrze Jolancie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Kuratorzy I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oławie oraz pozostali kuratorzy okręgu wrocławskiego.

Krajowa Rada Kuratorów w dniu 21 czerwca 2019 roku skierowała do Ministra Sprawiedliwości opinię na temat projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z 31 maja 2019 roku.

W przedmiotowym dokumencie główny organ samorządu kuratorskiego zwraca uwagę na szereg zagrożeń wynikających z projektowanych rozwiązań. Zauważa też propozycje rozwiązań, które ocenić można pozytywnie.

Dziękujemy delegatom Krajowej Rady Kuratorów za pracę włożoną w opracowanie stanowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią, którą można pobrać tutaj.